Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Nuorisorikollisuus
Nuorten väkivaltarikokset lisääntyneet Oulussa huimasti – poliisi herättelee lastensuojelun tilasta

Nuorten vä­ki­val­ta­ri­kok­set li­sään­ty­neet Oulussa hui­mas­ti – poliisi he­rät­te­lee las­ten­suo­je­lun tilasta

08.02.2024 11:02 15
Näillä Oulun asuinalueilla tehdään eniten rikoksia – Kartta paljastaa yllättäviä rikoskeskittymiä

Näillä Oulun asuin­alueil­la tehdään eniten ri­kok­sia – Kartta pal­jas­taa yl­lät­tä­viä ri­kos­kes­kit­ty­miä

03.02.2024 05:00 44
Tilaajille
Hengailevat nuorisoporukat sekoittuvat aikuisten mielissä pikkurikosten tekijöihin – rötösporukkaan kuulumisestakin on vielä pitkä matka katujengiin

Hen­gai­le­vat nuo­ri­so­po­ru­kat se­koit­tu­vat ai­kuis­ten mie­lis­sä pik­ku­ri­kos­ten te­ki­jöi­hin – rö­tös­po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta­kin on vielä pitkä matka ka­tu­jen­giin

14.10.2023 12:00 5
Tilaajille
Kun nuori ryöstää toisen nuoren väkivalloin, on aikuisten aika katsoa peiliin
Kolumni

Kun nuori ryöstää toisen nuoren vä­ki­val­loin, on ai­kuis­ten aika katsoa peiliin

26.08.2023 06:05 16
Tilaajille
Poliisi: Alaikäisten tekemien ryöstöjen määrä on kasvanut hurjasti Oulun seudulla – porukalla kimppuun käyvät ryöstäjät vievät yleensä merkkivaatteita tai rahaa

Po­lii­si: Ala­ikäis­ten te­ke­mien ryös­tö­jen määrä on kas­va­nut hur­jas­ti Oulun seu­dul­la – po­ru­kal­la kimp­puun käyvät ryös­tä­jät vievät yleensä merk­ki­vaat­tei­ta tai rahaa

28.06.2023 13:09 59
Oulussa on katujengikulttuuria ihannoiva ryhmä, jota poliisi pitää silmällä – Valkeassa aikaa viettävät nuoret: "Puukolla uhkailut ovat jo todellisuutta"

Oulussa on ka­tu­jen­gi­kult­tuu­ria ihan­noi­va ryhmä, jota poliisi pitää sil­mäl­lä – Val­keas­sa aikaa viet­tä­vät nuoret: "Puu­kol­la uh­kai­lut ovat jo to­del­li­suut­ta"

06.04.2023 05:00 103
Tilaajille
Lasten raju väkivaltaisuus kasautuu harvoille, mutta silti kyseessä on vakava ongelma, johon puuttumista ei pidä vitkutella
Pääkirjoitus

Lasten raju vä­ki­val­tai­suus ka­sau­tuu har­voil­le, mutta silti ky­sees­sä on vakava on­gel­ma, johon puut­tu­mis­ta ei pidä vit­ku­tel­la

09.03.2023 20:00 37
Tilaajille
Nuorten rikollisuuden estämiseksi voisi ottaa mallia Ruotsista
Kolumni

Nuorten ri­kol­li­suu­den es­tä­mi­sek­si voisi ottaa mallia Ruot­sis­ta

20.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työl­lä ou­lu­lais­nuo­ret pois ri­kos­ten maail­mas­ta – "Nuo­rem­me ovat olleet mo­ti­voi­tu­nei­ta ja si­tou­tu­nei­ta Nur­ri-hank­keen tar­joa­maan tukeen ja toi­min­taan"

30.11.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun ankkuritiimi ehkäisee nuorisorikollisuutta ja puuttuu perheväkivaltaan eri alojen ammattilaisten voimin

Oulun ank­ku­ri­tii­mi eh­käi­see nuo­ri­so­ri­kol­li­suut­ta ja puuttuu per­he­vä­ki­val­taan eri alojen am­mat­ti­lais­ten voimin

11.05.2022 13:20
Poliisi huolissaan lasten ja nuorten huumeiden käytön kasvusta – "Viime vuonna kasvoi erityisesti nuorten tyttöjen huumeiden käyttö"

Poliisi huo­lis­saan lasten ja nuorten huu­mei­den käytön kas­vus­ta – "Viime vuonna kasvoi eri­tyi­ses­ti nuorten tyt­tö­jen huu­mei­den käyttö"

08.03.2021 12:45 8
Oulussa panostetaan nuorisorikollisuutta ennaltaehkäisevään työhön – poliisin mukaan kaupungissa ei ole merkkejä jengiytymisestä: "Nuoret liikkuvat hyvin harvoin yksinään"

Oulussa pa­nos­te­taan nuo­ri­so­ri­kol­li­suut­ta en­nal­ta­eh­käi­se­vään työhön – po­lii­sin mukaan kau­pun­gis­sa ei ole merk­ke­jä jen­giy­ty­mi­ses­tä: "Nuoret liik­ku­vat hyvin harvoin yk­si­nään"

22.11.2020 19:00 1
Tilaajille