Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pohjois-Pohjanmaa
Viimeisin tunti
Oulun seudulta Ukrainaan lähtenyt "Lassie" ansaitsi lempinimen pelastamalla joukkuekavereiden henkiä – 23-vuotiaan sotaveteraanin kovin kokemus oli taisteluparin kuolema omiin käsiin

Oulun seu­dul­ta Uk­rai­naan läh­te­nyt "Las­sie" an­sait­si lem­pi­ni­men pe­las­ta­mal­la jouk­kue­ka­ve­rei­den henkiä – 23-vuo­tiaan so­ta­ve­te­raa­nin kovin kokemus oli tais­te­lu­pa­rin kuolema omiin käsiin

07:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Henkilökohtaisten avustajien lakko uhkaa Pohteenkin alueella – avustettavan tulee itse selvittää, tuleeko oma avustaja töihin

Hen­ki­lö­koh­tais­ten avus­ta­jien lakko uhkaa Poh­teen­kin alueel­la – avus­tet­ta­van tulee itse sel­vit­tää, tuleeko oma avus­ta­ja töihin

02.06.2023 12:41 2
Oulun poliisi: Kadonneet iäkkäät ihmiset saattavat löytyä sadankin kilometrin päästä – "Voivat tehdä uskomattomia tempauksia"

Oulun po­lii­si: Ka­don­neet iäkkäät ihmiset saat­ta­vat löytyä sa­dan­kin ki­lo­met­rin päästä – "Voivat tehdä us­ko­mat­to­mia tem­pauk­sia"

02.06.2023 11:46 1
Tilaajille
Viikko
Ammattiin valmistuneet juhlivat Pohjois-Suomessa – katso tästä valmistuneiden  nimilistoja

Am­mat­tiin val­mis­tu­neet juh­li­vat Poh­jois-Suo­mes­sa – katso tästä val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

01.06.2023 14:37 3
Tilaajille
Lippujuhlan päivän kunniamerkit:  Kaleva listasi kaikki pohjoissuomalaiset palkitut

Lip­pu­juh­lan päivän kun­nia­mer­kit:  Kaleva listasi kaikki poh­jois­suo­ma­lai­set pal­ki­tut

31.05.2023 13:26 2
Tilaajille
Työkyvyttömyys on yleisintä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa – hyvinvointialueiden erot käyvät ilmi

Työ­ky­vyt­tö­myys on ylei­sin­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – hy­vin­voin­ti­aluei­den erot käyvät ilmi

31.05.2023 07:18 2
Sähköautojen tulipaloriski painottuu maakunnassa Oulun alueelle – Sammutusmenetelmissä on vielä kehitettävää: "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen tu­li­pa­lo­ris­ki pai­not­tuu maa­kun­nas­sa Oulun alueel­le – Sam­mu­tus­me­ne­tel­mis­sä on vielä ke­hi­tet­tä­vää: "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

31.05.2023 07:00 13
Tilaajille
Oulun asuntomarkkinoilla on nyt ostajan markkinat – Moni kyttää unelmadiiliä lainapäätös taskussaan

Oulun asun­to­mark­ki­noil­la on nyt ostajan mark­ki­nat – Moni kyttää unel­ma­dii­liä lai­na­pää­tös tas­kus­saan

31.05.2023 06:00 18
Tilaajille
Käsivarren pororikas muistaa, miten susilaumat laukottivat tokkaa kymmeniä kilometrejä – aineisto näyttää, missä pedot tappavat ja missä petoja tapetaan

Kä­si­var­ren po­ro­ri­kas muis­taa, miten su­si­lau­mat lau­kot­ti­vat tokkaa kym­me­niä ki­lo­met­re­jä – ai­neis­to näyt­tää, missä pedot tap­pa­vat ja missä petoja ta­pe­taan

27.05.2023 17:15 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tyrnäväläisestä aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Töllistä valtiopäiväneuvos – Tasavallan presidentti myönsi Pohjois-Pohjanmaalle kolme arvonimeä

Tyr­nä­vä­läi­ses­tä alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Töl­lis­tä val­tio­päi­vä­neu­vos – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi Poh­jois-Poh­jan­maal­le kolme ar­vo­ni­meä

26.05.2023 10:23 2
Viritetty mopo tarkoittaa usein pahempaa jälkeä kolaroidessa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leikkaava kirurgi: "Valtava ero törmätäänkö 40 km/h vai 60 km/h"

Vi­ri­tet­ty mopo tar­koit­taa usein pa­hem­paa jälkeä ko­la­roi­des­sa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leik­kaa­va ki­rur­gi: "­Val­ta­va ero tör­mä­tään­kö 40 km/h vai 60 km/h"

25.05.2023 07:00 7
Tilaajille
Traktori syttyi palamaan kesken peltotöiden Iissä

Trak­to­ri syttyi pa­la­maan kesken pel­to­töi­den Iissä

24.05.2023 19:54
Työttömiä aiempaa enemmän ja rakennusalan lomautettujen määrä kasvussa – Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste koko maan korkeimpia

Työt­tö­miä aiempaa enemmän ja ra­ken­nus­alan lo­mau­tet­tu­jen määrä kas­vus­sa – ­Poh­jois-Poh­jan­maan työt­tö­myys­as­te koko maan kor­keim­pia

24.05.2023 11:51 17
Puhevammaisella on oikeus tulkin apuun – Toisen puheen pikkutarkka tulkkaaminen on henkisesti niin raskasta, että joskus keikalle lähtee kaksi vuorottelevaa tulkkia

Pu­he­vam­mai­sel­la on oikeus tulkin apuun – Toisen puheen pik­ku­tark­ka tulk­kaa­mi­nen on hen­ki­ses­ti niin ras­kas­ta, että joskus kei­kal­le lähtee kaksi vuo­rot­te­le­vaa tulkkia

24.05.2023 05:00
Tilaajille
Pilke sulkee kaikki Oulun alueen päiväkodit, Touhula pitää ovia auki mahdollisuuksien mukaan: "Tiedotimme perheitä jo pari viikkoa sitten"

Pilke sulkee kaikki Oulun alueen päi­vä­ko­dit, Touhula pitää ovia auki mah­dol­li­suuk­sien mukaan: "Tie­do­tim­me per­hei­tä jo pari viikkoa sitten"

22.05.2023 14:45 7
Tilaajille
Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot alkavat tiistaina – Oulun seudulla lakko kohdentuu kolmeen päiväkotiketjuun

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan lakot alkavat tiis­tai­na – Oulun seu­dul­la lakko koh­den­tuu kolmeen päi­vä­ko­ti­ket­juun

22.05.2023 13:14 1
Poronhoitoalueella saa syksyllä metsästää enintään 50 karhua – kiintiö pieneni 20 karhulla

Po­ron­hoi­to­alueel­la saa syk­syl­lä met­säs­tää enin­tään 50 karhua – kiintiö pieneni 20 kar­hul­la

22.05.2023 08:08 1
Tilaajille
Ensi viikko alkaa lämpimällä poutasäällä Pohjois-Pohjanmaalla, mutta tiistaina saapuu sateita

Ensi viikko alkaa läm­pi­mäl­lä pou­ta­sääl­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta tiis­tai­na saapuu sateita

21.05.2023 16:15 1
Tilaajille
Kansainvälisen elokuvauran luoneelle tuottaja Ilkka Matilalle Oulu ja pohjoinen on henkinen koti – Kaikki synnit -sarjassa oli mukana täkäläisiä sukulaisia ja tuttavia

Kan­sain­vä­li­sen elo­ku­va­uran luo­neel­le tuot­ta­ja Ilkka Ma­ti­lal­le Oulu ja poh­joi­nen on hen­ki­nen koti – Kaikki synnit -sar­jas­sa oli mukana tä­kä­läi­siä su­ku­lai­sia ja tut­ta­via

22.05.2023 13:53
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan keskusta esittää Olli Rehniä puolueen presidenttiehdokkaaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta esittää Olli Rehniä puo­lueen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

20.05.2023 18:43 20