Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

hallitusohjelma
Hyvinvointialueille annettava vielä lisää aikaa ja ra(u)haa
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­le an­net­ta­va vielä lisää aikaa ja ra(u)­haa

07.06.2023 20:00 13
Tilaajille
Säätytalolla toivottavasti kuuluu nyt viesti siitä, mitä pohjoisen kasvubuumi voi tarjota koko maalle
Pääkirjoitus

Sää­ty­ta­lol­la toi­vot­ta­vas­ti kuuluu nyt viesti siitä, mitä poh­joi­sen kas­vu­buu­mi voi tarjota koko maalle

04.05.2023 20:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liik­ku­mat­to­muu­den ja las­ke­van toi­min­ta­ky­vyn rat­kai­su löytyy ul­ko­lii­kun­nas­ta

19.04.2023 05:00
Tilaajille
Vihreä siirtymä ja pohjoisen luonnonvarat
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä ja poh­joi­sen luon­non­va­rat

19.03.2023 14:00 8
Tilaajille
Pohjois-Suomen erityisasema kirjattava hallitusohjelmaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Suo­men eri­tyis­ase­ma kir­jat­ta­va hal­li­tus­oh­jel­maan

17.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Analyysi: Suomeen saatava osaajia äkkiä ja paljon – suurimmat kaupungit vaativat seuraavalta hallitukselta tekoja

Ana­lyy­si: Suomeen saatava osaajia äkkiä ja paljon – suu­rim­mat kau­pun­git vaa­ti­vat seu­raa­val­ta hal­li­tuk­sel­ta tekoja

31.01.2023 15:30 77
Tilaajille
Hallitusohjelmaan pitää sisällyttää uusi pohjoinen talousmaantiede
Kolumni

Hal­li­tus­oh­jel­maan pitää si­säl­lyt­tää uusi poh­joi­nen ta­lous­maan­tie­de

13.01.2023 06:00 45
Tilaajille
Neljättä kautta tavoitteleva ministeri Tytti Tuppurainen kertoo, miksi Pohjois-Suomen on yhdistettävä voimansa – Muuttunutta asetelmaa ei ole muualla vielä ymmärretty

Nel­jät­tä kautta ta­voit­te­le­va mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen kertoo, miksi Poh­jois-Suo­men on yh­dis­tet­tä­vä voi­man­sa – Muut­tu­nut­ta ase­tel­maa ei ole muualla vielä ym­mär­ret­ty

31.10.2022 06:00 66
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­luun tar­vi­taan työn­te­ki­jöi­tä – vuosia kestävä yli­kuor­mi­tus on koh­tuu­ton­ta, vaikka las­ten­suo­je­lu­työ mo­ti­voi­si­kin

06.01.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Par­la­men­taa­ri­nen työ­mark­ki­noi­den ke­hit­tä­mi­sen kaava on kuin etanan matelua – jääkö 30000 uutta työ­paik­kaa vain "nä­ky­mäk­si"?

14.07.2020 07:00 3
Tilaajille
Maksuton ehkäisy nuorille on hallitusohjelmassa, mutta valtakunnallinen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kuntakohtaista tietoa

Mak­su­ton ehkäisy nuo­ril­le on hal­li­tu­soh­jel­mas­sa, mutta val­ta­kun­nal­li­nen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kun­ta­koh­tais­ta tietoa

13.07.2020 07:00
Tilaajille
Valtiovarainministeri Vanhanen HS:lle: Hallitusohjelman kirjaus 30 000 uudesta työllisestä on voimassa

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen HS:lle: Hal­li­tus­oh­jel­man kirjaus 30 000 uudesta työl­li­ses­tä on voi­mas­sa

04.07.2020 08:59