Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Matkustaminen
Kuusamosta voi lentää ensi talvena toiseenkin uuteen kohteeseen Keski-Euroopassa – reittilennot aloitetaan helmikuussa

Kuu­sa­mos­ta voi lentää ensi talvena toi­seen­kin uuteen koh­tee­seen Kes­ki-Eu­roo­pas­sa – reit­ti­len­not aloi­te­taan hel­mi­kuus­sa

23.08.2023 13:39 14
Tilaajille
Oulun Timanttiliigaksi kutsuttu kopla pystyy tekemään Budapestin MM-kisamatkan tuhannella eurolla per henkilö – Jakob Ingebrigtsenille he eivät vilkuttaneet katsomosta takaisin

Oulun Ti­mant­ti­lii­gak­si kut­sut­tu kopla pystyy te­ke­mään Bu­da­pes­tin MM-ki­sa­mat­kan tu­han­nel­la eurolla per henkilö – Jakob In­geb­rigt­se­nil­le he eivät vil­kut­ta­neet kat­so­mos­ta ta­kai­sin

21.08.2023 17:30 1
Tilaajille
Palavalle Rodokselle lentää yhä uusia turisteja – lentäminen on lähes verotonta, mutta erityiskohtelusta luopuminen on vaikeaa

Pa­la­val­le Ro­dok­sel­le lentää yhä uusia tu­ris­te­ja – len­tä­mi­nen on lähes ve­ro­ton­ta, mutta eri­tyis­koh­te­lus­ta luo­pu­mi­nen on vaikeaa

28.07.2023 13:00 6
Tilaajille
Kalle Jurvelinin kuukausien työ valui hukkaan, kun juoni paljastui viime hetkellä – Porukat kertovat halvoista Oulu-polttareista ja överijuhlista ulkomailla

Kalle Jur­ve­li­nin kuu­kau­sien työ valui huk­kaan, kun juoni pal­jas­tui viime het­kel­lä – Porukat ker­to­vat hal­vois­ta Ou­lu-polt­ta­reis­ta ja öve­ri­juh­lis­ta ul­ko­mail­la

28.07.2023 07:00 4
Tilaajille
Rodos palaa, mutta matkustaminen saarelle jatkuu – jos haluaa peruuttaa matkansa, voi rahojen takaisin saanti olla vaikeaa

Rodos palaa, mutta mat­kus­ta­mi­nen saa­rel­le jatkuu – jos haluaa pe­ruut­taa mat­kan­sa, voi rahojen ta­kai­sin saanti olla vaikeaa

25.07.2023 11:46 2
Tilaajille
Suosittu matkanjärjestäjä lopettaa talven lomalennot Oulusta – Heikkilän perheen vakioloma Turkkiin kallistui yli tonnilla

Suo­sit­tu mat­kan­jär­jes­tä­jä lo­pet­taa talven lo­ma­len­not Oulusta – Heik­ki­län perheen va­kio­lo­ma Turk­kiin kal­lis­tui yli ton­nil­la

16.07.2023 06:00 66
Tilaajille
Monen kesämatka suuntautuu Norjaan, mutta rajalla pitää olla tarkkana: esimerkiksi omenaa tai marjoja ei saa kuljettaa Suomeen

Monen ke­sä­mat­ka suun­tau­tuu Nor­jaan, mutta rajalla pitää olla tark­ka­na: esi­mer­kik­si omenaa tai marjoja ei saa kul­jet­taa Suomeen

07.07.2023 11:39
Riku ja Matias köröttelivät Suzuki-vanhuksella 12 000 kilometriä Nivalasta Afrikkaan ja takaisin – Oppia tuli pariisilaispoliiseilta: "Pikkuhousuisillaan kadulla oleminen ei ole soveliasta"

Riku ja Matias kö­röt­te­li­vät Su­zu­ki-van­huk­sel­la 12 000 ki­lo­met­riä Ni­va­las­ta Af­rik­kaan ja ta­kai­sin – Oppia tuli pa­rii­si­lais­po­lii­seil­ta: "Pik­ku­hou­sui­sil­laan kadulla ole­mi­nen ei ole so­ve­lias­ta"

24.06.2023 10:00 12
Tilaajille
Lentoyhtiö Eurowings käynnistää lennot Düsseldorfista Kuusamoon talvella 2023–2024

Len­to­yh­tiö Eu­ro­wings käyn­nis­tää lennot Düs­sel­dor­fis­ta Kuu­sa­moon tal­vel­la 2023–2024

07.06.2023 11:09 9
Tilaajille
Oulu on jäänyt pussin perälle, ja se tekee monen arjesta raivostuttavan hankalaa ja kallista
Kolumni

Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

03.06.2023 06:05 56
Tilaajille
Hailuodon Annukka päätti lähteä Muru-koiransa kanssa kiertämään Eurooppaa junalla – "Matkustaminen oli yllättävän helppoa"

Hai­luo­don Annukka päätti lähteä Mu­ru-koi­ran­sa kanssa kier­tä­mään Eu­roop­paa junalla – "Mat­kus­ta­mi­nen oli yl­lät­tä­vän help­poa"

04.05.2023 12:35 1
Tilaajille
"Koira on täydellinen matkakumppani" – Hailuotolainen Annukka Loukola päätti ottaa Muru-koiransa mukaan reppureissulle Euroopan halki

"Koira on täy­del­li­nen mat­ka­kump­pa­ni" – ­Hai­luo­to­lai­nen Annukka Loukola päätti ottaa Mu­ru-koi­ran­sa mukaan rep­pu­reis­sul­le Eu­roo­pan halki

26.03.2023 07:00 14
Tilaajille
Kun Annakaisa Vääräniemi lähti Oulusta maailmalle, ei hän aikonut ikinä tulla takaisin – 72 maan kiertämisen jälkeen kotipesä löytyi kuitenkin synnyinkaupungista

Kun An­na­kai­sa Vää­rä­nie­mi lähti Oulusta maail­mal­le, ei hän aikonut ikinä tulla ta­kai­sin – 72 maan kier­tä­mi­sen jälkeen ko­ti­pe­sä löytyi kui­ten­kin syn­nyin­kau­pun­gis­ta

22.02.2023 18:00 8
Tilaajille
Lentojen jatkuminen Kemi–Tornioon varmistui – hallituspuolueet sopivat maakuntalentojen rahoituksesta

Len­to­jen jat­ku­mi­nen Ke­mi–­Tor­nioon var­mis­tui – hal­li­tus­puo­lueet sopivat maa­kun­ta­len­to­jen ra­hoi­tuk­ses­ta

01.02.2023 15:50 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka opettaa Turkkia ja Unkaria de­mo­kra­tian tielle

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Oulun rautatieaseman matkustajamäärät ovat nyt jo suurempia kuin ennen pandemiaa, ja täysissä junissa liput ovat kalliimpia – Oulun ja Helsingin välille suunnitteilla lisää juna- ja lentovuoroja

Oulun rau­ta­tie­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat nyt jo suu­rem­pia kuin ennen pan­de­miaa, ja täy­sis­sä junissa liput ovat kal­liim­pia – Oulun ja Hel­sin­gin välille suun­nit­teil­la lisää juna- ja len­to­vuo­ro­ja

28.06.2022 11:20 27
Tilaajille
Itse lukeudun niihin ihmisiin, jotka eivät kaipaa matkustamista – onko pakko matkustaa, varsinkaan kauas?
Kolumni

Itse lu­keu­dun niihin ih­mi­siin, jotka eivät kaipaa mat­kus­ta­mis­ta – onko pakko mat­kus­taa, var­sin­kaan kauas?

23.06.2022 18:00 11
Tilaajille
Vapaa-ajan liikkuminen on ensimmäinen kohde, josta autoilijat karsivat – Marttojen asiantuntija vinkkaa, miten lomabudjetti pysyy kasassa

Va­paa-ajan liik­ku­mi­nen on en­sim­mäi­nen kohde, josta au­toi­li­jat kar­si­vat – Mart­to­jen asian­tun­ti­ja vink­kaa, miten lo­ma­bud­jet­ti pysyy kasassa

23.06.2022 08:00 5
Tilaajille
Toiveissa lisää bussiyhteyksiä Ruukissa pysähtyville junille – kyselyyn vastanneet matkustelivat lähinnä Raahen ja Oulun suuntaan

Toi­veis­sa lisää bus­si­yh­teyk­siä Ruu­kis­sa py­säh­ty­vil­le junille – ky­se­lyyn vas­tan­neet mat­kus­te­li­vat lähinnä Raahen ja Oulun suun­taan

12.04.2022 12:09 2
Tilaajille
Hallitus kieltää maahantulon seitsemästä eteläisen Afrikan maasta sunnuntai-iltapäivästä alkaen, syynä koronaviruksen omikronmuunnos

Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta sun­nun­tai-il­ta­päi­väs­tä alkaen, syynä ko­ro­na­vi­ruk­sen omik­ron­muun­nos

28.11.2021 14:55 20