Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Puola
Saksa ei vastusta, jos Puola haluaa lähettää saksalaistankkeja Ukrainaan

Saksa ei vas­tus­ta, jos Puola haluaa lä­het­tää sak­sa­lais­tank­ke­ja Uk­rai­naan

22.01.2023 23:26 12
Venäläisiltä jäädytetyt varat käytettävä Ukrainan hyväksi, sanoi Puolan pääministeri Suomessa

Ve­nä­läi­sil­tä jää­dy­te­tyt varat käy­tet­tä­vä Uk­rai­nan hy­väk­si, sanoi Puolan pää­mi­nis­te­ri Suo­mes­sa

20.11.2022 17:59 19
Ukraina tarvitsee pitkän kantaman ohjuksia – Tutkija Edward Hunter Christie: "Siviilejä vastaan menossa oleva ohjuskampanja on Venäjän sotarikos"

Ukraina tar­vit­see pitkän kan­ta­man oh­juk­sia – Tutkija Edward Hunter Chris­tie: "Si­vii­le­jä vastaan menossa oleva oh­jus­kam­pan­ja on Venäjän so­ta­ri­kos"

16.11.2022 16:30 15
Tilaajille
Ukrainan sodan laajenemisen uhka lieveni – Puolaan osunut ohjus on osoittautumassa ukrainalaiseksi, Naton pääsihteeri muistuttaa vastuun olevan silti Venäjän

Uk­rai­nan sodan laa­je­ne­mi­sen uhka lieveni – Puolaan osunut ohjus on osoit­tau­tu­mas­sa uk­rai­na­lai­sek­si, Naton pää­sih­tee­ri muis­tut­taa vastuun olevan silti Venäjän

16.11.2022 19:56 20
Presidentti Niinistö Puolan räjähdyksestä: Sodassa sattuu asioita, joita ei ole tarkoitettu – Bidenin mukaan ohjus on ukrainalainen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Puolan rä­jäh­dyk­ses­tä: Sodassa sattuu asioi­ta, joita ei ole tar­koi­tet­tu – Bidenin mukaan ohjus on uk­rai­na­lai­nen

16.11.2022 12:52 9
Ulkoministeri Haavisto toivoo tarkkaa tietoa Puolan räjähdysten syistä: "Olemme sellaisen tapahtuman äärellä, josta tämä eskaloituminen saattaa lähteä liikkeelle"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to toivoo tarkkaa tietoa Puolan rä­jäh­dys­ten syistä: "Olemme sel­lai­sen ta­pah­tu­man ää­rel­lä, josta tämä es­ka­loi­tu­mi­nen saattaa lähteä liik­keel­le"

16.11.2022 11:27 4
Analyysi: Naton artikla 4:n laukaisu on käyttökelpoinen vastaus Puolaan iskeytyneen ohjuksen tapauksessa – Latviassa hallitus kriisikokouksessa, Nato kokoontuu

Ana­lyy­si: Naton artikla 4:n lau­kai­su on käyt­tö­kel­poi­nen vastaus Puolaan is­key­ty­neen oh­juk­sen ta­pauk­ses­sa – Lat­vias­sa hal­li­tus krii­si­ko­kouk­ses­sa, Nato ko­koon­tuu

16.11.2022 10:07 3
Tilaajille
Zelenskyi: Venäjän iskut sammuttivat ydinvoimaloiden yksiköitä, sähköt saatu palautettua miljoonille

Ze­lens­kyi: Venäjän iskut sam­mut­ti­vat ydin­voi­ma­loi­den yk­si­köi­tä, sähköt saatu pa­lau­tet­tua mil­joo­nil­le

16.11.2022 09:30 2
Ulkoministeri Haavisto kommentoi Ukrainan ja Puolan tilannetta

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to kom­men­toi Uk­rai­nan ja Puolan ti­lan­net­ta

16.11.2022 09:01
Bidenin mukaan ohjuksia ei todennäköisesti ammuttu Venäjältä Puolaan – AP: ohjus saattoi olla Ukrainan ampuma

Bidenin mukaan oh­juk­sia ei to­den­nä­köi­ses­ti ammuttu Ve­nä­jäl­tä Puolaan – AP: ohjus saattoi olla Uk­rai­nan ampuma

16.11.2022 09:02 12
Venäjän ohjusten epäillään osuneen Puolaan – Puolan armeija korkeassa hälytystilassa

Venäjän oh­jus­ten epäil­lään osuneen Puolaan – Puolan armeija kor­keas­sa hä­ly­tys­ti­las­sa

15.11.2022 23:30
Yhdysvaltalaislähde AP:lle: Venäläisohjukset iskeytyivät Puolaan – tietoa ei ole pystytty varmistamaan, Venäjä kiistää

Yh­dys­val­ta­lais­läh­de AP:lle: Ve­nä­läis­oh­juk­set is­key­tyi­vät Puolaan – tietoa ei ole pys­tyt­ty var­mis­ta­maan, Venäjä kiistää

15.11.2022 23:32 7

Venäjän ja Saksan vä­li­ses­sä öl­jy­put­kes­sa ha­vait­tu vuoto Puo­las­sa, putki osit­tain sul­jet­tu

12.10.2022 12:10 4
YK:n mukaan Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyssotaa jo yli viisi miljoonaa ihmistä

YK:n mukaan Uk­rai­nas­ta on paennut Venäjän hyök­käys­so­taa jo yli viisi mil­joo­naa ihmistä

18.04.2022 08:25 19
Jos Venäjän sota laajenisi Nato-maihin, Suwałki Kaliningradin rajalla olisi tulenarka – Juuri nyt kaikki puolalaiskaupungissa auttavat ukrainalaisia

Jos Venäjän sota laa­je­ni­si Na­to-mai­hin, Su­wał­ki Ka­li­nin­gra­din rajalla olisi tu­len­ar­ka – Juuri nyt kaikki puo­la­lais­kau­pun­gis­sa aut­ta­vat uk­rai­na­lai­sia

02.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Joe Biden Varsovassa: Putin ei voi enää jatkaa vallassa Venäjällä – Valkoisen talon virkailija kiirehti lieventämään presidentin lausuntoa

Joe Biden Var­so­vas­sa: Putin ei voi enää jatkaa val­las­sa Ve­nä­jäl­lä – Val­koi­sen talon vir­kai­li­ja kii­reh­ti lie­ven­tä­mään pre­si­den­tin lau­sun­toa

26.03.2022 23:05 77
Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ihmisiä hoitava lääkäri: Potilaat kertovat Valko-Venäjän viranomaisten pahoinpidelleen heitä – "He sanovat, että palauttakaa mieluummin vaikka Irakiin kuin Valko-Venäjälle"

Puolan ja Val­ko-Ve­nä­jän rajalla ihmisiä hoitava lää­kä­ri: Po­ti­laat ker­to­vat Val­ko-Ve­nä­jän vi­ran­omais­ten pa­hoin­pi­del­leen heitä – "He sa­no­vat, että pa­laut­ta­kaa mie­luum­min vaikka Irakiin kuin Val­ko-Ve­nä­jäl­le"

14.11.2021 18:27 11
Tilaajille
Viikon lopuksi: Rajakriisi muistuttaa, mitä tapahtui Suomen itärajalla 2015–2016
Essee

Viikon lo­puk­si: Ra­ja­krii­si muis­tut­taa, mitä ta­pah­tui Suomen itä­ra­jal­la 2015–2016

12.11.2021 13:35 17
Tilaajille
Turkki alkaa rajoittaa Lähi-idästä Valko-Venäjälle suuntaavien ihmisten lentoja

Turkki alkaa ra­joit­taa Lä­hi-idäs­tä Val­ko-Ve­nä­jäl­le suun­taa­vien ih­mis­ten lentoja

12.11.2021 08:39 8
Näkökulma: Puola on saanut maineen EU:n häirikkönä – rajan takana odottavat siirtolaisjoukot tekivät siitä yhtäkkiä kaikkien kaverin

Nä­kö­kul­ma: Puola on saanut maineen EU:n häi­rik­kö­nä – rajan takana odot­ta­vat siir­to­lais­jou­kot tekivät siitä yht­äk­kiä kaik­kien kaverin

11.11.2021 06:30 12
Tilaajille