Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

hallitusohjelma
Oululaisesta lastenhoitajasta tulee opettaja aikuiskoulutustuella – Muuntokoulutuksen jälkeen Riina Kantolalla on edessä parempi työ ja palkka

Ou­lu­lai­ses­ta las­ten­hoi­ta­jas­ta tulee opet­ta­ja ai­kuis­kou­lu­tus­tuel­la – Muun­to­kou­lu­tuk­sen jälkeen Riina Kan­to­lal­la on edessä parempi työ ja palkka

24.02.2024 17:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys on tärkeää – miksi hoitoon pääsy on silti vai­keaa?

05.01.2024 05:30 2
Tuhannen toimenpiteen hallitusohjelma alkaa purra – Hallitusohjelmasta löytyy kaikkiaan peräti 1 715 toimenpidettä, joista ensimmäiset astuvat voimaan nyt

Tu­han­nen toi­men­pi­teen hal­li­tus­oh­jel­ma alkaa purra – Hal­li­tus­oh­jel­mas­ta löytyy kaik­kiaan peräti 1 715 toi­men­pi­det­tä, joista en­sim­mäi­set astuvat voimaan nyt

01.01.2024 12:00 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus ro­mut­taa nuorten työn­te­ki­jöi­den mie­len­rau­han

04.12.2023 05:30 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomea pitää johtaa oi­keu­den­mu­kai­ses­ti

04.12.2023 05:30 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ylä­kou­lun luku- ja kir­joi­tus­tai­don ope­tus­ta vah­vis­tet­ta­va – yh­teis­kun­nas­sa vaa­di­taan aina vain pa­rem­pia ja mo­ni­puo­li­sem­pia taitoja

02.12.2023 06:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En muista näin kovia arvoja – hy­vin­voin­ti­val­tios­ta on kuo­riu­tu­nut pa­hoin­voin­ti­yh­teis­kun­ta

01.12.2023 05:30 46
Kytkös hyvinvointialueisiin vie pelastustoimea kohti kriisiä – Alaa piti kehittää, mutta paloasemia joudutaan jopa sulkemaan: "Rahoitustilanne on tiukka"

Kytkös hy­vin­voin­ti­aluei­siin vie pe­las­tus­toi­mea kohti kriisiä – Alaa piti ke­hit­tää, mutta pa­lo­ase­mia jou­du­taan jopa sul­ke­maan: "Ra­hoi­tus­ti­lan­ne on tiukka"

29.11.2023 17:20 7
Tilaajille
Turun tunnin juna vai ehjät tiet ja reitti Atlantille?
Kolumni

Turun tunnin juna vai ehjät tiet ja reitti At­lan­til­le?

28.11.2023 16:00 120
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lou­den tila haastaa kuntia yhä voi­mak­kaam­min – to­teu­tues­saan val­tion­osuuk­sien leik­kaus koh­dis­tuu pää­asias­sa si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­hin

28.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tyk­sen kokeilu olisi konk­reet­ti­nen keino Poh­jois-Suo­men ke­hit­tä­mi­sek­si

28.11.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus ve­sit­tä­mäs­sä suo­ma­lai­sen kir­jal­li­suu­den sekä lu­ku­tai­don ja lu­ke­mi­sen edis­tä­mis­tä

24.11.2023 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­aluei­den tulisi esiin­tyä yhtenä rin­ta­ma­na – pe­rus­tus­lais­ta­ko pe­las­tus?

17.11.2023 06:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus ajaa pal­kan­saa­jat lak­koi­le­maan

13.11.2023 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­te­ki­jän ras­kaus­ku­lut siir­ret­tä­vä ko­ko­naan valtion mak­set­ta­vak­si

11.11.2023 05:30 3
Veroaste laskee rajusti, velkaantuminen ei leikkaamalla vähene
Kolumni

Ve­ro­as­te laskee ra­jus­ti, vel­kaan­tu­mi­nen ei leik­kaa­mal­la vähene

07.11.2023 16:00 180
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­mis­tuen leik­kauk­set oi­keus­val­tion vas­tai­sia, säästöt jäi­si­vät hait­toi­hin ver­rat­tu­na vä­häi­sik­si

07.11.2023 05:30 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rek­ry­toin­ti­haas­teet koet­te­le­vat kuntien nuo­ri­so­työ­tä

15.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­te­ko on kes­tä­vin tapa vä­hen­tää köy­hyyt­tä ja huo­no-osai­suut­ta

12.10.2023 05:30 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten käy työt­tö­mil­le lap­si­per­heil­le?

11.10.2023 05:00 3