Pohjois-Pohjanmaa
Viimeisin 12 tuntia
Myös Oulussa, Lapissa, Kuusamossa ja Kainuussa määrättiin omikron-virusmuunnoksen riskimaista tulevat pakolliseen terveystarkastukseen

Myös Ou­lus­sa, La­pis­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Kai­nuus­sa mää­rät­tiin omik­ron-vi­rus­muun­nok­sen ris­ki­mais­ta tulevat pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen

27.11.2021 19:09 9
Viikko
Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 257 uudesta koronatartunnasta – sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 257 uudesta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta – sai­raa­la­hoi­dos­sa olevien määrä on kas­va­nut

26.11.2021 13:40
Uudet ravintolarajoitukset tulevat voimaan sunnuntaina – Pohjois-Pohjanmaallakin anniskelu päättyy kello 17, ellei käytössä ole koronapassia

Uudet ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set tulevat voimaan sun­nun­tai­na – Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin an­nis­ke­lu päättyy kello 17, ellei käy­tös­sä ole ko­ronapas­sia

26.11.2021 12:01 18
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 210 uutta koronatartuntaa, joista 114 Oulussa – koronatestattavien määrä on kaupungissa kasvanut

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 210 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 114 Oulussa – ko­ro­na­tes­tat­ta­vien määrä on kau­pun­gis­sa kas­va­nut

25.11.2021 15:39
Oululainen peliyhtiö Fingersoft lähtee mukaan ensi vuoden Botnia-kirjallisuuspalkinnon rahoittajaksi – peliyhtiö haluaa haastaa lapset pelaamaan vähemmän ja lukemaan enemmän

Ou­lu­lai­nen pe­li­yh­tiö Fin­ger­soft lähtee mukaan ensi vuoden Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­non ra­hoit­ta­jak­si – ­pe­liyh­tiö haluaa haastaa lapset pe­laa­maan vä­hem­män ja lu­ke­maan enemmän

25.11.2021 11:30 3
Tilaajille
Paltamoon suunnitteilla kaksi jättimäistä yhteensä 50 voimalan tuulipuistoa – Piiparinmäen 41 tuulivoimalaa Pyhännällä ja Kajaanissa ovat tulossa täyteen toimintaansa vuoden alussa

Pal­ta­moon suun­nit­teil­la kaksi jät­ti­mäis­tä yh­teen­sä 50 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa – ­Pii­pa­rin­mäen 41 tuu­li­voi­ma­laa Py­hän­näl­lä ja Ka­jaa­nis­sa ovat tulossa täyteen toi­min­taan­sa vuoden alussa

24.11.2021 12:04 32
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 145 uutta koronatartuntaa, joista 89 Oulussa – OYSissa hoidettavana 14 koronapotilasta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 145 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 89 Oulussa – OY­Sis­sa hoi­det­ta­va­na 14 ko­ro­na­po­ti­las­ta

24.11.2021 14:03
Suositukset muuttuivat Pohjois-Pohjanmaalla: Kasvomaski käyttöön myös rokotetuille, kun liikutaan  sisätilassa tungoksessa – laajaa etätyösuositusta ei ole toistaiseksi annettu

Suo­si­tuk­set muut­tui­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la: Kas­vo­mas­ki käyt­töön myös ro­ko­te­tuil­le, kun lii­ku­taan si­sä­ti­las­sa tun­gok­ses­sa – ­laa­jaa etä­työ­suo­si­tus­ta ei ole tois­tai­sek­si annettu

24.11.2021 12:51 187
Lasten osuus koronaan sairastuneissa on noussut: Kuinka moni on joutunut sairaalahoitoon?

Lasten osuus ko­ro­naan sai­ras­tu­neis­sa on nous­sut: Kuinka moni on jou­tu­nut sai­raa­la­hoi­toon?

24.11.2021 07:00 31
Tilaajille
Taloushuolet heikentävät suuren kyselyn mukaan hyvinvointia Pohjois-Pohjanmaalla – vakavasti sairastunut oululaisäiti olisi joutunut leipäjonoon ilman puolison tuloja

Ta­lous­huo­let hei­ken­tä­vät suuren kyselyn mukaan hy­vin­voin­tia Poh­jois-Poh­jan­maal­la – va­ka­vas­ti sai­ras­tu­nut ou­lu­lais­äi­ti olisi jou­tu­nut lei­pä­jo­noon ilman puo­li­son tuloja

24.11.2021 06:00 6
Tilaajille
Ajokeli muuttui huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Ajokeli muuttui huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

23.11.2021 23:38
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 102 uutta koronatartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 102 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

23.11.2021 13:01 64
Työttömien määrän lasku näyttää hidastuvan Pohjois-Pohjanmaalla, pitkäaikaistyöttömiä aiempaa vähemmän – Oulun työttömyysaste oli 11,4 prosenttia

Työt­tö­mien määrän lasku näyttää hi­das­tu­van Poh­jois-Poh­jan­maal­la, pit­kä­ai­kais­työt­tö­miä aiempaa vä­hem­män – Oulun työt­tö­myys­as­te oli 11,4 pro­sent­tia

23.11.2021 10:17 3
Tieliikennekeskus varoittaa huonosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaalla

Tie­lii­ken­ne­kes­kus va­roit­taa huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

22.11.2021 23:52
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 452 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana – Oulussa tartuntoja on 262

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 452 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana – Oulussa tar­tun­to­ja on 262

22.11.2021 14:23 81
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 452 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana – Oulussa tartuntoja on 262

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 452 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana – Oulussa tar­tun­to­ja on 262

22.11.2021 12:04 71
Kyläkauppojen määrä on Suomessa tasaisessa laskussa, mutta pärjätäkin voi – kävimme kolmessa kyläkaupassa Pudasjärvellä ja kysyimme, miten niillä menee

Ky­lä­kaup­po­jen määrä on Suo­mes­sa ta­sai­ses­sa las­kus­sa, mutta pär­jä­tä­kin voi – kävimme kol­mes­sa ky­lä­kau­pas­sa Pu­das­jär­vel­lä ja ky­syim­me, miten niillä menee

21.11.2021 06:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaalle tulee 50 henkilön kokoontumisrajoitus, josta voi vapautua koronapassilla – koronaviruksen ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen suurin

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, josta voi va­pau­tua ko­ronapas­sil­la – ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku alueel­la on tällä het­kel­lä Suomen suurin

19.11.2021 17:47 117
Tilaajille
"Kylvä siemenesi" ja 29 muuta hauskaa iskulausetta – Testaa taitosi Kalevan kuntaslogan-visassa!

"Kylvä sie­me­ne­si" ja 29 muuta hauskaa is­ku­lau­set­ta – Testaa taitosi Kalevan kun­tas­lo­gan-vi­sas­sa!

19.11.2021 14:39 7
Tilaajille
Oulun piispalta Jukka Keskitalolta voimakas kehotus ottaa koronarokote – "Rokotusten ottaminen on lähimmäisenrakkautta ja toisista välittämistä"

Oulun piis­pal­ta Jukka Kes­ki­ta­lol­ta voi­ma­kas kehotus ottaa ko­ro­na­ro­ko­te – "Ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­nen on lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta ja toi­sis­ta vä­lit­tä­mis­tä"

20.11.2021 12:11 30
Tilaajille