Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Puolustusyhteistyö
Puolustusvoimat aloitti valvontalennot Suomessa yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa – Yhdysvaltain signaalitiedustelukone lensi pitkin itärajaa

Puo­lus­tus­voi­mat aloitti val­von­ta­len­not Suo­mes­sa yhdessä ul­ko­mais­ten kump­pa­nei­den kanssa – Yh­dys­val­tain sig­naa­li­tie­dus­te­lu­ko­ne lensi pitkin itä­ra­jaa

23.03.2023 14:37 12
Macronin ehdotus "turvatakuista Venäjälle" sai kritiikkiä JEF-kokouksessa – Niinistön mukaan pikemminkin Venäjän naapurimaat tarvitsevat turvaa

Mac­ro­nin ehdotus "tur­va­ta­kuis­ta Ve­nä­jäl­le" sai kri­tiik­kiä JEF-ko­kouk­ses­sa – Nii­nis­tön mukaan pi­kem­min­kin Venäjän naa­pu­ri­maat tar­vit­se­vat turvaa

19.12.2022 13:52 63
Suomi ja Yhdysvallat aloittavat neuvottelut puolustusyhteistyöstä syksyn aikana – tavoitteena sopimus 1–2 vuoden päästä

Suomi ja Yh­dys­val­lat aloit­ta­vat neu­vot­te­lut puo­lus­tus­yh­teis­työs­tä syksyn aikana – ta­voit­tee­na sopimus 1–2 vuoden päästä

29.09.2022 17:58 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Natosta seu­raa­va askel olisi EU:n oma so­ti­las­liit­to

01.09.2022 07:00 14
Tilaajille
Lapin lennosto isännöi Joint Expeditionary Force -koulutustapahtumaa Rovaniemellä – "Tämä luo turvallisuuden tunnetta ja ajatusta siitä, että olemme oikeilla raiteilla"

Lapin len­nos­to isännöi Joint Ex­pe­di­tio­na­ry Force -kou­lu­tus­ta­pah­tu­maa Ro­va­nie­mel­lä – "Tämä luo tur­val­li­suu­den tun­net­ta ja aja­tus­ta siitä, että olemme oi­keil­la rai­teil­la"

08.06.2022 18:27 8
Tilaajille
HS: Suomi on saamassa Boris Johnsonin vierailulla poliittisen lupauksen tuesta Nato-prosessin aikana – Aftonbladetin mukaan Johnson allekirjoittaa Ruotsissa puolustussopimuksen

HS: Suomi on saa­mas­sa Boris John­so­nin vie­rai­lul­la po­liit­ti­sen lu­pauk­sen tuesta Na­to-pro­ses­sin aikana – Af­tonb­la­de­tin mukaan Johnson al­le­kir­joit­taa Ruot­sis­sa puo­lus­tus­so­pi­muk­sen

11.05.2022 12:02 8
Marin kertoi Tukholmassa Suomen Nato-päätöksen syntyvän viikoissa, Ruotsikin saattaa kiirehtiä rinnalle

Marin kertoi Tuk­hol­mas­sa Suomen Na­to-pää­tök­sen syn­ty­vän vii­kois­sa, Ruot­si­kin saattaa kii­reh­tiä rin­nal­le

13.04.2022 18:58 5
Expressen: Suomen ja Ruotsin salainen Nato-tapaaminen viestitti ruotsalaisille, että Natosta jääminen voi saada taloudellisia seurauksia – kokouksessa mukana esimerkiksi presidentti Niinistö

Exp­res­sen: Suomen ja Ruotsin sa­lai­nen Na­to-ta­paa­mi­nen vies­tit­ti ruot­sa­lai­sil­le, että Natosta jää­mi­nen voi saada ta­lou­del­li­sia seu­rauk­sia – ko­kouk­ses­sa mukana esi­mer­kik­si pre­si­dent­ti Nii­nis­tö

12.04.2022 00:06 28
Naapureiden puolustusliitto jättäisi Suomen ja Ruotsin Venäjän armoille – Ruotsalaistutkija epäilee Tuomiojan maanittelevan ruotsalaistovereita irti Natosta

Naa­pu­rei­den puo­lus­tus­liit­to jät­täi­si Suomen ja Ruotsin Venäjän ar­moil­le – Ruot­sa­lais­tut­ki­ja epäilee Tuo­mi­ojan maa­nit­te­le­van ruot­sa­lais­to­ve­rei­ta irti Natosta

11.04.2022 17:20 46
Tilaajille
Puolustusministeri Kaikkonen: Suomella ei ole valmisteilla puolustusliittoa Ruotsin kanssa

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen: Suo­mel­la ei ole val­mis­teil­la puo­lus­tus­liit­toa Ruotsin kanssa

10.04.2022 19:27 13
Ruotsin puolustusministeri Tuomiojan kommenteista Suomen ja Ruotsin puolustusliitosta: Asia ei ole ollut esillä muiden ruotsalaisten puolueiden kanssa

Ruotsin puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Tuo­mi­ojan kom­men­teis­ta Suomen ja Ruotsin puo­lus­tus­lii­tos­ta: Asia ei ole ollut esillä muiden ruot­sa­lais­ten puo­luei­den kanssa

10.04.2022 13:02 78
Naton sotaharjoitukseen osallistuminen on varusmiehille unohtumaton ja jännittävä kokemus – Jääkäriprikaatin Samuli Hietala kertoo videolla ajatuksiaan harjoituksesta

Naton so­ta­har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen on va­rus­mie­hil­le unoh­tu­ma­ton ja jän­nit­tä­vä kokemus – Jää­kä­ri­pri­kaa­tin Samuli Hietala kertoo vi­deol­la aja­tuk­siaan har­joi­tuk­ses­ta

26.03.2022 08:00 11
Tilaajille
Pohjois-Norjan ankarissa oloissa menossa oleva harjoitus on monelle pohjoisen varusmiehelle iso juttu – viimeksi harjoitus keskeytyi koronatilanteeseen

Poh­jois-Nor­jan an­ka­ris­sa oloissa menossa oleva har­joi­tus on monelle poh­joi­sen va­rus­mie­hel­le iso juttu – vii­mek­si har­joi­tus kes­key­tyi ko­ro­na­ti­lan­tee­seen

23.03.2022 09:46
Tilaajille
Pohjoisesta lähtee satoja varusmiehiä Norjan harjoituksiin – "Harjoitus suunniteltu jo kauan ennen Ukrainan sotaa"

Poh­joi­ses­ta lähtee satoja va­rus­mie­hiä Norjan har­joi­tuk­siin – "Har­joi­tus suun­ni­tel­tu jo kauan ennen Uk­rai­nan sotaa"

17.03.2022 07:00 6
Tilaajille
Britannia valvoo JEF-yhteistyöllä Pohjolaa – Presidentti Niinistö tapaa yhden Suomen tärkeimmistä puolustuskumppaneista

Bri­tan­nia valvoo JEF-yh­teis­työl­lä Poh­jo­laa – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tapaa yhden Suomen tär­keim­mis­tä puo­lus­tus­kump­pa­neis­ta

14.03.2022 18:30 9
Tilaajille
Sauli Niinistö matkustaa Lontooseen ja osallistuu JEF-maiden kokoukseen – aiheena Euroopan turvallisuus ja sota Ukrainassa

Sauli Nii­nis­tö mat­kus­taa Lon­too­seen ja osal­lis­tuu JEF-mai­den ko­kouk­seen – aiheena Eu­roo­pan tur­val­li­suus ja sota Uk­rai­nas­sa

12.03.2022 16:38 7
Puolustusministeri Kaikkonen Washingtonin-vierailullaan: Naton avoimien ovien politiikan jatkuminen Suomelle tärkeää

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen Was­hing­to­nin-vie­rai­lul­laan: Naton avoi­mien ovien po­li­tii­kan jat­ku­mi­nen Suo­mel­le tärkeää

09.03.2022 23:48 9
Naton ykkösketju vierailee Suomessa – kysyimme asiantuntijalta, mitkä aiheet nousevat keskusteluihin

Naton yk­kös­ket­ju vie­rai­lee Suo­mes­sa – ky­syim­me asian­tun­ti­jal­ta, mitkä aiheet nou­se­vat kes­kus­te­lui­hin

25.10.2021 06:00 9
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyy, mutta ratkaiseva sitoutuminen antaa yhä odottaa itseään
Pääkirjoitus

Suomen ja Ruotsin puo­lus­tus­yh­teis­työ tii­vis­tyy, mutta rat­kai­se­va si­tou­tu­mi­nen antaa yhä odottaa itseään

05.05.2021 20:00 12
Tilaajille
Ruotsi ja Suomi kietoutuvat sotilaallisesti yhteen, ja se saa tukea myös kansalaisilta – joiden puolustustahto kaikkiaan osoittaa rapautumisen merkkejä
Pääkirjoitus

Ruotsi ja Suomi kie­tou­tu­vat so­ti­laal­li­ses­ti yhteen, ja se saa tukea myös kan­sa­lai­sil­ta – joiden puo­lus­tus­tah­to kaik­kiaan osoit­taa ra­pau­tu­mi­sen merk­ke­jä

01.01.2021 20:00 23
Tilaajille