Hallitus
Viimeisin 24 tuntia
Tilanne on vakava, perustelee koko oppositio yhteistä välikysymystään taloudesta ja työllisyydestä

Tilanne on vakava, pe­rus­te­lee koko op­po­si­tio yh­teis­tä vä­li­ky­sy­mys­tään ta­lou­des­ta ja työl­li­syy­des­tä

11:24 7
Hallituksen budjettiriihi antaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistolle reilusti lisää työntekijöitä – lisää väkeä saatiin jo koronapandemian takia

Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hi antaa Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­tol­le rei­lus­ti lisää työn­te­ki­jöi­tä – lisää väkeä saatiin jo ko­ro­na­pan­de­mian takia

07:00 3
Tilaajille
Viikko
Oppositio arvosteli hallitusta kyselytunnilla: "Huonoja uutisia tulee lähes päivittäin"

Op­po­si­tio ar­vos­te­li hal­li­tus­ta ky­se­ly­tun­nil­la: "Huo­no­ja uutisia tulee lähes päi­vit­täin"

17.09.2020 20:27 1
Oppositio pettyi budjettiriiheen: "Ei suomalaisten asioita näin voi hoitaa"

Op­po­si­tio pettyi bud­jet­ti­rii­heen: "Ei suo­ma­lais­ten asioita näin voi hoitaa"

16.09.2020 20:01 1
Korona pakottaa velanottoon – elvyttävällä finanssipolitiikalla rakennetaan siltaa vaikean vaiheen yli
Pääkirjoitus

Korona pa­kot­taa ve­lan­ot­toon – el­vyt­tä­väl­lä fi­nans­si­po­li­tii­kal­la ra­ken­ne­taan siltaa vaikean vaiheen yli

16.09.2020 20:00 7
Tilaajille
Näkökulma: Kipeitä asioita siirrettiin ensi kevään kehysriiheen – viisikosta kukaan ei halua nyt keikuttaa venettä

Nä­kö­kul­ma: Kipeitä asioita siir­ret­tiin ensi kevään ke­hys­rii­heen – vii­si­kos­ta kukaan ei halua nyt kei­kut­taa venettä

16.09.2020 18:30 1
Kunnille tukipaketti, päivähoitomaksut alenevat, koronatestaukseen yli miljardi euroa – Näin hallitus linjasi ensi vuoden budjetista

Kun­nil­le tu­ki­pa­ket­ti, päi­vä­hoi­to­mak­sut ale­ne­vat, ko­ro­na­tes­tauk­seen yli mil­jar­di euroa – Näin hal­li­tus linjasi ensi vuoden bud­je­tis­ta

16.09.2020 16:31 26
Miten käy työttömyysturvan, eläkeputken ja turpeen verotuksen? Katso hallituksen tiedotustilaisuus talousarvioneuvotteluista tästä kello 16 alkaen

Miten käy työt­tö­myys­tur­van, elä­ke­put­ken ja turpeen ve­ro­tuk­sen? Katso hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus ta­lous­ar­vio­neu­vot­te­luis­ta tästä kello 16 alkaen

16.09.2020 14:00 1
Lukijalta Mielipide Julia Valta

Muista ko­ro­na­ra­joi­tuk­set – jos ha­luam­me joskus ta­kai­sin suh­teel­li­sen nor­maa­lin elämän, on jo­kai­sen kan­net­ta­va kor­ten­sa kekoon

16.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Pääministeri Marin: "Isot asiat on nyt sovittu, kaikilla on ollut ratkaisuhalukkuutta"

Pää­mi­nis­te­ri Marin: "Isot asiat on nyt so­vit­tu, kai­kil­la on ollut rat­kai­su­ha­luk­kuut­ta"

15.09.2020 21:01 2
Veikkauksen tuottojen alenema korvataan täysimääräisesti – energia-asiat kiristävät hallituksen välejä

Veik­kauk­sen tuot­to­jen alenema kor­va­taan täy­si­mää­räi­ses­ti – ener­gia-asiat ki­ris­tä­vät hal­li­tuk­sen välejä

15.09.2020 17:46 3
Hallituksen johtoviisikko aloittaa tänään budjettineuvottelut keskenään – Koko hallitus myöhemmin mukaan

Hal­li­tuk­sen joh­to­vii­sik­ko aloit­taa tänään bud­jet­ti­neu­vot­te­lut kes­ke­nään – Koko hal­li­tus myö­hem­min mukaan

15.09.2020 08:06 3
Hallitus kokoontui aloittamaan budjettineuvottelut – sdp:n ja keskustan puheenjohtajat saapuivat Säätytaloon yhtä matkaa

Hal­li­tus ko­koon­tui aloit­ta­maan bud­jet­ti­neu­vot­te­lut – sdp:n ja kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jat saa­pui­vat Sää­ty­ta­loon yhtä matkaa

14.09.2020 10:13 3
Lapissa vieraillut ministeri Tytti Tuppurainen: "Matkustusrajoitusten kevennyksillä oli tarkoitus helpottaa talven tilauslentojen järjestämistä"

Lapissa vie­rail­lut mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: "Mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten ke­ven­nyk­sil­lä oli tar­koi­tus hel­pot­taa talven ti­laus­len­to­jen jär­jes­tä­mis­tä"

12.09.2020 18:21 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Hallitus lieventää matkustusrajoituksia – Suomeen saa pian tulla myös Ruotsista, Norjasta ja Saksasta

Hal­li­tus lie­ven­tää mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia – Suomeen saa pian tulla myös Ruot­sis­ta, Nor­jas­ta ja Sak­sas­ta

10.09.2020 21:23 29
Hallitus kertoo neuvottelutuloksista Twitterissä – Ministeri Saarikko aiemmin: Matkailurajoituksista ei ole enää suuria erimielisyyksiä

Hal­li­tus kertoo neu­vot­te­lu­tu­lok­sis­ta Twit­te­ris­sä – Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko aiem­min: Mat­kai­lu­ra­joi­tuk­sis­ta ei ole enää suuria eri­mie­li­syyk­siä

10.09.2020 17:49 7
Oppositio syytti hallitusta teollisuuden kilpailukyvyn heikentämisestä: "Teidän touhussanne ei ole lainkaan realismia"

Op­po­si­tio syytti hal­li­tus­ta teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­vyn hei­ken­tä­mi­ses­tä: "Teidän tou­hus­san­ne ei ole lain­kaan rea­lis­mia"

03.09.2020 19:05 19
Hallitus pohtii taas korona­toimia – "Kello käy", totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä

Hal­li­tus pohtii taas ko­ro­na­toi­mia – "Kello käy", totesi elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lintilä

03.09.2020 10:35 14
Opetusministeri Li Andersson odottaa lasta – Laskettu aika uudenvuoden aikaan

Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son odottaa lasta – Las­ket­tu aika uu­den­vuo­den aikaan

02.09.2020 13:00 0
Politiikan kuumaan syksyyn tulossa isoja asioita – ministeri Tytti Tuppurainen lähtee siitä, että EU-tukijaossa turvataan Itä- ja Pohjois-Suomen rahoitus

Po­li­tii­kan kuumaan syksyyn tulossa isoja asioita – mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen lähtee siitä, että EU-tu­ki­jaos­sa tur­va­taan Itä- ja Poh­jois-Suo­men ra­hoi­tus

30.08.2020 06:00 4
Tilaajille