Hallitus
Viimeisin tunti
STT:n tietojen mukaan riihineuvotteluja jatketaan koko hallituksen voimin vasta huomenna – viisikko ja muut pienemmät ryhmät jatkavat tänään

STT:n tie­to­jen mukaan rii­hi­neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan koko hal­li­tuk­sen voimin vasta huo­men­na – vii­sik­ko ja muut pie­nem­mät ryhmät jat­ka­vat tänään

17:08
Viimeisin 12 tuntia
HS: Marinin kehysriihiesitys lisäisi valtion menoja ensi vuonna lähes miljardilla – STT:n tietojen mukaan neuvotteluja jatketaan koko hallituksen voimin vasta huomenna

HS: Marinin ke­hys­rii­hi­esi­tys lisäisi valtion menoja ensi vuonna lähes mil­jar­dil­la – STT:n tie­to­jen mukaan neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan koko hal­li­tuk­sen voimin vasta huo­men­na

15:50 21
Viimeisin 24 tuntia
Marin kertoo tehneensä kompromissiesityksen työllisyys- ja talouskokonaisuudesta – Vanhanen MTV:lle: Hallituksen kehysriihineuvottelut ovat jumissa

Marin kertoo teh­neen­sä komp­ro­mis­si­esi­tyk­sen työl­li­syys- ja ta­lous­ko­ko­nai­suu­des­ta – Van­ha­nen MTV:l­le: Hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­hi­neu­vot­te­lut ovat jumissa

21.04.2021 22:05 45
Kuukausi
Näin hallitus linjasi Suomen avaamista: Poikkeusoloista voidaan luopua ehkä jo ensi viikolla, lasten- ja nuorten harrastustoimintaa avataan ja 50 henkilön kokoontumiset sallitaan pian perustason alueilla

Näin hal­li­tus linjasi Suomen avaa­mis­ta: Poik­keus­olois­ta voidaan luopua ehkä jo ensi vii­kol­la, lasten- ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taa avataan ja 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mi­set sal­li­taan pian pe­rus­ta­son alueil­la

21.04.2021 10:54 26
Hallitus kertoo perjantaina uusista ravintolarajoituksista – Ylen tietojen mukaan pahimmilla korona-alueilla ravintolat sulkisivat viimeistään kello 19

Hal­li­tus kertoo per­jan­tai­na uusista ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – Ylen tie­to­jen mukaan pa­him­mil­la ko­ro­na-alueil­la ra­vin­to­lat sul­ki­si­vat vii­meis­tään kello 19

15.04.2021 20:27 4
Oikeuskansleri varoitti hallitusta valmistelemasta huonoa liikkumisrajoitusta – "Voi jättää kansakunnan historiaan ja tajuntaan traumaattisen kokemuksen"

Oi­keus­kans­le­ri va­roit­ti hal­li­tus­ta val­mis­te­le­mas­ta huonoa liik­ku­mis­ra­joi­tus­ta – "Voi jättää kan­sa­kun­nan his­to­riaan ja ta­jun­taan trau­maat­ti­sen ko­ke­muk­sen"

15.04.2021 06:30 18
Tilaajille
Analyysi: Ansioturvassa kytee kehysriihen iso riita – kipeimmät työllisyyskeinot ratkotaan vasta puheenjohtajien viisikon pöydässä

Ana­lyy­si: An­sio­tur­vas­sa kytee ke­hys­rii­hen iso riita – ki­peim­mät työl­li­syys­kei­not rat­ko­taan vasta pu­heen­joh­ta­jien vii­si­kon pöy­däs­sä

14.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Kotimaa: Annika Saarikko ei sulje pois hallituksesta lähtöä, keskustan jatkaminen riippuu puoliväliriihestä

Ko­ti­maa: Annika Saa­rik­ko ei sulje pois hal­li­tuk­ses­ta lähtöä, kes­kus­tan jat­ka­mi­nen riippuu puo­li­vä­li­rii­hes­tä

09.04.2021 19:56 66
Hallitus kertoi suunnitelmistaan purkaa koronarajoituksia, viimeisimpänä annetut rajoitukset puretaan ensimmäisenä – "Rajoituksia ei voida purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti"

Hal­li­tus kertoi suun­ni­tel­mis­taan purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, vii­mei­sim­pä­nä annetut ra­joi­tuk­set pu­re­taan en­sim­mäi­se­nä – "Ra­joi­tuk­sia ei voida purkaa huo­let­to­mas­ti tai en­ne­nai­kai­ses­ti"

09.04.2021 10:29 26
Politiikassa edessä vaikeiden kysymysten viikko: Asialistoilla liikkumisrajoitukset ja oikeuskansleri, VTV:n pääjohtajan toiminta, hallituksen tulevat askeleet ja Ano Turtiaisen käytös

Po­li­tii­kas­sa edessä vai­kei­den ky­sy­mys­ten viikko: Asia­lis­toil­la liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ja oi­keus­kans­le­ri, VTV:n pää­joh­ta­jan toi­min­ta, hal­li­tuk­sen tulevat as­ke­leet ja Ano Tur­tiai­sen käytös

05.04.2021 23:09 27
Hallitus selvittää vaihtoehtoja esitetyille liikkumisrajoituksille – THL:n Salminen: Kokoontumisiin kodeissa on tarvetta puuttua

Hal­li­tus sel­vit­tää vaih­to­eh­to­ja esi­te­tyil­le liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sil­le – THL:n Sal­mi­nen: Ko­koon­tu­mi­siin ko­deis­sa on tar­vet­ta puuttua

01.04.2021 15:23 17
Hallituksen esitys: Yksittäisiä rokote-eriä mahdollista kohdentaa tautitilanteenkin mukaan – riskiryhmien ja yli 70-vuotiaiden rokotukset hoidettava ensin

Hal­li­tuk­sen esitys: Yk­sit­täi­siä ro­ko­te-eriä mah­dol­lis­ta koh­den­taa tau­ti­ti­lan­teen­kin mukaan – ris­ki­ryh­mien ja yli 70-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set hoi­det­ta­va ensin

31.03.2021 22:12 15
Pääministeri Marin: Esitys liikkumisrajoituksista vedetään pois eduskunnasta

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ve­de­tään pois edus­kun­nas­ta

31.03.2021 19:37 11
Näkökulma: Pääministerillä peiliin katsomisen paikka – eduskunnasta tuli märkä rätti liikkumisrajoituksia valmistelleen Marinin silmille

Nä­kö­kul­ma: Pää­mi­nis­te­ril­lä peiliin kat­so­mi­sen paikka – edus­kun­nas­ta tuli märkä rätti liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia val­mis­tel­leen Marinin sil­mil­le

31.03.2021 18:03 54
Tilaajille
Hallituksen esitys liikkumisrajoituksista törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin – "Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala"

Hal­li­tuk­sen esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta törmäsi pe­rus­tus­lail­li­siin on­gel­miin – "Ih­mis­ten olisi käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta en­na­koi­da kiel­le­tyn ja ran­gais­ta­van liik­ku­mi­sen ala"

31.03.2021 15:40 54
Viikon lopuksi: Mikropoppari-politiikalle todellisuus on riesa

Viikon lo­puk­si: Mik­ro­pop­pa­ri-po­li­tii­kal­le to­del­li­suus on riesa

26.03.2021 20:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Marin: Toivon, että päätöksiä liikkumisrajoituksista saadaan aikaiseksi, mutta neuvottelusta tulee varmasti vaikea

Marin: Toivon, että pää­tök­siä liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta saadaan ai­kai­sek­si, mutta neu­vot­te­lus­ta tulee var­mas­ti vaikea

22.03.2021 17:00 14
Naiseus on yhä joillekin vaikea pala – etenkin, jos siihen liittyy valtaa
Kolumni Sanna Keskinen

Naiseus on yhä joil­le­kin vaikea pala – eten­kin, jos siihen liittyy valtaa

20.03.2021 16:00 11
Tilaajille
Kaavaillut liikkumisrajoitukset: koronakävely kaverien kanssa loppuisi, mutta noutoruokaa saisi ehkä hakea

Kaa­vail­lut liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set: ko­ro­na­kä­ve­ly ka­ve­rien kanssa lop­pui­si, mutta nou­to­ruo­kaa saisi ehkä hakea

09.03.2021 09:45 48
Hallitus antoi eduskunnalle esityksen neljän valmiuslain pykälän käyttöönotosta – pääministeri Marinin mukaan kohdennetut ulkonaliikkumisen rajoitukset mahdollisia

Hal­li­tus antoi edus­kun­nal­le esi­tyk­sen neljän val­mius­lain pykälän käyt­töön­otos­ta – pää­mi­nis­te­ri Marinin mukaan koh­den­ne­tut ul­ko­na­liik­ku­mi­sen ra­joi­tuk­set mah­dol­li­sia

05.03.2021 14:43 13