Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Kuukausi
Nato-jäsenyys kääntää dollarihanaa isosti Suomeen – Ulkoministeri Pekka Haavisto: "Nato-maa pystyy tekemään tarjouksia ja kilpailemaan sotateknologiassa"

Na­to-jä­se­nyys kääntää dol­la­ri­ha­naa isosti Suomeen – Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: "Na­to-maa pystyy te­ke­mään tar­jouk­sia ja kil­pai­le­maan so­ta­tek­no­lo­gias­sa"

02.06.2023 17:46 8
Tilaajille
Analyysi: USA:n ulkoministeri piti historiallisen puheen Helsingissä – Blinken osoitti Nato-Suomen merkityksen maalleen ja vetosi Putinin patoamiseksi vuoden 1947 Trumanin opein

Ana­lyy­si: USA:n ul­ko­mi­nis­te­ri piti his­to­rial­li­sen puheen Hel­sin­gis­sä – Blinken osoitti Na­to-Suo­men mer­ki­tyk­sen maal­leen ja vetosi Putinin pa­toa­mi­sek­si vuoden 1947 Tru­ma­nin opein

02.06.2023 17:44 4
Tilaajille
Yhdysvaltojen ulkoministeri Blinken saapui Suomeen – tapaa perjantaina Haaviston ja Marinin

Yh­dys­val­to­jen ul­ko­mi­nis­te­ri Blinken saapui Suomeen – tapaa per­jan­tai­na Haa­vis­ton ja Marinin

01.06.2023 21:49 5
Nato heräsi Venäjän uhkaan vasta pakon edessä – Naton ex-johtaja Stefanie Babst suomii Stoltenbergin alkuvuosia: "Putin arvioi, että meillä ei ole munaa"

Nato heräsi Venäjän uhkaan vasta pakon edessä – Naton ex-joh­ta­ja Ste­fa­nie Babst suomii Stol­ten­ber­gin al­ku­vuo­sia: "Putin arvioi, että meillä ei ole munaa"

21.05.2023 12:00 6
Tilaajille
Venäjä on jäädyttänyt myös Tanskan Moskovan-suurlähetystön pankkikortin – HS: Venäjä pitää Suomen edustustojen tilien jäädyttämistä reagointina

Venäjä on jää­dyt­tä­nyt myös Tanskan Mos­ko­van-suur­lä­he­tys­tön pank­ki­kor­tin – HS: Venäjä pitää Suomen edus­tus­to­jen tilien jää­dyt­tä­mis­tä rea­goin­ti­na

18.05.2023 15:23 22
Naton ydinaseista on tihkunut Suomelle tietoa vasta reilun kuukauden – Suomalaisia saattaa pian osallistua puolustusliiton jokavuotisiin ydinaseharjoituksiin

Naton ydin­aseis­ta on tih­ku­nut Suo­mel­le tietoa vasta reilun kuu­kau­den – Suo­ma­lai­sia saattaa pian osal­lis­tua puo­lus­tus­lii­ton jo­ka­vuo­ti­siin ydin­ase­har­joi­tuk­siin

14.05.2023 12:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Viranomaiset paljastavat: Kyberhyökkäyksistä on tullut jokapäiväisiä – "Venäjä tuskin pyrkii Suomen lamauttamiseen", arvioi supon päällikkö Antti Pelttari

Vi­ran­omai­set pal­jas­ta­vat: Ky­ber­hyök­käyk­sis­tä on tullut jo­ka­päi­väi­siä – "Venäjä tuskin pyrkii Suomen la­maut­ta­mi­seen", arvioi supon pääl­lik­kö Antti Pelt­ta­ri

21.04.2023 16:17 7
Tilaajille
Kun käsky kävi, kuusamolaissyntyiset Haatajan veljekset nostivat Suomen lipun salkoon – Nato-seremonia eteni sekuntiaikataululla

Kun käsky kävi, kuu­sa­mo­lais­syn­tyi­set Haa­ta­jan vel­jek­set nos­ti­vat Suomen lipun salkoon – Na­to-se­re­mo­nia eteni se­kun­ti­ai­ka­tau­lul­la

11.04.2023 18:30 1
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto: Suomi etsii Natosta yhteistyötä varautumisessa uudenlaisiin uhkiin ja leväperäisiin puheisiin ydinaseista

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Suomi etsii Natosta yh­teis­työ­tä va­rau­tu­mi­ses­sa uu­den­lai­siin uhkiin ja le­vä­pe­räi­siin pu­hei­siin ydin­aseis­ta

04.04.2023 23:16 11
Presidentti Niinistö päätti Suomen liittymisestä Natoon – hyväksyi sopimukset ja allekirjoitti uudet lait

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö päätti Suomen liit­ty­mi­ses­tä Natoon – hy­väk­syi so­pi­muk­set ja al­le­kir­joit­ti uudet lait

23.03.2023 15:45 43
Suomi lähettää Ukrainaan kolme Leopard-raivauspanssarivaunua lisää sekä raskaita aseita ja ammuksia – Kaikkonen: Ukraina on toivonut keskustelua Hornet-kalustosta

Suomi lä­het­tää Uk­rai­naan kolme Leo­pard-rai­vaus­pans­sa­ri­vau­nua lisää sekä ras­kai­ta aseita ja am­muk­sia – ­Kaik­ko­nen: Ukraina on toi­vo­nut kes­kus­te­lua Hor­net-ka­lus­tos­ta

23.03.2023 16:35 82
Puolustusvoimat aloitti valvontalennot Suomessa yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa – Yhdysvaltain signaalitiedustelukone lensi pitkin itärajaa

Puo­lus­tus­voi­mat aloitti val­von­ta­len­not Suo­mes­sa yhdessä ul­ko­mais­ten kump­pa­nei­den kanssa – Yh­dys­val­tain sig­naa­li­tie­dus­te­lu­ko­ne lensi pitkin itä­ra­jaa

23.03.2023 14:37 12
Kaikkonen korostaa, että puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa jatkuu –  Ruotsin kollegalta tutut eväät: "Toive on, että myös Ruotsi saadaan Natoon nopeasti"

Kaik­ko­nen ko­ros­taa, että puo­lus­tus­yh­teis­työ Ruotsin kanssa jatkuu –  Ruotsin kol­le­gal­ta tutut eväät: "Toive on, että myös Ruotsi saadaan Natoon no­peas­ti"

22.03.2023 16:06 1
Tilaajille
Haavisto: Unkarin ulkoministeri lupasi maansa parlamentin äänestävän Suomen jäsenyydestä ensi viikon maanantaina

Haa­vis­to: Unkarin ul­ko­mi­nis­te­ri lupasi maansa par­la­men­tin ää­nes­tä­vän Suomen jä­se­nyy­des­tä ensi viikon maa­nan­tai­na

20.03.2023 19:18 3
Niinistö Washingtonissa: Yhdysvaltain ja Turkin kahdenväliset kysymykset eivät kuulu Suomelle, hävittäjäkaupoista ei keskusteltu

Nii­nis­tö Was­hing­to­nis­sa: Yh­dys­val­tain ja Turkin kah­den­vä­li­set ky­sy­myk­set eivät kuulu Suo­mel­le, hä­vit­tä­jä­kau­pois­ta ei kes­kus­tel­tu

10.03.2023 06:14 4
"Venäjän on hylättävä siirtomaa-ajattelu ja kuvitelmat omasta ylivertaisuudestaan" – Näin Ukrainan tunnettujen kansalaisvaikuttajien manifesti paaluttaa rauhaa

"Ve­nä­jän on hy­lät­tä­vä siir­to­maa-ajat­te­lu ja ku­vi­tel­mat omasta yli­ver­tai­suu­des­taan" – Näin Uk­rai­nan tun­net­tu­jen kan­sa­lais­vai­kut­ta­jien ma­ni­fes­ti paa­lut­taa rauhaa

25.02.2023 11:00 22
Tilaajille
Helmikuussa 2022 käperryin kylpyammeeseeni Kiovassa suojaan ohjuksilta – Oma vuoteni ja Ukrainan vuosi on ollut täynnä taistelua, menetyksiä ja sisua

Hel­mi­kuus­sa 2022 kä­per­ryin kyl­py­am­mee­see­ni Kio­vas­sa suojaan oh­juk­sil­ta – Oma vuoteni ja Uk­rai­nan vuosi on ollut täynnä tais­te­lua, me­ne­tyk­siä ja sisua

23.02.2023 18:30 1
Tilaajille
Asiakirjavuoto: Venäjä suunnittelee ottavansa Valko-Venäjän täysin hallintaansa vuoteen 2030 mennessä

Asia­kir­ja­vuo­to: Venäjä suun­nit­te­lee ot­ta­van­sa Val­ko-Ve­nä­jän täysin hal­lin­taan­sa vuoteen 2030 men­nes­sä

21.02.2023 10:09 23
Venäjä on uhka koko Euroopalle ja siksi on varmistettava että Ukraina voittaa, arvioi pääministeri  Marin yhdysvaltalaiskanavalle

Venäjä on uhka koko Eu­roo­pal­le ja siksi on var­mis­tet­ta­va että Ukraina voit­taa, arvioi pää­mi­nis­te­ri Marin yh­dys­val­ta­lais­ka­na­val­le

20.02.2023 08:37
Ruotsin pääministeri Kristersson FT:lle: Suomen ja Ruotsin yhtäaikainen Nato-jäsenyys tärkeää strategisista syistä

Ruotsin pää­mi­nis­te­ri Kris­ters­son FT:lle: Suomen ja Ruotsin yh­tä­ai­kai­nen Na­to-jä­se­nyys tärkeää stra­te­gi­sis­ta syistä

19.02.2023 17:48 26