Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rasismi
Kuukausi
Rasismia vastustava Me emme vaikene -mielenosoitus marssii sunnuntaina Oulussa

Ra­sis­mia vas­tus­ta­va Me emme vaikene -mie­len­osoi­tus marssii sun­nun­tai­na Oulussa

22.09.2023 12:32 10
Suomea murtaen puhuvia työnhakijoita syrjitään Oulussa, sanoo heille töitä välittävä Johanna Karjula – ”Piilorasismi on tuttu ilmiö meilläkin, valitettavasti”

Suomea murtaen puhuvia työn­ha­ki­joi­ta syr­ji­tään Ou­lus­sa, sanoo heille töitä vä­lit­tä­vä Johanna Karjula – ”Pii­lo­ra­sis­mi on tuttu ilmiö meil­lä­kin, va­li­tet­ta­vas­ti”

13.09.2023 06:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myö­tä­tun­non ja ym­mär­ryk­sen lahja

13.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Rasismisyytökset eivät kuulu politiikan keppihevoseksi
Kolumni

Ra­sis­mi­syy­tök­set eivät kuulu po­li­tii­kan kep­pi­he­vo­sek­si

12.09.2023 16:00 32
Oulussa opiskelevat Harini Nanayakkara ja Dimuthu Lakshan joutuivat ravintolassa huutelun kohteeksi –  Valtaosa Kalevan kyselyyn vastanneista opiskelijoista on huolissaan rasismista

Oulussa opis­ke­le­vat Harini Na­nayak­ka­ra ja Dimuthu Lakshan jou­tui­vat ra­vin­to­las­sa huu­te­lun koh­teek­si – Val­ta­osa Kalevan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opis­ke­li­jois­ta on huo­lis­saan ra­sis­mis­ta

12.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Alaikäisten videoidussa väkivallassa on yksi piirre, josta ei saa puhua, vaikka pitäisi
Kolumni

Ala­ikäis­ten vi­deoi­dus­sa vä­ki­val­las­sa on yksi piirre, josta ei saa puhua, vaikka pitäisi

10.09.2023 14:00 36
Tilaajille
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Oululaistutkija Jani Sinokin mielestä Teemu Keskisarjan väitteet n-sanasta ovat virheellisiä ja edustavat valkoisen miehen identiteettipolitiikkaa

Ou­lu­lais­tut­ki­ja Jani Sinokin mie­les­tä Teemu Kes­ki­sar­jan väit­teet n-sa­nas­ta ovat vir­heel­li­siä ja edus­ta­vat val­koi­sen miehen iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­kaa

08.09.2023 15:00 45
Tilaajille
Ihmisarvon puolustus ja rasismin vastustaminen ei ole hölinää vaan kuuluu politiikan ytimeen siinä kuin valtiontalouden hoitokin
Pääkirjoitus

Ih­mis­ar­von puo­lus­tus ja ra­sis­min vas­tus­ta­mi­nen ei ole hölinää vaan kuuluu po­li­tii­kan ytimeen siinä kuin val­tion­ta­lou­den hoi­to­kin

07.09.2023 20:00 26
Tilaajille
Analyysi: Rasismikeskustelu ryöpsähti eduskunnassa alulle yllättävän kädenlämpöisenä – mutta kuka muistaa, että alkutahdit soitettiin jo viime talvena?

Ana­lyy­si: Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu ryöp­säh­ti edus­kun­nas­sa alulle yl­lät­tä­vän kä­den­läm­pöi­se­nä – mutta kuka muis­taa, että al­ku­tah­dit soi­tet­tiin jo viime tal­ve­na?

06.09.2023 18:08 27
Tilaajille
Vanhemmat
Politiikan kesämyrsky laantui rasismitiedonantoon, mutta voi iskeä uudestaan
Kolumni

Po­li­tii­kan ke­sä­myrs­ky laantui ra­sis­mi­tie­do­nan­toon, mutta voi iskeä uu­des­taan

02.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Kaleva kysyi: Oletko huolissasi Suomessa esiintyvästä rasismista?

Kaleva kysyi: Oletko huo­lis­sa­si Suo­mes­sa esiin­ty­väs­tä ra­sis­mis­ta?

02.09.2023 06:00
Tilaajille
Oululainen rasismintutkija Jani Sinokki näkee rasismikeskustelun tervehdyttävänä: "Osalla poliitikoista on ollut piiloviestintää ja manipulatiivinen agenda"

Ou­lu­lai­nen ra­sis­min­tut­ki­ja Jani Sinokki näkee ra­sis­mi­kes­kus­te­lun ter­veh­dyt­tä­vä­nä: "Osalla po­lii­ti­kois­ta on ollut pii­lo­vies­tin­tää ja ma­ni­pu­la­tii­vi­nen agenda"

02.09.2023 06:00 29
Tilaajille
Tärkeä tiedonanto, jonka lupausten on ulotuttava hallituksesta myös eduskuntaryhmiin ja paikallistasolle
Pääkirjoitus

Tärkeä tie­do­nan­to, jonka lu­paus­ten on ulo­tut­ta­va hal­li­tuk­ses­ta myös edus­kun­ta­ryh­miin ja pai­kal­lis­ta­sol­le

31.08.2023 20:00 22
Tilaajille
Näkyykö peilistäsi rasismin karut kasvot?
Kolumni

Näkyykö pei­lis­tä­si ra­sis­min karut kasvot?

31.08.2023 18:00 7
Tilaajille
Rasismitiedonanto: Hallitus kriminalisoi holokaustin kieltämisen

Ra­sis­mi­tie­do­nan­to: Hal­li­tus kri­mi­na­li­soi ho­lo­kaus­tin kiel­tä­mi­sen

31.08.2023 14:17 26
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­liit­tis­ten päät­tä­jien on tuet­ta­va ih­mis­oi­keuk­sia vah­vis­ta­vaa so­siaa­li­työ­tä

31.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Hallituspuolueiden johtajat pääsivät sopuun rasismitiedonannosta – RKP:n eduskuntaryhmän vetäjä Ylellä: Ryhmä hyväksyi yksimielisesti

Hal­li­tus­puo­luei­den joh­ta­jat pää­si­vät sopuun ra­sis­mi­tie­don­an­nos­ta – RKP:n edus­kun­ta­ryh­män vetäjä Ylellä: Ryhmä hy­väk­syi yk­si­mie­li­ses­ti

30.08.2023 22:09
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan tar­vi­taan in­hi­mil­li­syyt­tä ja rea­lis­mia

27.08.2023 08:01 16
Tilaajille
Rasismikeskustelu vaikuttaa haitallisesti Suomen maakuvaan, arvioi puolet yrityksistä kyselyssä

Ra­sis­mi­kes­kus­te­lu vai­kut­taa hai­tal­li­ses­ti Suomen maa­ku­vaan, arvioi puolet yri­tyk­sis­tä ky­se­lys­sä

26.08.2023 09:35 21