Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Tosi-tv
Oululaisia kauppiaita tositv-ohjelmaan

Ou­lu­lai­sia kaup­piai­ta to­sitv-oh­jel­maan

17.09.2022 18:03 11
Televisiossa Lapin unelmaansa etsinyt Petro Niskanen löysi onnen Ivalosta – Nyt hän vastailee Lappi-kysymyksiin somessa ja kertoo, miksi pohjoiseen kannattaa muuttaa kertarysäyksellä

Te­le­vi­sios­sa Lapin unel­maan­sa etsinyt Petro Nis­ka­nen löysi onnen Iva­los­ta – Nyt hän vas­tai­lee Lap­pi-ky­sy­myk­siin somessa ja kertoo, miksi poh­joi­seen kan­nat­taa muuttaa ker­ta­ry­säyk­sel­lä

31.01.2022 18:00 5
Tilaajille
Kirkkoherra Kari Kanala on esiintynyt useissa tosi-tv-ohjelmissa, julkisessa pilkanteossa ja alastonkuvassa – Nyt Kanala paljastaa, mitä hän ei tekisi julkisesti

Kirk­ko­her­ra Kari Kanala on esiin­ty­nyt useissa to­si-tv-oh­jel­mis­sa, jul­ki­ses­sa pil­kan­teos­sa ja alas­ton­ku­vas­sa – Nyt Kanala pal­jas­taa, mitä hän ei tekisi jul­ki­ses­ti

06.11.2021 14:00 2
Tilaajille
Temptation Island Suomen juhlakauden sinkut julki, mukana kempeleläinen Annika Kolkka – "Mulle miehiä ja viinaa yhdistää yksi asia"

Temp­ta­tion Island Suomen juh­la­kau­den sinkut julki, mukana kem­pe­le­läi­nen Annika Kolkka – "Mulle miehiä ja viinaa yh­dis­tää yksi asia"

26.10.2021 09:40 14
Tilaajille
Tiedossa paikkoja, joita ei löydy retkioppaista – Samu Hurskainen tähdittää Yle Areenan Eränkävijät-sarjaa, jossa liikutaan Muotkatunturin erämaassa

Tie­dos­sa paik­ko­ja, joita ei löydy ret­ki­op­pais­ta – Samu Hurs­kai­nen täh­dit­tää Yle Areenan Erän­kä­vi­jät-sar­jaa, jossa lii­ku­taan Muot­ka­tun­tu­rin erä­maas­sa

10.10.2021 20:07 1
Tilaajille
Ylen Au pairit -sarjassa nähty Sini Karvonen varmistui Uudessa-Seelannissa alavalinnastaan ja muutti Ouluun opiskelemaan luokanopettajaksi: "Opin olevani rohkea ja pärjääväni"

Ylen Au pairit -sar­jas­sa nähty Sini Kar­vo­nen var­mis­tui Uu­des­sa-See­lan­nis­sa ala­va­lin­nas­taan ja muutti Ouluun opis­ke­le­maan luo­ka­no­pet­ta­jak­si: "Opin olevani rohkea ja pär­jää­vä­ni"

24.05.2021 09:00
Tilaajille
Lippo-takki päällään Big Brother -talossa esiintynyt mäkilegenda Toni Nieminen herätti oululaisten huomion, matka talossa päättyi torstaina – "En tarkoittanut pukeutumisellani mitään sen kummempaa"

Lip­po-tak­ki pääl­lään Big Brother -ta­los­sa esiin­ty­nyt mä­ki­le­gen­da Toni Nie­mi­nen herätti ou­lu­lais­ten huo­mion, matka talossa päättyi tors­tai­na – "En tar­koit­ta­nut pu­keu­tu­mi­sel­la­ni mitään sen kum­mem­paa"

07.05.2021 12:27 7
Tilaajille
Näkökulma: Viime aikojen ulostulot Temptation Islandin kulisseista ovat olleet poikkeuksellisia – osallistujien mielenterveys on koetuksella, mutta katsojat ja tuotantoryhmä janoavat draamaa

Nä­kö­kul­ma: Viime aikojen ulos­tu­lot Temp­ta­tion Is­lan­din ku­lis­seis­ta ovat olleet poik­keuk­sel­li­sia – osal­lis­tu­jien mie­len­ter­veys on koe­tuk­sel­la, mutta kat­so­jat ja tuo­tan­to­ryh­mä ja­noa­vat draamaa

07.05.2021 11:12 4
Tilaajille
Oulaistelainen Jenna Norjavaara kilpailee Paratiisihotellin uusimmalla tuotantokaudella – tositv:n konkari oli mukana jo Temptation Islandin kahdeksannella kaudella

Ou­lais­te­lai­nen Jenna Nor­ja­vaa­ra kil­pai­lee Pa­ra­tii­si­ho­tel­lin uu­sim­mal­la tuo­tan­to­kau­del­la – to­sitv:n konkari oli mukana jo Temp­ta­tion Is­lan­din kah­dek­san­nel­la kau­del­la

03.05.2021 13:21 7
Sunnuntaina Big Brother -taloon astellut mäkihyppylegenda Toni Nieminen viilettää kilpailussa Lipon takkiin sonnustautuneena – "Vanha sanonta on, että kaikki julkisuus on hyvästä"

Sun­nun­tai­na Big Brother -taloon as­tel­lut mä­ki­hyp­py­le­gen­da Toni Nie­mi­nen vii­let­tää kil­pai­lus­sa Lipon takkiin son­nus­tau­tu­nee­na – "Vanha sanonta on, että kaikki jul­ki­suus on hy­väs­tä"

03.05.2021 13:04 4
Tilaajille
Moraalisen oikeutuksen pimeä puoli ­– Temptation Island -realityn perimmäinen viehätys piillee mahdollisuudessa tuomita
Kolumni

Mo­raa­li­sen oi­keu­tuk­sen pimeä puoli – Temp­ta­tion Island -rea­li­tyn pe­rim­mäi­nen vie­hä­tys piillee mah­dol­li­suu­des­sa tuomita

18.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Selviytyjät Suomen viides kausi kuvataan Karibian lämmössä, mukana oululainen Lauri Salovaara ja kemiläinen Ville Eerikkilä

Sel­viy­ty­jät Suomen viides kausi ku­va­taan Ka­ri­bian läm­mös­sä, mukana ou­lu­lai­nen Lauri Sa­lo­vaa­ra ja ke­mi­läi­nen Ville Ee­rik­ki­lä

12.04.2021 11:00 6
Uusi reality-sarja Ahvenanmaalta saa potkua verisestä miehestä ja humalaisesta konemestarista

Uusi rea­li­ty-sar­ja Ah­ve­nan­maal­ta saa potkua ve­ri­ses­tä mie­hes­tä ja hu­ma­lai­ses­ta ko­ne­mes­ta­ris­ta

01.02.2021 07:00
Nivalalainen Arttu Liimatainen huijasi vanhempiaan, lähti Big Brother -taloon ja selvisi aina finaaliin saakka: "Se on erityislaatuinen sosiaalinen koe"

Ni­va­la­lai­nen Arttu Lii­ma­tai­nen huijasi van­hem­piaan, lähti Big Brother -taloon ja selvisi aina fi­naa­liin saakka: "Se on eri­tyis­laa­tui­nen so­siaa­li­nen koe"

10.12.2020 18:00 10
Tilaajille
Rahaa tulossa, mutta perillinen kateissa – perhesalaisuuksia paljastuu viihdyttävässä tanskalaisessa reality-sarjassa

Rahaa tu­los­sa, mutta pe­ril­li­nen ka­teis­sa – per­he­sa­lai­suuk­sia pal­jas­tuu viih­dyt­tä­väs­sä tans­ka­lai­ses­sa rea­li­ty-sar­jas­sa

07.08.2020 07:00
Kuinka pitkälle tosi-tv:n voi viedä? UnREAL vie kuvitteellisen realityn kulisseihin

Kuinka pit­käl­le to­si-tv:n voi viedä? UnREAL vie ku­vit­teel­li­sen rea­li­tyn ku­lis­sei­hin

15.07.2020 07:00
Tv-kolumni: Pelot ja toiveet ajavat tosi-tv:n ääreen

Tv-ko­lum­ni: Pelot ja toiveet ajavat to­si-tv:n ääreen

12.07.2020 07:00
Köykäinen deittiohjelma keskittyy ivaamiseen ja opettaa, millaista profiilikuvaa treffisivustolle ei ainakaan kannata laittaa

Köy­käi­nen deit­tioh­jel­ma kes­kit­tyy ivaa­mi­seen ja opet­taa, mil­lais­ta pro­fii­li­ku­vaa tref­fi­si­vus­tol­le ei ai­na­kaan kannata laittaa

03.07.2020 07:00
Uneton yö vei oululaisen Antti Ijäksen Temptation Islandille – toilailut pysyivät minimissään ja mukaan tarttui uusi elämänkumppani

Uneton yö vei ou­lu­lai­sen Antti Ijäksen Temp­ta­tion Is­lan­dil­le – toi­lai­lut py­syi­vät mi­ni­mis­sään ja mukaan tarttui uusi elä­män­kump­pa­ni

22.06.2020 19:13
Tilaajille