Tosi-tv
Kuukausi

Lip­po-tak­ki pääl­lään Big Brother -ta­los­sa esiin­ty­nyt mä­ki­le­gen­da Toni Nie­mi­nen herätti ou­lu­lais­ten huo­mion, matka talossa päättyi tors­tai­na – "En tar­koit­ta­nut pu­keu­tu­mi­sel­la­ni mitään sen kum­mem­paa"

07.05.2021 12:27 7
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Viime aikojen ulos­tu­lot Temp­ta­tion Is­lan­din ku­lis­seis­ta ovat olleet poik­keuk­sel­li­sia – osal­lis­tu­jien mie­len­ter­veys on koe­tuk­sel­la, mutta kat­so­jat ja tuo­tan­to­ryh­mä ja­noa­vat draamaa

07.05.2021 11:12 4
Tilaajille

Ou­lais­te­lai­nen Jenna Nor­ja­vaa­ra kil­pai­lee Pa­ra­tii­si­ho­tel­lin uu­sim­mal­la tuo­tan­to­kau­del­la – to­sitv:n konkari oli mukana jo Temp­ta­tion Is­lan­din kah­dek­san­nel­la kau­del­la

03.05.2021 13:21 7

Sun­nun­tai­na Big Brother -taloon as­tel­lut mä­ki­hyp­py­le­gen­da Toni Nie­mi­nen vii­let­tää kil­pai­lus­sa Lipon takkiin son­nus­tau­tu­nee­na – "Vanha sanonta on, että kaikki jul­ki­suus on hy­väs­tä"

03.05.2021 13:04 4
Tilaajille
Kolumni

Mo­raa­li­sen oi­keu­tuk­sen pimeä puoli – Temp­ta­tion Island -rea­li­tyn pe­rim­mäi­nen vie­hä­tys piillee mah­dol­li­suu­des­sa tuomita

18.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Sel­viy­ty­jät Suomen viides kausi ku­va­taan Ka­ri­bian läm­mös­sä, mukana ou­lu­lai­nen Lauri Sa­lo­vaa­ra ja ke­mi­läi­nen Ville Ee­rik­ki­lä

12.04.2021 11:00 6

Uusi rea­li­ty-sar­ja Ah­ve­nan­maal­ta saa potkua ve­ri­ses­tä mie­hes­tä ja hu­ma­lai­ses­ta ko­ne­mes­ta­ris­ta

01.02.2021 07:00

Ni­va­la­lai­nen Arttu Lii­ma­tai­nen huijasi van­hem­piaan, lähti Big Brother -taloon ja selvisi aina fi­naa­liin saakka: "Se on eri­tyis­laa­tui­nen so­siaa­li­nen koe"

10.12.2020 18:00 10
Tilaajille

Rahaa tu­los­sa, mutta pe­ril­li­nen ka­teis­sa – per­he­sa­lai­suuk­sia pal­jas­tuu viih­dyt­tä­väs­sä tans­ka­lai­ses­sa rea­li­ty-sar­jas­sa

07.08.2020 07:00

Kuinka pit­käl­le to­si-tv:n voi viedä? UnREAL vie ku­vit­teel­li­sen rea­li­tyn ku­lis­sei­hin

15.07.2020 07:00

Tv-ko­lum­ni: Pelot ja toiveet ajavat to­si-tv:n ääreen

12.07.2020 07:00

Köy­käi­nen deit­tioh­jel­ma kes­kit­tyy ivaa­mi­seen ja opet­taa, mil­lais­ta pro­fii­li­ku­vaa tref­fi­si­vus­tol­le ei ai­na­kaan kannata laittaa

03.07.2020 07:00

Uneton yö vei ou­lu­lai­sen Antti Ijäksen Temp­ta­tion Is­lan­dil­le – toi­lai­lut py­syi­vät mi­ni­mis­sään ja mukaan tarttui uusi elä­män­kump­pa­ni

22.06.2020 19:13
Tilaajille