Puolustuspolitiikka
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen muut­tu­nut tur­val­li­suus­ti­lan­ne

14.05.2022 04:00
Tilaajille
Venäjän sotilashelikopterin uskotaan käyneen Suomen ilmatilassa itärajalla – Kaikkonen: Epäillyn ilmatilaloukkauksen yhteys sotaharjoitukseen ei varmaa

Venäjän so­ti­las­he­li­kop­te­rin us­ko­taan käyneen Suomen il­ma­ti­las­sa itä­ra­jal­la – Kaik­ko­nen: Epäil­lyn il­ma­ti­la­louk­kauk­sen yhteys so­ta­har­joi­tuk­seen ei varmaa

04.05.2022 17:30 9
Tuore tutkimus: Suomalaisten maanpuolustustahto korkealla – naisista yli kolmannes valmiita tarttumaan aseisiin

Tuore tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to kor­keal­la – nai­sis­ta yli kol­man­nes val­mii­ta tart­tu­maan asei­siin

03.05.2022 06:00 17
IL: Suomi kertoo päätöksestään hakea Nato-jäsenyyttä puolentoista viikon päästä

IL: Suomi kertoo pää­tök­ses­tään hakea Na­to-jä­se­nyyt­tä puo­len­tois­ta viikon päästä

01.05.2022 19:58 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ah­ve­nan­maa on hyök­kää­jän helppo ottaa haltuun

30.04.2022 07:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Naton miinantorjunta-alusosasto vierailee Turussa ja harjoittelee vierailun päätteeksi Merivoimien kanssa

Naton mii­nan­tor­jun­ta-alus­osas­to vie­rai­lee Turussa ja har­joit­te­lee vie­rai­lun päät­teek­si Me­ri­voi­mien kanssa

25.04.2022 12:00 1
Analyysi: Eduskunta etenee lähes yhtä jalkaa Naton ovelle – Jopa vastaan hangoittelevan vasemmistoliiton riveistä löytyy pari Natolle myönteistä kapinallista

Ana­lyy­si: Edus­kun­ta etenee lähes yhtä jalkaa Naton ovelle – Jopa vastaan han­goit­te­le­van va­sem­mis­to­lii­ton ri­veis­tä löytyy pari Natolle myön­teis­tä ka­pi­nal­lis­ta

22.04.2022 09:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tämän päivän epä­var­mas­sa ti­lan­tees­sa meidän ei pitäisi olla

18.03.2022 05:15 2
Tilaajille
"Suomessa käyty keskustelu Nato-jäsenyydestä on ollut masentavaa seurattavaa – varmimpia omasta kannastaan ovat ne, jotka vähiten asiasta tietävät"
Essee

"Suo­mes­sa käyty kes­kus­te­lu Na­to-jä­se­nyy­des­tä on ollut ma­sen­ta­vaa seu­rat­ta­vaa – var­mim­pia omasta kan­nas­taan ovat ne, jotka vähiten asiasta tie­tä­vät"

23.01.2022 09:00 51
Tilaajille
Vahva ei Nato-jäsenyydelle Oulun vaalipiirin kansanedustajilta – ovea useimmat pitäisivät silti edelleen auki

Vahva ei Na­to-jä­se­nyy­del­le Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jil­ta – ovea useim­mat pi­täi­si­vät silti edel­leen auki

09.01.2022 07:00 135
Tilaajille
Ilmavoimien uuden hävittäjän ratkaisun hetket lähestyvät – nämä seikat ratkaisevat valinnan

Il­ma­voi­mien uuden hä­vit­tä­jän rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – nämä seikat rat­kai­se­vat va­lin­nan

28.11.2021 18:30 82
Tilaajille
Ruotsi aikoo vahvistaa reilusti maanpuolustusta – Miljardeja lisärahaa ja asevelvollisuus laajenee

Ruotsi aikoo vah­vis­taa rei­lus­ti maan­puo­lus­tus­ta – Mil­jar­de­ja li­sä­ra­haa ja ase­vel­vol­li­suus laa­je­nee

21.10.2020 19:30 3
Tilaajille
Yhtä heikko kuin heikoin lenkki – Suomen ja Ruotsin sotilasyhteistyön ketju ei kestä, jos poliittisia päätöksiä ei kriisin tullessa saada aikaan
Pääkirjoitus

Yhtä heikko kuin heikoin lenkki – Suomen ja Ruotsin so­ti­las­yh­teis­työn ketju ei kestä, jos po­liit­ti­sia pää­tök­siä ei kriisin tul­les­sa saada aikaan

01.10.2020 20:00 11
Tilaajille
Suomen puolustuspolitiikka kaipaa pitkäjänteisyyttä - "Poliittiset suhteet ovat painaneet enemmän kuin strateginen ajattelu"
Kolumni

Suomen puo­lus­tus­po­li­tiik­ka kaipaa pit­kä­jän­tei­syyt­tä - "Po­liit­ti­set suhteet ovat pai­na­neet enemmän kuin stra­te­gi­nen ajat­te­lu"

27.08.2020 12:00 9
Tilaajille