Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hallitus
SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät välikysymyksen "työmarkkinakaaoksesta"

SDP, vihreät ja va­sem­mis­to­liit­to jät­ti­vät vä­li­ky­sy­myk­sen "työ­mark­ki­na­kaaok­ses­ta"

16.02.2024 13:27 70
Kokoomus nappasi valtikan kouraansa – Yhdellä puolueella harvinainen neljän suora

Ko­koo­mus nappasi val­ti­kan kou­raan­sa – Yhdellä puo­lueel­la har­vi­nai­nen neljän suora

13.02.2024 14:17 9
Tilaajille
Hallituksen tiukkuus enteilee levottomia vuosia työmarkkinoilla – "Nyt murenee luottamus, jonka varassa asioista on sovittu vuosikymmenet"

Hal­li­tuk­sen tiuk­kuus en­tei­lee le­vot­to­mia vuosia työ­mark­ki­noil­la – "Nyt murenee luot­ta­mus, jonka varassa asiois­ta on sovittu vuo­si­kym­me­net"

06.02.2024 16:30 31
Tilaajille
Analyysi: Hallitus joutuu tiukan paikan eteen velkalaivan kääntämisessä – Toiveet taloutta piristävästä työelämäreformista törmäävät nyt lakkoiluun ja taloussuhdanteisiin

Ana­lyy­si: Hal­li­tus joutuu tiukan paikan eteen vel­ka­lai­van kään­tä­mi­ses­sä – Toiveet ta­lout­ta pi­ris­tä­väs­tä työ­elä­mä­re­for­mis­ta tör­mää­vät nyt lak­koi­luun ja ta­lous­suh­dan­tei­siin

23.12.2023 18:00 65
Tilaajille
Koko itäraja menee kiinni Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

Koko itäraja menee kiinni Vai­nik­ka­lan rau­ta­tie­lii­ken­net­tä lukuun ot­ta­mat­ta – Orpo: "Ilmiö on saatava poikki"

28.11.2023 18:51 76
Suomi sulkee neljä itärajan rajanylityspaikkaa: turvapaikanhakijoita vastaanotetaan vain Sallassa ja Vartiuksessa – "Vieraalla valtiolla osuutta tähän"

Suomi sulkee neljä itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­paik­kaa: tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta vas­taan­ote­taan vain Sal­las­sa ja Var­tiuk­ses­sa – "Vie­raal­la val­tiol­la osuutta tähän"

16.11.2023 16:31 41
Tilaajille
Hoitajamitoituksen siirtymäaikaa jatketaan – ei kiristy ollenkaan tällä vaalikaudella

Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen siir­ty­mä­ai­kaa jat­ke­taan – ei kiristy ol­len­kaan tällä vaa­li­kau­del­la

15.11.2023 20:57 6
Stoltenberg sanoo Naton vastaavan päättäväisesti, jos Itämeren vahingot todistetaan tahalliseksi hyökkäykseksi Naton kriittistä infrastruktuuria vastaan

Stol­ten­berg sanoo Naton vas­taa­van päät­tä­väi­ses­ti, jos Itä­me­ren va­hin­got to­dis­te­taan ta­hal­li­sek­si hyök­käyk­sek­si Naton kriit­tis­tä inf­ra­struk­tuu­ria vastaan

11.10.2023 10:57 14
Pääministeri Orpo piti tiedotustilaisuuden kaasuputkivauriosta – katso tallenne täältä

Pää­mi­nis­te­ri Orpo piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den kaa­su­put­ki­vau­rios­ta – katso tal­len­ne täältä

10.10.2023 16:19 1
Suomen ja Viron välisen kaasuputken vaurioista epäillään ulkopuolista tahoa – Presidentti Niinistö: "Nato on valmis avustamaan tutkimuksissa"

Suomen ja Viron välisen kaa­su­put­ken vau­riois­ta epäil­lään ul­ko­puo­lis­ta tahoa – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Nato on valmis avus­ta­maan tut­ki­muk­sis­sa"

10.10.2023 16:45 22
Analyysi: Hallitus esitteli toimia ostovoiman parantamiseksi – Näin palkansaajien tilanne helpottuu ja pienituloisten vaikeutuu

Ana­lyy­si: Hal­li­tus esit­te­li toimia os­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – Näin pal­kan­saa­jien tilanne hel­pot­tuu ja pie­ni­tu­lois­ten vai­keu­tuu

20.09.2023 16:00 8
Tilaajille
Orpon ensimmäinen budjettiriihi: Lisää rahaa tutkimukseen, väyliin ja peruskouluun – valtion velkakehitys aiotaan silti kääntää

Orpon en­sim­mäi­nen bud­jet­ti­rii­hi: Lisää rahaa tut­ki­muk­seen, väyliin ja pe­rus­kou­luun – valtion vel­ka­ke­hi­tys aiotaan silti kääntää

19.09.2023 22:52 77
Budjettiriihestä luvassa veronkevennyksiä ja maakuntalentojen turvaamista – Purra varoitti silti jo mahdollisesti edessä olevista lisäleikkauksista ja veronkorotuksista

Bud­jet­ti­rii­hes­tä luvassa ve­ron­ke­ven­nyk­siä ja maa­kun­ta­len­to­jen tur­vaa­mis­ta – Purra va­roit­ti silti jo mah­dol­li­ses­ti edessä ole­vis­ta li­sä­leik­kauk­sis­ta ja ve­ron­ko­ro­tuk­sis­ta

19.09.2023 16:34 13
Tilaajille
Hallitus aloitti ensimmäisen budjettiriihensä – valtiovarainministeri Riikka Purra lupaa ensi vuodelle työn verotuksen keventämisen

Hal­li­tus aloitti en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­rii­hen­sä – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra lupaa ensi vuo­del­le työn ve­ro­tuk­sen ke­ven­tä­mi­sen

19.09.2023 11:42 5
Tilaajille
Näkökulma: Hallitus kokoontuu budjettiriiheen kurittamaan työmatka-autoilijoita ja pienituloisia – Saavatko äänestäjät nyt sitä, mitä tilasivat?

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus ko­koon­tuu bud­jet­ti­rii­heen ku­rit­ta­maan työ­mat­ka-au­toi­li­joi­ta ja pie­ni­tu­loi­sia – Saa­vat­ko ää­nes­tä­jät nyt sitä, mitä ti­la­si­vat?

18.09.2023 14:50 45
Tilaajille
Analyysi: Sosialisoiko Riikka Purra työllisyysrahaston varat työnantajilta ja palkansaajilta? – Pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri Purra eri linjoilla

Ana­lyy­si: So­sia­li­soi­ko Riikka Purra työl­li­syys­ra­has­ton varat työn­an­ta­jil­ta ja pal­kan­saa­jil­ta? – Pää­mi­nis­te­ri Petteri Orpo ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Purra eri lin­joil­la

14.09.2023 18:23 29
Tilaajille
Syksyn lomautussumasta saattaa tulla Orpon hallitukselle ”taivaan lahja” – Yritysten kurimus tekee ay-liikkeen poliittisista lakoista käytännössä tehottomia

Syksyn lo­mau­tus­su­mas­ta saattaa tulla Orpon hal­li­tuk­sel­le ”tai­vaan lahja” – Yri­tys­ten kurimus tekee ay-liik­keen po­liit­ti­sis­ta la­kois­ta käy­tän­nös­sä te­hot­to­mia

10.09.2023 06:30 14
Tilaajille
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Hallitus sai odotetun luottamuksen rasisminvastaisen tiedonannon äänestyksessä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää ministerien luottamusäänestyksessä

Hal­li­tus sai odo­te­tun luot­ta­muk­sen ra­sis­min­vas­tai­sen tie­don­an­non ää­nes­tyk­ses­sä – Rkp:n Biaudet äänesti tyhjää mi­nis­te­rien luot­ta­mus­ää­nes­tyk­ses­sä

08.09.2023 14:00 19
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja on huolissaan pohjoisen väylähankkeista, kun valtion budjettia kiristetään

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­joh­ta­ja on huo­lis­saan poh­joi­sen väy­lä­hank­keis­ta, kun valtion bud­jet­tia ki­ris­te­tään

28.08.2023 16:49 14
Tilaajille