Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Uinti
Raatin uimahalli ja liikuntakeskus suljetaan lauantaiksi Terwamaratonin vuoksi

Raatin ui­ma­hal­li ja lii­kun­ta­kes­kus sul­je­taan lauan­taik­si Ter­wa­ma­ra­to­nin vuoksi

17.05.2023 15:18
Kaleva Live: Heiton Juhlauinnit täyttivät Oulun uimahallin, altaaseen ponnisti 300 uimaria 11 eri seurasta – katso kisojen tallenne täältä

Kaleva Live: Heiton Juh­la­uin­nit täyt­ti­vät Oulun ui­ma­hal­lin, al­taa­seen pon­nis­ti 300 uimaria 11 eri seu­ras­ta – katso kisojen tal­len­ne täältä

18.03.2023 08:00 1
Tilaajille
Haukiputaan Heiton uintijaosto juhlistaa lauantaina 20-vuotista taivaltaan – Kaleva näyttää Raksilan Juhlauinnit suorana lähetyksenä

Hau­ki­pu­taan Heiton uin­ti­jaos­to juh­lis­taa lauan­tai­na 20-vuo­tis­ta tai­val­taan – Kaleva näyttää Rak­si­lan Juh­la­uin­nit suorana lä­he­tyk­se­nä

15.03.2023 15:00
Oululaisten kuudesluokkalaisten uimataito priimaa Suomen tasoon verrattuna

Ou­lu­lais­ten kuu­des­luok­ka­lais­ten ui­ma­tai­to priimaa Suomen tasoon ver­rat­tu­na

01.03.2023 09:22 3
Mestari kävi kylässä – Jani Sievinen avasi oululaisille junioreille harjoittelun saloja ja veresti uransa muistoja hurtilla huumorilla: "En neuvo ketään, miten lasit pidetään silmillä"

Mestari kävi kylässä – Jani Sie­vi­nen avasi ou­lu­lai­sil­le ju­nio­reil­le har­joit­te­lun saloja ja veresti uransa muis­to­ja hur­til­la huu­mo­ril­la: "En neuvo ketään, miten lasit pi­de­tään sil­mil­lä"

13.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Mitäs me palkintopöytien putsaajat – kova harjoittelu on Oulun Uinnin Kalle Pesälälle ja Konsta Rantasuolle elämäntapa

Mitäs me pal­kin­to­pöy­tien put­saa­jat – kova har­joit­te­lu on Oulun Uinnin Kalle Pe­sä­läl­le ja Konsta Ran­ta­suol­le elä­män­ta­pa

04.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Oulun Uinnin Pinja Taskila, 18, juhli päämatkallaan yleisen sarjan Suomen mestaruutta

Oulun Uinnin Pinja Tas­ki­la, 18, juhli pää­mat­kal­laan yleisen sarjan Suomen mes­ta­ruut­ta

18.12.2022 21:41
Tilaajille
Oululainen Veera Kivirinta jäi kärjestä ja ui kahdeksanneksi rintauinnin MM-finaalissa

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta jäi kär­jes­tä ja ui kah­dek­san­nek­si rin­ta­uin­nin MM-fi­naa­lis­sa

18.12.2022 11:32 2
Oululainen Veera Kivirinta pääsee kruunaamaan MM-kisansa rintauintifinaalissa

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta pääsee kruu­naa­maan MM-ki­san­sa rin­ta­uin­ti­fi­naa­lis­sa

17.12.2022 13:48 1
Oulun Uinnin Moilanen ja Taskila mitaleilla lyhyen radan SM-kisoissa

Oulun Uinnin Moi­la­nen ja Taskila mi­ta­leil­la lyhyen radan SM-ki­sois­sa

16.12.2022 12:27 1
Tilaajille
Oulun alueen seurat vetoavat kaupungin päättäjiin uimahalliasiassa – "Raksilan nykyistä hallia ei tule purkaa ennen kuin vastaavan kokoinen halli on rakennettu ja valmis avautumaan"

Oulun alueen seurat ve­toa­vat kau­pun­gin päät­tä­jiin ui­ma­hal­li­asias­sa – "Rak­si­lan ny­kyis­tä hallia ei tule purkaa ennen kuin vas­taa­van ko­koi­nen halli on ra­ken­net­tu ja valmis avau­tu­maan"

10.10.2022 19:04 43
Tilaajille
Oulun Uinnin 18-vuotias lupaus Pinja Taskila ihailee Matti Mattssonia ja tähtää olympia-altaaseen: "Jos saisin samanlaista liukuvuutta ja voimaa uintiini"

Oulun Uinnin 18-vuo­tias lupaus Pinja Taskila ihailee Matti Matts­so­nia ja tähtää olym­pia-al­taa­seen: "Jos saisin sa­man­lais­ta liu­ku­vuut­ta ja voimaa uin­tii­ni"

10.10.2022 07:15 1
Tilaajille
Oulujoen jäiden runnoma Tuiran uimalan laituri on vihdoin kunnostettu – laituri on nyt uusia lämpöportaita vaille valmis veteen laskettavaksi

Ou­lu­joen jäiden runnoma Tuiran uimalan laituri on vihdoin kun­nos­tet­tu – laituri on nyt uusia läm­pö­por­tai­ta vaille valmis veteen las­ket­ta­vak­si

01.09.2022 06:00 12
Tilaajille
Oululainen Veera Kivirinta kauhoi EM-finaalin viidenneksi ja murtui kisan jälkeen itkuun – ajanjakso Tampereella tulee päätökseen: "Olin jo lopettamassa"

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta kauhoi EM-fi­naa­lin vii­den­nek­si ja murtui kisan jälkeen itkuun – ajan­jak­so Tam­pe­reel­la tulee pää­tök­seen: "Olin jo lo­pet­ta­mas­sa"

17.08.2022 20:16 1
Tilaajille
Oulun Uintia edustanut Laura Lahtinen on kärsinyt viime vuodet mystisistä ja pitkäkestoisista lihaskrampeista – EM-altaasta sinnikäs uimari hakee finaalipaikkaa

Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt viime vuodet mys­ti­sis­tä ja pit­kä­kes­toi­sis­ta li­has­kram­peis­ta – EM-al­taas­ta sin­ni­käs uimari hakee fi­naa­li­paik­kaa

10.08.2022 10:00
Tilaajille
Oululainen rantapelastaja Henna Hökkä pääsee jakamaan vesi-innostustaan rakastamassaan työssä – "Vesi on mahdollistaja monelle hauskalle asialle"

Ou­lu­lai­nen ran­ta­pe­las­ta­ja Henna Hökkä pääsee ja­ka­maan ve­si-in­nos­tus­taan ra­kas­ta­mas­saan työssä – "Vesi on mah­dol­lis­ta­ja monelle haus­kal­le asial­le"

20.07.2022 06:08 1
Mitalit ovat löytäneet tiensä Oulun Uinnin nimiin Tampereen SM-kisoissa – "On mieltä lämmittävää, kun joku pystyy tekemään ennätyksen ja ylittämään itsensä"

Mitalit ovat löy­tä­neet tiensä Oulun Uinnin nimiin Tam­pe­reen SM-ki­sois­sa – "On mieltä läm­mit­tä­vää, kun joku pystyy te­ke­mään en­nä­tyk­sen ja ylit­tä­mään it­sen­sä"

02.07.2022 22:03
Tilaajille
Haukiputaalainen Reeta Ollonen, 16, haluaa seurata Oulusta huipulle polskineiden uimareiden jälkiä vedessä – "En varsinaisesti valinnut uintia lajikseni"

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Reeta Ol­lo­nen, 16, haluaa seurata Oulusta hui­pul­le pols­ki­nei­den ui­ma­rei­den jälkiä vedessä – "En var­si­nai­ses­ti va­lin­nut uintia la­jik­se­ni"

27.06.2022 18:35 2
Tilaajille
Vilu hoituu karaisulla ja villasukilla
Kolumni

Vilu hoituu ka­rai­sul­la ja vil­la­su­kil­la

22.06.2022 06:02