Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Hälytykset
Automaalaamossa syttyi uhkaava tulipalo Iissä, henkilökunta sai palon kuriin

Au­to­maa­laa­mos­sa syttyi uhkaava tu­li­pa­lo Iissä, hen­ki­lö­kun­ta sai palon kuriin

21.11.2023 11:54
Pihvit kärähtivät grillissä ja savua tunkeutui kattorakenteisiin – raahelaiseen rivitaloon hälytettiin pelastuslaitos

Pihvit kä­räh­ti­vät gril­lis­sä ja savua tun­keu­tui kat­to­ra­ken­tei­siin – raa­he­lai­seen ri­vi­ta­loon hä­ly­tet­tiin pe­las­tus­lai­tos

17.08.2023 20:03
Rikkoutunut kuivajääpaketti aiheutti hälytyksen Postin lajittelukeskukseen Oulussa

Rik­kou­tu­nut kui­va­jää­pa­ket­ti ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Postin la­jit­te­lu­kes­kuk­seen Oulussa

20.07.2023 21:46 1
Oulun vilkkaimman paloaseman 10 vuotta kestänyt evakko päättyy – Kalusto ja henkilöstökin pestään ennen pääsyä uusiin, puhtaisiin tiloihin

Oulun vilk­kaim­man pa­lo­ase­man 10 vuotta kes­tä­nyt evakko päättyy – Kalusto ja hen­ki­lös­tö­kin pestään ennen pääsyä uusiin, puh­tai­siin ti­loi­hin

30.06.2023 06:00 4
Tilaajille
Vappupalloja varten hankittu heliumpullo vuoti Ruskon Citymarketin varastossa Oulussa

Vap­pu­pal­lo­ja varten han­kit­tu he­lium­pul­lo vuoti Ruskon Ci­ty­mar­ke­tin va­ras­tos­sa Oulussa

27.04.2023 18:40 1
Raahen SSAB:lta levisi runsaasti savua ja tehdasalueelle tuli useita palohälytyksiä – syynä häiriö prosessissa

Raahen SSAB:l­ta levisi run­saas­ti savua ja teh­das­alueel­le tuli useita pa­lo­hä­ly­tyk­siä – syynä häiriö pro­ses­sis­sa

08.04.2023 21:50 10
Tilan happipitoisuuden lasku aiheutti hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuudesta Oulun yliopiston lääketieteen laitokselle

Tilan hap­pi­pi­toi­suu­den lasku ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen vaa­ral­li­sen aineen on­net­to­muu­des­ta Oulun yli­opis­ton lää­ke­tie­teen lai­tok­sel­le

25.02.2023 08:24
Pelastuslaitos hälytettiin rakennuspaloon Ylivieskassa – lämmityskattila oli vetänyt savut sisälle

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin ra­ken­nus­pa­loon Yli­vies­kas­sa – läm­mi­tys­kat­ti­la oli vetänyt savut sisälle

26.01.2023 11:53 1
Veteen vajonnut moottorikelkka Iissä aiheutti hälytyksen – kuljettaja oli päässyt pois omin avuin

Veteen va­jon­nut moot­to­ri­kelk­ka Iissä ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen – kul­jet­ta­ja oli päässyt pois omin avuin

20.01.2023 15:26 1

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin So­dan­ky­lään sam­mut­ta­maan maas­to­pa­loa – pai­kal­la pol­tet­tiin vain roskia

03.10.2021 13:14
Tilaajille
Huonekaluja poltettiin keskellä yötä talon pihalla Sodankylässä

Huo­ne­ka­lu­ja pol­tet­tiin kes­kel­lä yötä talon pihalla So­dan­ky­läs­sä

16.05.2021 10:28 5
Tilaajille
Pikaruokaravintolan juoma-automaatti aiheutti hälytyksen Rovaniemellä

Pi­ka­ruo­ka­ra­vin­to­lan juo­ma-au­to­maat­ti ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä

13.05.2021 14:32

Käy­tös­tä pois­tet­tu väes­tö­hä­ly­tin laukesi soimaan yöllä Sie­vis­sä

23.10.2020 08:34
Ikkunasta näkynyt kynttilöiden valo aiheutti hälytyksen rakennuspalosta Kaukovainiolla

Ik­ku­nas­ta näkynyt kynt­ti­löi­den valo ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Kau­ko­vai­niol­la

06.10.2020 21:14 2
Roskakori kärysi kerrostaloasunnossa Kuhmossa, pelastuslaitos tarkasti ja tuuletti asunnon

Ros­ka­ko­ri kärysi ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa Kuh­mos­sa, pe­las­tus­lai­tos tar­kas­ti ja tuu­let­ti asunnon

23.08.2020 21:08
Loisteputkivalaismen kärähtäminen aiheutti hälytyksen Pellossa

Lois­te­put­ki­va­lais­men kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Pel­los­sa

22.08.2020 22:56 1
Lapsi lukitsi itsensä avainten kanssa auton takakonttiin Ylivieskassa

Lapsi lukitsi itsensä avain­ten kanssa auton ta­ka­kont­tiin Yli­vies­kas­sa

30.06.2020 15:57