Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hallitus
Yksi puolue tuomassa 1970-luvun hallitukseen – siksi sivistysporvari nukkuu huonosti
Kolumni

Yksi puolue tuo­mas­sa 1970-lu­vun hal­li­tuk­seen – siksi si­vis­tys­por­va­ri nukkuu huo­nos­ti

22.05.2023 06:00 62
Tilaajille
SK: Marinin hallituksen ministerin terveystietoja urkittu Hus-yhtymässä, epäilty on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen

SK: Marinin hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rin ter­veys­tie­to­ja urkittu Hus-yh­ty­mäs­sä, epäilty on Suomen ja Venäjän kak­sois­kan­sa­lai­nen

04.05.2023 23:11 7
Miten käy Oululle tärkeiden asioiden perusporvareiden käsissä?
Kolumni

Miten käy Oululle tär­kei­den asioi­den pe­rus­por­va­rei­den kä­sis­sä?

29.04.2023 10:00 96
Tilaajille
Analyysi: Käytännönläheisyys paistaa silmään Orpon nelikosta – Hallituksenmuodostaja Petteri Orpo: "Sdp:n kanssa suurin ero on tilannekuvassa, kriisitietoisuudessa ja keinoissa"

Ana­lyy­si: Käy­tän­nön­lä­hei­syys paistaa silmään Orpon ne­li­kos­ta – Hal­li­tuk­sen­muo­dos­ta­ja Petteri Orpo: "Sdp:n kanssa suurin ero on ti­lan­ne­ku­vas­sa, krii­si­tie­toi­suu­des­sa ja kei­nois­sa"

27.04.2023 18:08 67
Tilaajille
Analyysi: Oikeistohallituspohja aloittaa neuvottelut hallitusohjelmasta ensi viikolla – Neljän seuraavan vuoden aikana säästetään julkisesta taloudesta 6 miljardia

Ana­lyy­si: Oi­keis­to­hal­li­tus­poh­ja aloit­taa neu­vot­te­lut hal­li­tus­oh­jel­mas­ta ensi vii­kol­la – Neljän seu­raa­van vuoden aikana sääs­te­tään jul­ki­ses­ta ta­lou­des­ta 6 mil­jar­dia

27.04.2023 16:19 8
Tilaajille
Näkökulma: Suuri salaisuus, jonka kaikki jo tietävät, paljastuu tänään iltapäivällä – miksi hallituspohjalla on väliä ja mitä on odotettavissa?

Nä­kö­kul­ma: Suuri sa­lai­suus, jonka kaikki jo tie­tä­vät, pal­jas­tuu tänään il­ta­päi­väl­lä – miksi hal­li­tus­poh­jal­la on väliä ja mitä on odo­tet­ta­vis­sa?

27.04.2023 11:51 4
Tilaajille
Orpo kertoo huomenna hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet

Orpo kertoo huo­men­na hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­vat puo­lueet

26.04.2023 19:17 17
Marinin hallitus on jättänyt eronpyyntönsä – Niinistö: Kiitos vaikeiden vuosien aikana tehdystä yhteistyöstä

Marinin hal­li­tus on jät­tä­nyt eron­pyyn­tön­sä – Nii­nis­tö: Kiitos vai­kei­den vuosien aikana teh­dys­tä yh­teis­työs­tä

06.04.2023 11:08 46
Osa ehdokkaista käyttää aikaa ja rahaa vaaleihin, vaikka tietää, ettei tule valituksi – kiitos heille siitä
Kolumni

Osa eh­dok­kais­ta käyttää aikaa ja rahaa vaa­lei­hin, vaikka tietää, ettei tule va­li­tuk­si – kiitos heille siitä

01.04.2023 16:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulossa on blok­ki­vaa­lit

15.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Analyysi: Vaaleja kohti ei mennä sammutetuin lyhdyin, vaan suljetuin ovin ­– Puolueet paiskovat nyt urakalla kiinni hallitusyhteistyön ovia itseltään ja toisiltaan

Ana­lyy­si: Vaaleja kohti ei mennä sam­mu­te­tuin lyh­dyin, vaan sul­je­tuin ovin – Puo­lueet pais­ko­vat nyt ura­kal­la kiinni hal­li­tus­yh­teis­työn ovia it­sel­tään ja toi­sil­taan

10.03.2023 10:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­kuu­met­ta on ha­vait­ta­vis­sa – Suo­mes­sa on ollut käy­tän­tö, että py­ri­tään muo­dos­ta­maan enem­mis­tö­hal­li­tus

06.02.2023 05:45 3
Tilaajille
Hallituspuolueet pääsivät sopuun lisäbudjetista ja sote-rahoista – hyvinvointialueille esitetään 500 miljoonan euron lisärahoitusta

Hal­li­tus­puo­lueet pää­si­vät sopuun li­sä­bud­je­tis­ta ja sote-ra­hois­ta – hy­vin­voin­ti­alueil­le esi­te­tään 500 mil­joo­nan euron li­sä­ra­hoi­tus­ta

31.01.2023 08:28 28
Sopu sähkölaskujen hyvitysmallista syntyi – malli on lausunnoilla olleen ehdotuksen mukainen

Sopu säh­kö­las­ku­jen hy­vi­tys­mal­lis­ta syntyi – malli on lau­sun­noil­la olleen eh­do­tuk­sen mu­kai­nen

25.01.2023 14:42 24
Ovatko Marinin rasismipuheet vain puhetta hallituspohjasta? Kun hallitusta kootaan, keskusta saattaa olla sateentekijä kaikissa vaihtoehdoissa

Ovatko Marinin ra­sis­mi­pu­heet vain puhetta hal­li­tus­poh­jas­ta? Kun hal­li­tus­ta koo­taan, kes­kus­ta saattaa olla sa­teen­te­ki­jä kai­kis­sa vaih­to­eh­dois­sa

21.01.2023 10:45 140
Tilaajille
Näkökulma: Hyvin ehtii vielä yhden hallituskriisin – Translaki tuottaa uuden kuopan jo ennestään hyvin tuskaiselle hallitustaipaleelle

Nä­kö­kul­ma: Hyvin ehtii vielä yhden hal­li­tus­krii­sin – Trans­la­ki tuottaa uuden kuopan jo en­nes­tään hyvin tus­kai­sel­le hal­li­tus­tai­pa­leel­le

19.01.2023 14:47 60
Tilaajille
Hallituspelin kuviot ovat vielä aivan auki
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­pe­lin kuviot ovat vielä aivan auki

13.01.2023 20:00 54
Tilaajille
Marin höykytti Orpoa politiikan toimittajien järjestämässä vaalitentissä – Sanoi itse perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi

Marin höy­kyt­ti Orpoa po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­ten­tis­sä – Sanoi itse pe­rus­suo­ma­lai­sia ra­sis­ti­sek­si puo­lueek­si

13.01.2023 13:45 76
Tilaajille
Erityisavustajat jatkoivat sähkölaskun kertakorvauksen hiontaa torstaina – "Näkymä sovusta on"

Eri­tyis­avus­ta­jat jat­koi­vat säh­kö­las­kun ker­ta­kor­vauk­sen hiontaa tors­tai­na – "Näkymä sovusta on"

05.01.2023 19:31 15
Marinin hallitus sai HS:n gallupissa tähänastisista huonoimman arvosanansa – presidentti Niinistö pärjäsi jälleen erinomaisesti

Marinin hal­li­tus sai HS:n gal­lu­pis­sa tä­hän­as­ti­sis­ta huo­noim­man ar­vo­sa­nan­sa – pre­si­dent­ti Nii­nis­tö pärjäsi jälleen erin­omai­ses­ti

27.12.2022 06:12 35