Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Kuukausi
Analyysi: Naton pitää hakea terävä suunta Madridissa – Venäjän hyökkäys siirtää ilmastonmuutoksen ja terrorismin tuonnemmaksi uhkalistalla

Ana­lyy­si: Naton pitää hakea terävä suunta Mad­ri­dis­sa – Venäjän hyök­käys siirtää il­mas­ton­muu­tok­sen ja ter­ro­ris­min tuon­nem­mak­si uh­ka­lis­tal­la

27.06.2022 16:00 1
Tilaajille
Presidentti Niinistö kommentoi Ylellä Turkin Nato-venkoilua: "Natossa oli yhtä lailla se käsitys, että esteitä ei olisi"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kom­men­toi Ylellä Turkin Na­to-ven­koi­lua: "Na­tos­sa oli yhtä lailla se kä­si­tys, että esteitä ei olisi"

14.06.2022 12:59 26
Niinistö arvioi Kultarannan Nato-puheita – Turkin tyynnyttämiseksi ratkaisut eivät tule yhtäkkiä: "Pitää jatkaa rauhallisesti mutta päättäväisesti"

Nii­nis­tö arvioi Kul­ta­ran­nan Na­to-pu­hei­ta – Turkin tyyn­nyt­tä­mi­sek­si rat­kai­sut eivät tule yh­täk­kiä: "Pitää jatkaa rau­hal­li­ses­ti mutta päät­tä­väi­ses­ti"

12.06.2022 21:08 10
Tilaajille
Analyysi: Stoltenberg ja Niinistö lähettivät Kultarannasta arvostavan viestin Nato-liittolainen Turkille – "Suomen jäsenyydelle oli syy odottaa tukea kaikilta"

Ana­lyy­si: Stol­ten­berg ja Nii­nis­tö lä­het­ti­vät Kul­ta­ran­nas­ta ar­vos­ta­van viestin Na­to-liit­to­lai­nen Tur­kil­le – "Suomen jä­se­nyy­del­le oli syy odottaa tukea kai­kil­ta"

12.06.2022 18:46 3
Tilaajille
Erdoğan itse katsoi Isis-terroristeja läpi sormien, vaikka turkkilaispresidentti syyttää terroristien paapomisesta Suomea ja Ruotsia

Erdoğan itse katsoi Isis-ter­ro­ris­te­ja läpi sor­mien, vaikka turk­ki­lais­pre­si­dent­ti syyttää ter­ro­ris­tien paa­po­mi­ses­ta Suomea ja Ruotsia

30.05.2022 18:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Realistisen koulukunnan tinkimätön edustaja – Jaakko Iloniemi on ollut vaikuttamassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kahdeksalla vuosikymmenellä

Rea­lis­ti­sen kou­lu­kun­nan tin­ki­mä­tön edus­ta­ja – Jaakko Ilo­nie­mi on ollut vai­kut­ta­mas­sa Suomen ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaan kah­dek­sal­la vuo­si­kym­me­nel­lä

28.05.2022 19:00 2
Tilaajille
EVAn kysely: Suomalaiset pitävät hyvin todennäköisenä, että Venäjä painostaa Suomea Nato-prosessin aikana

EVAn kysely: Suo­ma­lai­set pitävät hyvin to­den­nä­köi­se­nä, että Venäjä pai­nos­taa Suomea Na­to-pro­ses­sin aikana

25.05.2022 11:53 13
Pohjois-Syyrian kurdit ja PKK ovat isoimmat kannot Nato-kaskessa – Toimittaja Tom Kankkonen aavisti Turkin ja Suomen ongelmakentän jo Erdogan-kirjassaan

Poh­jois-Syy­rian kurdit ja PKK ovat isoim­mat kannot Na­to-kas­kes­sa – Toi­mit­ta­ja Tom Kank­ko­nen aavisti Turkin ja Suomen on­gel­ma­ken­tän jo Er­do­gan-kir­jas­saan

24.05.2022 20:36 7
Tilaajille
Kaasuyhtiö Gasum: Venäjä on lauantaiaamuna sulkenut kaasuhanat Suomeen

Kaa­su­yh­tiö Gasum: Venäjä on lauan­tai­aa­mu­na sul­ke­nut kaa­su­ha­nat Suomeen

21.05.2022 08:30 42
Presidentti Niinistö jälleen Valkoiseen taloon – tapaa Bidenin yhdessä Ruotsin pääministerin kanssa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö jälleen Val­koi­seen taloon – tapaa Bidenin yhdessä Ruotsin pää­mi­nis­te­rin kanssa

17.05.2022 15:55 11
Naton pääsihteeri Stoltenberg: Turkki ei estä Suomen Nato-jäsenyyttä

Naton pää­sih­tee­ri Stol­ten­berg: Turkki ei estä Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

15.05.2022 17:31 11
Presidentti Niinistö tapaa maanantaina Helsingissä vierailevia yhdysvaltalaisia senaattoreita – keskustelussa muun muassa Suomen Nato-jäsenyys

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tapaa maa­nan­tai­na Hel­sin­gis­sä vie­rai­le­via yh­dys­val­ta­lai­sia se­naat­to­rei­ta – kes­kus­te­lus­sa muun muassa Suomen Na­to-jä­se­nyys

15.05.2022 15:58 2
Suomi hakee Nato-jäsenyyttä: "Tämä on historiallinen päivä" – puolustusministeri Kaikkosen mukaan tavoite on, ettei Suomi joutuisi enää koskaan sotaan

Suomi hakee Na­to-jä­se­nyyt­tä: "Tämä on his­to­rial­li­nen päivä" – ­puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­sen mukaan tavoite on, ettei Suomi jou­tui­si enää koskaan sotaan

15.05.2022 15:41 39
Valtiojohto tekee tänään virallisen päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta – presidentti ja pääministeri pitävät tiedotustilaisuuden iltapäivällä

Val­tio­joh­to tekee tänään vi­ral­li­sen pää­tök­sen Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­ses­ta – pre­si­dent­ti ja pää­mi­nis­te­ri pitävät tie­do­tus­ti­lai­suu­den il­ta­päi­väl­lä

15.05.2022 08:56 8
Presidentti Erdoganin tiedottaja: Turkki ei sulje ovea Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle

Pre­si­dent­ti Er­do­ga­nin tie­dot­ta­ja: Turkki ei sulje ovea Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­del­le

14.05.2022 17:55
SDP ilmoitti kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä ja antavansa valtiojohdolle tukensa jäsenyysneuvotteluiden avaamiseen

SDP il­moit­ti kan­nat­ta­van­sa Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä ja an­ta­van­sa val­tio­joh­dol­le tukensa jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­den avaa­mi­seen

14.05.2022 15:41 7
Analyysi: SDP haluaa Suomen Natoon – Viimeisetkin YYA-rippeet rapisevat, kun uusi Venäjä-sivu kääntyy SDP:ssä

Ana­lyy­si: SDP haluaa Suomen Natoon – Vii­mei­set­kin YYA-rip­peet ra­pi­se­vat, kun uusi Ve­nä­jä-si­vu kääntyy SDP:ssä

14.05.2022 14:54 5
Tilaajille
Presidentti Niinistö keskusteli puhelimessa Putinin kanssa ja ilmoitti, että Suomi päättää hakea Natoon lähipäivinä – Putinin mukaan Suomi tekisi virheen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kes­kus­te­li pu­he­li­mes­sa Putinin kanssa ja il­moit­ti, että Suomi päättää hakea Natoon lä­hi­päi­vi­nä – Putinin mukaan Suomi tekisi virheen

14.05.2022 16:45 36
Pääministeri Marin: Suomen tulee hakea Naton jäseneksi viipymättä – SDP:n puoluehallitus esittää, että puolue kannattaa Nato-jäsenyyttä

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Suomen tulee hakea Naton jä­se­nek­si vii­py­mät­tä – SDP:n puo­lue­hal­li­tus esit­tää, että puolue kan­nat­taa Na­to-jä­se­nyyt­tä

14.05.2022 13:41 9
Niinistö Turkin Nato-kommenteista Ylen Ykkösaamussa: Tähän asti viesti meille on ollut kyllä aivan päinvastainen

Nii­nis­tö Turkin Na­to-kom­men­teis­ta Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Tähän asti viesti meille on ollut kyllä aivan päin­vas­tai­nen

14.05.2022 12:43 14