Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Suomen Nato-jäsenyys
Viikko
Presidentti Niinistö päätti Suomen liittymisestä Natoon – hyväksyi sopimukset ja allekirjoitti uudet lait

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö päätti Suomen liit­ty­mi­ses­tä Natoon – hy­väk­syi so­pi­muk­set ja al­le­kir­joit­ti uudet lait

23.03.2023 15:45 43
Puolustusvoimat aloitti valvontalennot Suomessa yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa – Yhdysvaltain signaalitiedustelukone lensi pitkin itärajaa

Puo­lus­tus­voi­mat aloitti val­von­ta­len­not Suo­mes­sa yhdessä ul­ko­mais­ten kump­pa­nei­den kanssa – Yh­dys­val­tain sig­naa­li­tie­dus­te­lu­ko­ne lensi pitkin itä­ra­jaa

23.03.2023 14:37 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­yh­teys Norjan jäät­tö­mään sa­ta­maan on jo ole­mas­sa!

23.03.2023 06:00 9
Tilaajille
Nato-jäsenyys edistää Suomen teollista uudistumista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­to-jä­se­nyys edistää Suomen teol­lis­ta uu­dis­tu­mis­ta

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erdogan pani Suomen ul­ko­po­li­tii­kan rai­teil­leen

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Haavisto: Unkarin ulkoministeri lupasi maansa parlamentin äänestävän Suomen jäsenyydestä ensi viikon maanantaina

Haa­vis­to: Unkarin ul­ko­mi­nis­te­ri lupasi maansa par­la­men­tin ää­nes­tä­vän Suomen jä­se­nyy­des­tä ensi viikon maa­nan­tai­na

20.03.2023 19:18 3
Kuukausi ja vanhemmat
Peräänantamattomuus auttoi – Nato-jäsenyyden esteet saatu raivattua pois
Pääkirjoitus

Pe­rään­an­ta­mat­to­muus auttoi – Na­to-jä­se­nyy­den esteet saatu rai­vat­tua pois

17.03.2023 16:47 22
Tilaajille
Turkki ja Unkari vahvistamassa Suomen Nato-jäsenyyden kevään aikana – Niinistö kertoo vahvistavansa Nato-lait ensi viikolla

Turkki ja Unkari vah­vis­ta­mas­sa Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kevään aikana – Nii­nis­tö kertoo vah­vis­ta­van­sa Na­to-lait ensi vii­kol­la

17.03.2023 18:55 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi Naton kyn­nyk­sel­lä

17.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Analyysi: Nato-haun kumma näytelmä saa erikoisen lopun – Suomi kantoi Ruotsia selässään aivan järjen rajamaille saakka

Ana­lyy­si: Na­to-haun kumma näy­tel­mä saa eri­koi­sen lopun – Suomi kantoi Ruotsia se­läs­sään aivan järjen ra­ja­mail­le saakka

16.03.2023 17:05 31
Tilaajille
Turkin ratifiointipäätös veisi Unkarilta tekosyyn olla hyväksymättä Suomen Nato-jäsenyyttä, sanoo tutkija – "Varmasti panee vauhtia Unkarissakin"

Turkin ra­ti­fioin­ti­pää­tös veisi Un­ka­ril­ta te­ko­syyn olla hy­väk­sy­mät­tä Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sanoo tutkija – "Var­mas­ti panee vauhtia Un­ka­ris­sa­kin"

16.03.2023 15:56 5
Erdoganin esikunnan edustaja vahvisti: Ilmoitusta Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisestä odotetaan perjantaina

Er­do­ga­nin esi­kun­nan edus­ta­ja vah­vis­ti: Il­moi­tus­ta Suomen Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mi­ses­tä odo­te­taan per­jan­tai­na

15.03.2023 18:18 9
Kommentti: Niinistön Turkin-vierailu antaa toivoa ratkaisevasta Nato-käänteestä – Erdoğan saattaa kuitenkin käyttää Suomen hyväksymistä vipuvartena Ruotsin kiristämiseen

Kom­ment­ti: Nii­nis­tön Tur­kin-vie­rai­lu antaa toivoa rat­kai­se­vas­ta Na­to-kään­tees­tä – Erdoğan saattaa kui­ten­kin käyttää Suomen hy­väk­sy­mis­tä vi­pu­var­te­na Ruotsin ki­ris­tä­mi­seen

15.03.2023 12:50 20
Tilaajille
HS: Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden kahden kuukauden sisällä – Niinistö matkustaa Turkkiin tällä viikolla

HS: Turkki ra­ti­fioi Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kahden kuu­kau­den sisällä – Nii­nis­tö mat­kus­taa Turk­kiin tällä vii­kol­la

15.03.2023 11:55 12
Näkökulma: Hämäläinen Nato-käännynnäinen Sanna Marin johtaa niin ripeästi, että konkarit tippuvat kelkasta – perinteinen ulko- ja turvallisuuspuhe uudistuu ryskyen

Nä­kö­kul­ma: Hä­mä­läi­nen Na­to-kään­nyn­näi­nen Sanna Marin johtaa niin ri­peäs­ti, että kon­ka­rit tip­pu­vat kel­kas­ta – pe­rin­tei­nen ulko- ja tur­val­li­suus­pu­he uu­dis­tuu ryskyen

13.03.2023 17:30 50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suus­kes­kus­te­lus­sa on aika huo­mioi­da ta­sa-ar­vo

13.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la puut­tei­ta Venäjän tul­kit­se­mi­ses­sa – Natoon olisi pitänyt liittyä vii­meis­tään 2010-lu­vul­la, jolloin Suomen tur­val­li­suus­ti­lan­ne heik­ke­ni

12.03.2023 05:30 5
Tilaajille
Turkin opposition presidenttiehdokas Kemal Kilicdaroglu kiilannut Erdoganin ohi jo kolmessa mielipidemittauksessa

Turkin op­po­si­tion pre­si­dent­ti­eh­do­kas Kemal Ki­lic­da­rog­lu kii­lan­nut Er­do­ga­nin ohi jo kol­mes­sa mie­li­pi­de­mit­tauk­ses­sa

11.03.2023 14:50 3
Niinistö Washingtonissa: Yhdysvaltain ja Turkin kahdenväliset kysymykset eivät kuulu Suomelle, hävittäjäkaupoista ei keskusteltu

Nii­nis­tö Was­hing­to­nis­sa: Yh­dys­val­tain ja Turkin kah­den­vä­li­set ky­sy­myk­set eivät kuulu Suo­mel­le, hä­vit­tä­jä­kau­pois­ta ei kes­kus­tel­tu

10.03.2023 06:14 4
Kahvipöydässä vannottiin melkein verivalat – Unkarin valtapuolueella on silti paljon hampaankolossa suomalaispoliitikkojen Orbán-kritiikin vuoksi

Kah­vi­pöy­däs­sä van­not­tiin melkein ve­ri­va­lat – Unkarin val­ta­puo­lueel­la on silti paljon ham­paan­ko­los­sa suo­ma­lais­po­lii­tik­ko­jen Orbán-kri­tii­kin vuoksi

08.03.2023 18:20 20
Tilaajille