Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Turvallisuus
Raksilan liikenteestä ja turvallisuudesta järjestetään keskustelutilaisuus torstaina

Rak­si­lan lii­ken­tees­tä ja tur­val­li­suu­des­ta jär­jes­te­tään kes­kus­te­lu­ti­lai­suus tors­tai­na

10.01.2024 22:09 5
Taloyhtiöiden väestönsuojat pääsivät retuperälle – Oulussa niitä huoltava Mika Pyhäjärvi kertoo, mitkä ovat yleisimmät ongelmat

Ta­lo­yh­tiöi­den väes­tön­suo­jat pää­si­vät re­tu­pe­räl­le – Oulussa niitä huol­ta­va Mika Py­hä­jär­vi kertoo, mitkä ovat ylei­sim­mät on­gel­mat

09.01.2024 06:00 13
Tilaajille
Rakettejani ette vie – iloa, värejä ja hallittua vaaraa tarvitaan
Kolumni

Ra­ket­te­ja­ni ette vie – i­loa, värejä ja hal­lit­tua vaaraa tar­vi­taan

04.01.2024 15:00 13
Tilaajille
Oulussa palovaroittimien vaihtourakka alkoi opiskelijoista: PSOAS uusii tuhansia palovaroittimia lakimuutoksen vuoksi

Oulussa pa­lo­va­roit­ti­mien vaih­to­urak­ka alkoi opis­ke­li­jois­ta: PSOAS uusii tu­han­sia pa­lo­va­roit­ti­mia la­ki­muu­tok­sen vuoksi

01.01.2024 17:00 13
Tilaajille
HS:n kysely: Puolet suomalaisista varautuisi sotaan lähivuosina, konkreettisia varautumistoimia kertoi tehneensä noin viidesosa

HS:n kysely: Puolet suo­ma­lai­sis­ta va­rau­tui­si sotaan lä­hi­vuo­si­na, konk­reet­ti­sia va­rau­tu­mis­toi­mia kertoi teh­neen­sä noin vii­des­osa

22.12.2023 06:56 24
Suomi on nyt aidosti Yhdysvaltojen liittolainen, ja se antaa meille parhaan mahdollisen turvan
Kolumni

Suomi on nyt aidosti Yh­dys­val­to­jen liit­to­lai­nen, ja se antaa meille parhaan mah­dol­li­sen turvan

16.12.2023 06:05 22
Oulun viranomaiset ja yritykset pääsivät perehtymään Venäjän likaisiin temppuihin – Ukrainassa ohjukset löysivät maalinsa tärkeiden rakennusten seiniin liimatuilla tarroilla

Oulun vi­ran­omai­set ja yri­tyk­set pää­si­vät pe­reh­ty­mään Venäjän li­kai­siin temp­pui­hin – Uk­rai­nas­sa oh­juk­set löy­si­vät maa­lin­sa tär­kei­den ra­ken­nus­ten seiniin lii­ma­tuil­la tar­roil­la

14.12.2023 16:17 13
Tilaajille
Kriisi itärajalla osoitti, että kansainvälisiä sopimuksia pitää päivittää – sitä edellyttää myös Eurooppaan kohdistuva maahanmuuttopaine
Kolumni

Kriisi itä­ra­jal­la osoit­ti, että kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia pitää päi­vit­tää – sitä edel­lyt­tää myös Eu­roop­paan koh­dis­tu­va maa­han­muut­to­pai­ne

02.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Voiko Suomi rikkoa kansainvälisiä sopimuksia, jos itärajan tilanne sitä vaatii? – "Eräät ihmisoikeudet eivät salli poikkeuksia edes kriisioloissa"

Voiko Suomi rikkoa kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia, jos itä­ra­jan tilanne sitä vaatii? – "Eräät ih­mis­oi­keu­det eivät salli poik­keuk­sia edes krii­sio­lois­sa"

25.11.2023 08:00 27
Tilaajille
"Ihan jokaisen on oltava nyt hereillä", sanoo kainuulainen puolustusvaliokunnan jäsen Merja Kyllönen – Tietoja kalastellaan huomaamatta, outojen facebookpyyntöjen kohdalla kellojen tulee soida

"Ihan jo­kai­sen on oltava nyt he­reil­lä", sanoo kai­nuu­lai­nen puo­lus­tus­va­lio­kun­nan jäsen Merja Kyl­lö­nen – Tietoja ka­las­tel­laan huo­maa­mat­ta, outojen fa­ce­book­pyyn­tö­jen koh­dal­la kel­lo­jen tulee soida

15.10.2023 06:00 18
Tilaajille
KRP: Kaasuputken ympärillä merenpohjassa merkkejä mekaanisesta voimasta – Huoltovarmuudelle kriittisten yritysten tulee nostaa valmiustasoaan

KRP: Kaa­su­put­ken ym­pä­ril­lä me­ren­poh­jas­sa merk­ke­jä me­kaa­ni­ses­ta voi­mas­ta – Huol­to­var­muu­del­le kriit­tis­ten yri­tys­ten tulee nostaa val­mius­ta­soaan

11.10.2023 18:04 3
Norjalaisinstituutin havaitsema todennäköinen räjähdys Suomen ja Viron kaasuputken alueella vastasi vajaata sataa kiloa TNT:tä

Nor­ja­lais­ins­ti­tuu­tin ha­vait­se­ma to­den­nä­köi­nen rä­jäh­dys Suomen ja Viron kaa­su­put­ken alueel­la vastasi vajaata sataa kiloa TNT:tä

11.10.2023 12:06 6
Suomenlahden ali kulkeva kaasuputki katkaistu tahallaan – Keskusrikospoliisi: "Ei tämä aivan tavallisen tekijän teko ole"

Suo­men­lah­den ali kulkeva kaa­su­put­ki kat­kais­tu ta­hal­laan – Kes­kus­ri­kos­po­lii­si: "Ei tämä aivan ta­val­li­sen tekijän teko ole"

10.10.2023 20:00 22
Tilaajille
Orpo: Kaasuputken vuotokohta löytyi tiistaina aamulla – vauriota epäillään tahalliseksi

Orpo: Kaa­su­put­ken vuo­to­koh­ta löytyi tiis­tai­na aamulla – vau­rio­ta epäil­lään ta­hal­li­sek­si

10.10.2023 18:51 10
Pääministeri Orpo piti tiedotustilaisuuden kaasuputkivauriosta – katso tallenne täältä

Pää­mi­nis­te­ri Orpo piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den kaa­su­put­ki­vau­rios­ta – katso tal­len­ne täältä

10.10.2023 16:19 1
Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioista epäillään ulkopuolista tahoa – Presidentti Niinistö: "Nato on valmis avustamaan tutkimuksissa"

Suomen ja Viron välisen kaa­su­put­ken vau­riois­ta epäil­lään ul­ko­puo­lis­ta tahoa – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Nato on valmis avus­ta­maan tut­ki­muk­sis­sa"

10.10.2023 16:45 22
Raksilan turvallisuudesta puhutaan tiistaina keskustelutilaisuudessa – huumeiden käyttäjiä ja kauppiaita on alkanut näkyä alueen puistossa

Rak­si­lan tur­val­li­suu­des­ta pu­hu­taan tiis­tai­na kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa – huu­mei­den käyt­tä­jiä ja kaup­piai­ta on alkanut näkyä alueen puis­tos­sa

08.10.2023 17:15 13
Tilaajille
Pelottaako jengirikollisuus Haaparannalla? "Täällä on liikaa huumeita ja aseita"

Pe­lot­taa­ko jen­gi­ri­kol­li­suus Haa­pa­ran­nal­la? "Täällä on liikaa huu­mei­ta ja aseita"

07.10.2023 14:00 7
Tilaajille
Lapin poliisi varoittaa vaarallisista jopomopoista – vanhoihin polkupyöriin ei saa lain mukaan kiinnittää polttomoottoria

Lapin poliisi va­roit­taa vaa­ral­li­sis­ta jo­po­mo­pois­ta – van­hoi­hin pol­ku­pyö­riin ei saa lain mukaan kiin­nit­tää polt­to­moot­to­ria

12.09.2023 19:36 8
Tilaajille
Näkökulma: Ruotsissa nostettu terrorismiuhkan taso johtuu maabrändin romahduksesta – Tilanne kuin hybridisodan käsikirjoista

Nä­kö­kul­ma: Ruot­sis­sa nos­tet­tu ter­ro­ris­mi­uh­kan taso johtuu maa­brän­din ro­mah­duk­ses­ta – Tilanne kuin hyb­ri­di­so­dan kä­si­kir­jois­ta

20.08.2023 06:30 1
Tilaajille