Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Päätoimittajalta
Kiitos Oulu, kiitos Pohjois-Pohjanmaa – on hyvästien aika
Kolumni

Kiitos Oulu, kiitos Poh­jois-Poh­jan­maa – on hy­väs­tien aika

16.09.2023 06:05 40
Tilaajille
Demokratian halveksuntaa vai oikeutettu päätös? – Marinin lähtö ei ole yllätys, etenkään inhimillisesti tarkastellen
Kolumni

De­mo­kra­tian hal­vek­sun­taa vai oi­keu­tet­tu päätös? – Marinin lähtö ei ole yl­lä­tys, eten­kään in­hi­mil­li­ses­ti tar­kas­tel­len

08.09.2023 18:00 51
Tilaajille
Politiikan kesämyrsky laantui rasismitiedonantoon, mutta voi iskeä uudestaan
Kolumni

Po­li­tii­kan ke­sä­myrs­ky laantui ra­sis­mi­tie­do­nan­toon, mutta voi iskeä uu­des­taan

02.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Kun nuori ryöstää toisen nuoren väkivalloin, on aikuisten aika katsoa peiliin
Kolumni

Kun nuori ryöstää toisen nuoren vä­ki­val­loin, on ai­kuis­ten aika katsoa peiliin

26.08.2023 06:05 16
Tilaajille
Kuva voi valehdella, mutta se voi myös paljastaa totuuden
Kolumni

Kuva voi va­leh­del­la, mutta se voi myös pal­jas­taa to­tuu­den

19.08.2023 06:05 4
Tilaajille
Suomalaiset ovat toistensa kurkussa ahdistavuuteen asti rasismin vuoksi – jotain hyvääkin voi siitä silti seurata
Kolumni

Suo­ma­lai­set ovat tois­ten­sa kur­kus­sa ah­dis­ta­vuu­teen asti ra­sis­min vuoksi – jotain hy­vää­kin voi siitä silti seurata

12.08.2023 06:05 35
Tilaajille
Jos hallituksessa yksi haluaa ajaa kaksilla rattailla, tietää se pomppuista kyytiä kaikille
Kolumni

Jos hal­li­tuk­ses­sa yksi haluaa ajaa kak­sil­la rat­tail­la, tietää se pomp­puis­ta kyytiä kai­kil­le

30.06.2023 17:52 69
Tilaajille
Toivo ja usko paremmasta tulevaisuudesta lisäävät hyvinvointia, mutta poliittisessa puheessa sitä ei tajuta
Kolumni

Toivo ja usko pa­rem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta li­sää­vät hy­vin­voin­tia, mutta po­liit­ti­ses­sa pu­hees­sa sitä ei tajuta

22.06.2023 06:05 15
Tilaajille
Hallitusohjelma on alueellisesti hyvä mutta inhimillisesti kova
Kolumni

Hal­li­tus­oh­jel­ma on alueel­li­ses­ti hyvä mutta in­hi­mil­li­ses­ti kova

16.06.2023 18:45 43
Tilaajille
Oulu ei kehity odottelemalla, ja siksi uusi edistysaskel areenahankkeessa on tervetullut
Kolumni

Oulu ei kehity odot­te­le­mal­la, ja siksi uusi edis­tys­as­kel aree­na­hank­kees­sa on ter­ve­tul­lut

10.06.2023 06:05 45
Tilaajille
Oulu on jäänyt pussin perälle, ja se tekee monen arjesta raivostuttavan hankalaa ja kallista
Kolumni

Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

03.06.2023 06:05 56
Tilaajille
Tekeekö kone tulevaisuudessa työsi ja manipuloi ajatuksiasi? – Tekoälykeskustelu huutaa pohdintaa pelisäännöistä
Kolumni

Tekeekö kone tu­le­vai­suu­des­sa työsi ja ma­ni­pu­loi aja­tuk­sia­si? – Te­ko­äly­kes­kus­te­lu huutaa poh­din­taa pe­li­sään­nöis­tä

27.05.2023 06:05 30
Tilaajille
Miten saadaan suomalaiset liikkumaan työn luokse, jos työ ei liiku suomalaisten luokse?
Kolumni

Miten saadaan suo­ma­lai­set liik­ku­maan työn luokse, jos työ ei liiku suo­ma­lais­ten luokse?

20.05.2023 06:05 52
Tilaajille
"Oulu on tuppukylä ja sellaisena pysyy", sanoo Kalevan lukija – mutta onko näin?
Kolumni

"Oulu on tup­pu­ky­lä ja sel­lai­se­na pysyy", sanoo Kalevan lukija – mutta onko näin?

13.05.2023 06:01 57
Tilaajille
Huili on Kalevan uusi viikonvaihdelukemisto – tervetuloa syvällisen ja huolella tehdyn journalismin pariin
Kolumni

Huili on Kalevan uusi vii­kon­vaih­de­lu­ke­mis­to – ter­ve­tu­loa sy­väl­li­sen ja huo­lel­la tehdyn jour­na­lis­min pariin

06.05.2023 06:01 32