Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Monitoimiareena
Saadaanko uusi asemakeskus sekä areena rakenteille Oulussa 2024? – Maa-alueet ovat jo kaupungilla, nyt tarvitaan hankkeisiin sitoutuneita yrityksiä

Saa­daan­ko uusi ase­ma­kes­kus sekä areena ra­ken­teil­le Oulussa 2024? – Maa-alueet ovat jo kau­pun­gil­la, nyt tar­vi­taan hank­kei­siin si­tou­tu­nei­ta yri­tyk­siä

30.12.2023 08:00 15
Tilaajille
Kaupungin elinvoima ei synny itsestään, siksi Oulun kokoinen kaupunki tarvitsee myös areenansa
Pääkirjoitus

Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

04.10.2023 17:00 74
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen määrän osalta suunta on Oulussa vä­he­ne­vä

21.06.2023 05:00
Tilaajille
Puheenaihe: Pitääkö Oulun kaupungin rahoittaa elämysbisnestä?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö Oulun kau­pun­gin ra­hoit­taa elä­mys­bis­nes­tä?

18.06.2023 08:00 52
Tilaajille
Oulu ei kehity odottelemalla, ja siksi uusi edistysaskel areenahankkeessa on tervetullut
Kolumni

Oulu ei kehity odot­te­le­mal­la, ja siksi uusi edis­tys­as­kel aree­na­hank­kees­sa on ter­ve­tul­lut

10.06.2023 06:05 45
Tilaajille
Oulun kaupungin elinvoima uhattuna: Asiantuntija esittää radikaaleja keinoja kaupungin pelastamiseksi – ”Moni asia on jäänyt piippuun”

Oulun kau­pun­gin elin­voi­ma uhat­tu­na: Asian­tun­ti­ja esittää ra­di­kaa­le­ja keinoja kau­pun­gin pe­las­ta­mi­sek­si – ”Moni asia on jäänyt piip­puun”

10.05.2023 06:00 109
Tilaajille
Jättiareena olisi vankka kasvualusta Kärpille – kärppäjohtaja Virkkunen korostaa kuitenkin, että areenasta hyötyisi koko Oulu

Jät­ti­aree­na olisi vankka kas­vu­alus­ta Kär­pil­le – kärp­pä­joh­ta­ja Virk­ku­nen ko­ros­taa kui­ten­kin, että aree­nas­ta hyö­tyi­si koko Oulu

23.12.2022 18:00 275
Tilaajille
Oulukin tarvitsee monitoimiareenan, mutta liiallinen vilkuilu Tampereen suuntaan voi johtaa ylimitoitettuun ratkaisuun
Pääkirjoitus

Oulukin tar­vit­see mo­ni­toi­mia­ree­nan, mutta liial­li­nen vil­kui­lu Tam­pe­reen suun­taan voi johtaa yli­mi­toi­tet­tuun rat­kai­suun

07.12.2022 20:00 103
Tilaajille
Kokenut tapahtumajärjestäjä kritisoi Oulun monitoimiareenan julkista rahoitusta – "Hallibisnes ei ole missään maailmalla kannattavaa bisnestä"

Kokenut ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jä kri­ti­soi Oulun mo­ni­toi­mi­aree­nan jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta – "Hal­li­bis­nes ei ole missään maail­mal­la kan­nat­ta­vaa bis­nes­tä"

04.12.2022 06:00 271
Tilaajille
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

01.12.2022 13:00 74
Oulun monitoimiareenaan etsitään yhteistyökumppaneita ja otetaan mallia Tampereelta –rakentaminen voi alkaa viiden vuoden päästä

Oulun mo­ni­toi­mi­aree­naan et­si­tään yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja otetaan mallia Tam­pe­reel­ta –ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa viiden vuoden päästä

10.11.2022 20:29 93
Tilaajille
Oulun kaupunki etsii areenahankkeelle yhteistyökumppaneita ja liiketoimintamallia

Oulun kau­pun­ki etsii aree­na­hank­keel­le yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja lii­ke­toi­min­ta­mal­lia

10.11.2022 15:52 31
Puheenaihe: Riittääkö pääomia Oulun kasvuaikeisiin?

Pu­hee­nai­he: Riit­tää­kö pääomia Oulun kas­vuai­kei­siin?

27.02.2022 08:00 19
Tilaajille
Asemakeskuksen nähdään nostavan Oulun profiilia – areenahanke herättää myös kriittisiä kysymyksiä

Ase­ma­kes­kuk­sen nähdään nos­ta­van Oulun pro­fii­lia – aree­na­han­ke he­rät­tää myös kriit­ti­siä ky­sy­myk­siä

22.02.2022 06:00 65
Tilaajille
Tampereen uusi Nokia Arena on huippumoderni tapahtumakeskus, joka voi monessa toimia Oulun tapahtuma- ja elämysareenan suunnittelun apuna – "Me olemme tästä ylpeitä"

Tam­pe­reen uusi Nokia Arena on huip­pu­mo­der­ni ta­pah­tu­ma­kes­kus, joka voi monessa toimia Oulun ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­nan suun­nit­te­lun apuna – "Me olemme tästä yl­pei­tä"

20.02.2022 06:00 41
Tilaajille
Oulu on isojen ratkaisujen edessä, ja nyt määritellään menestystä pitkälle tulevaisuuteen
Kolumni

Oulu on isojen rat­kai­su­jen edessä, ja nyt mää­ri­tel­lään me­nes­tys­tä pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen

19.02.2022 16:00 67
Tilaajille
Kampuksesta voisi unelmoida rohkeammin
Kolumni

Kam­puk­ses­ta voisi unel­moi­da roh­keam­min

30.09.2020 20:00 24
Tilaajille
Raksilan marketalue, monitoimia-areena ja asemanseutu sekä Kiikelin löyly -hanke ja asuntomessut 2025 ovat Oulun elinvoimalle ratkaisevia kohteita
Kolumni

Rak­si­lan mar­ke­ta­lue, mo­ni­toi­mia-aree­na ja ase­man­seu­tu sekä Kii­ke­lin löyly -hanke ja asun­to­mes­sut 2025 ovat Oulun elin­voi­mal­le rat­kai­se­via koh­tei­ta

21.06.2020 14:00 12
Tilaajille