Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Työtapaturmat
Oululaiseen leipomoon liittynyt työturvallisuusrikossyyte hylättiin – oikeuden mukaan leipuri loukkaantui poikkeuksellisissa olosuhteissa

Ou­lu­lai­seen lei­po­moon liit­ty­nyt työ­tur­val­li­suus­ri­kos­syy­te hy­lät­tiin – oi­keu­den mukaan leipuri louk­kaan­tui poik­keuk­sel­li­sis­sa olo­suh­teis­sa

27.11.2023 11:05 3
Tilaajille
Tuuli kaatoi rakennustelineen ja työntekijä tipahti maahan Oulun seudun voimalaitoksella  – oikeuden mielestä työtapaturma olisi voitu estää

Tuuli kaatoi ra­ken­nus­te­li­neen ja työn­te­ki­jä tipahti maahan Oulun seudun voi­ma­lai­tok­sel­la – oi­keu­den mie­les­tä työ­ta­pa­tur­ma olisi voitu estää

19.10.2023 15:47 6
Tilaajille
Häiriö oululaisleipomon rieskalinjalla johti leipurin loukkaantumiseen ja leipomon oikeuteen – ”Taikina ei käyttäytynyt kuten pitäisi”

Häiriö ou­lu­lais­lei­po­mon ries­ka­lin­jal­la johti lei­pu­rin louk­kaan­tu­mi­seen ja lei­po­mon oi­keu­teen – ”Tai­ki­na ei käyt­täy­ty­nyt kuten pi­täi­si”

06.10.2023 16:02 10
Tilaajille
Työntekijän käsi jäi kiinni hiomakoneeseen Kajaanissa

Työn­te­ki­jän käsi jäi kiinni hio­ma­ko­nee­seen Ka­jaa­nis­sa

04.10.2023 14:26
Syyte: Rakennusfirmassa tiedettiin sirkkelin olevan puutteellisesti suojattu, mutta asialle ei tehty mitään – työntekijä loukkasi kätensä

Syyte: Ra­ken­nus­fir­mas­sa tie­det­tiin sirk­ke­lin olevan puut­teel­li­ses­ti suo­jat­tu, mutta asialle ei tehty mitään – työn­te­ki­jä louk­ka­si kätensä

20.09.2023 15:10 2
Tilaajille
Oululainen nainen joutui viime vuoden lopulla autokolariin ja vammautui – Auto kunnostettiin, mutta vakuutusyhtiöiden mukaan vammoilla ja kolarilla ei ole yhteyttä

Ou­lu­lai­nen nainen joutui viime vuoden lopulla au­to­ko­la­riin ja vam­mau­tui – Auto kun­nos­tet­tiin, mutta va­kuu­tus­yh­tiöi­den mukaan vam­moil­la ja ko­la­ril­la ei ole yh­teyt­tä

15.08.2023 08:00 16
Tilaajille
Työntekijän sormi jouduttiin amputoimaan, kahdelle sakkoja työtapaturmasta Sievissä

Työn­te­ki­jän sormi jou­dut­tiin am­pu­toi­maan, kah­del­le sakkoja työ­ta­pa­tur­mas­ta Sie­vis­sä

19.06.2023 16:08 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­la vii­vei­tä ter­vey­den­ti­la­tie­to­jen toi­mit­ta­mi­ses­sa – etuuden mak­sa­mi­nen vii­väs­tyy

18.06.2023 06:00 2
Tilaajille
Kempeleessä pikkulapseen autolla törmännyt mies tuomittiin sakkoihin – potkupyörällä liikkunut kolmivuotias kuoli

Kem­pe­lees­sä pik­ku­lap­seen autolla tör­män­nyt mies tuo­mit­tiin sak­koi­hin – pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­nut kol­mi­vuo­tias kuoli

24.05.2023 14:11 9
Tilaajille
Trukkikuski loukkaantui Oulussa, kaksi vastuuhenkilöä ja yhtiö tuomittiin sakkoihin

Truk­ki­kus­ki louk­kaan­tui Ou­lus­sa, kaksi vas­tuu­hen­ki­löä ja yhtiö tuo­mit­tiin sak­koi­hin

25.04.2023 15:52 4
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan työmaan helmikuisen tapaturman uhrin kuolinsyy selvisi – tukehtui kaasuun

Kemin bio­tuo­te­teh­taan työmaan hel­mi­kui­sen ta­pa­tur­man uhrin kuo­lin­syy selvisi – ­tu­keh­tui kaasuun

21.03.2023 15:50 1
Tilaajille
Kemin suuren biotuotetehtaan työmaalla sattui kuolemaan johtanut työtapaturma

Kemin suuren bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la sattui kuo­le­maan joh­ta­nut työ­ta­pa­tur­ma

25.02.2023 18:05
Nuori työntekijä kuoli valmistaessaan kuivajäätä Oulussa – kahdelle tuomio oikeudessa

Nuori työn­te­ki­jä kuoli val­mis­taes­saan kui­va­jää­tä Oulussa – kah­del­le tuomio oi­keu­des­sa

22.02.2023 15:19 1
Tilaajille
Työntekijä loukkasi kätensä klapikoneeseen Ylivieskassa, kolmelle sakkoja työturvallisuusrikoksesta – kaupunki joutuu maksamaan 10 000 euroa

Työn­te­ki­jä louk­ka­si kätensä kla­pi­ko­nee­seen Yli­vies­kas­sa, kol­mel­le sakkoja työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta – kau­pun­ki joutuu mak­sa­maan 10 000 euroa

07.12.2022 16:09 5
Tilaajille
Kempeleessä sattui kattotöiden yhteydessä työtapaturma, yksi henkilö sairaalahoitoon

Kem­pe­lees­sä sattui kat­to­töi­den yh­tey­des­sä työ­ta­pa­tur­ma, yksi henkilö sai­raa­la­hoi­toon

26.11.2022 15:46 2
Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitoksella sattui kuolemaan johtanut työtapaturma

Oulun Ener­gian Laa­ni­lan eko­voi­ma­lai­tok­sel­la sattui kuo­le­maan joh­ta­nut työ­ta­pa­tur­ma

21.11.2022 11:03
Poliisi: Ovitehtaalla yövuorossa ollut työntekijä kuoli Nivalassa, tapahtumia tutkitaan alustavasti työtapaturmana

Po­lii­si: Ovi­teh­taal­la yö­vuo­ros­sa ollut työn­te­ki­jä kuoli Ni­va­las­sa, ta­pah­tu­mia tut­ki­taan alus­ta­vas­ti työ­ta­pa­tur­ma­na

08.11.2022 13:22
Tilaajille
Biotuotetehtaalle järjestetään kriisiapua palkin alle kuolleen ulkomaalaisen työntekijän takia

Bio­tuo­te­teh­taal­le jär­jes­te­tään krii­si­apua palkin alle kuol­leen ul­ko­maa­lai­sen työn­te­ki­jän takia

27.06.2022 14:21
Tilaajille
IS: Kahdelle henkilölle luettiin syytteet Lehto Groupin tytäryhtiön tehtaalla sattuneessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa

IS: Kah­del­le hen­ki­löl­le luet­tiin syyt­teet Lehto Groupin ty­tär­yh­tiön teh­taal­la sat­tu­nees­sa kuo­le­maan joh­ta­nees­sa on­net­to­muu­des­sa

17.05.2022 13:06
Jääkäriprikaatin henkilökuntaan kuuluva sotilas loukkaantui harjoituksessa Rovajärvellä – loukkasi tilanteessa kätensä ja molemmat jalkansa

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin hen­ki­lö­kun­taan kuuluva sotilas louk­kaan­tui har­joi­tuk­ses­sa Ro­va­jär­vel­lä – louk­ka­si ti­lan­tees­sa kätensä ja mo­lem­mat jal­kan­sa

27.04.2022 15:51
Tilaajille