Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Uinti
Kuukausi
Haukiputaalainen Reeta Ollonen, 16, haluaa seurata Oulusta huipulle polskineiden uimareiden jälkiä vedessä – "En varsinaisesti valinnut uintia lajikseni"

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Reeta Ol­lo­nen, 16, haluaa seurata Oulusta hui­pul­le pols­ki­nei­den ui­ma­rei­den jälkiä vedessä – "En var­si­nai­ses­ti va­lin­nut uintia la­jik­se­ni"

27.06.2022 18:35 2
Tilaajille
Vilu hoituu karaisulla ja villasukilla
Kolumni

Vilu hoituu ka­rai­sul­la ja vil­la­su­kil­la

22.06.2022 06:02
Oulun Uinnin Varpu Saastamoista jännitti kilpailla kotiyleisön edessä – Ikäkausimestaruusuintien päätöspäivää Raksilan uimahallissa seurasi runsaslukuinen ja rytmikkäästi kannustanut yleisö

Oulun Uinnin Varpu Saas­ta­mois­ta jän­nit­ti kil­pail­la ko­ti­ylei­sön edessä – Ikä­kau­si­mes­ta­ruus­uin­tien pää­tös­päi­vää Rak­si­lan ui­ma­hal­lis­sa seurasi run­sas­lu­kui­nen ja ryt­mik­kääs­ti kan­nus­ta­nut yleisö

19.06.2022 20:10 3
Tilaajille
Suomen parhaat nuoret uimarit kilpailevat viikonloppuna Oulussa ikäkausimestaruusuinneissa – Raksilan uimahallissa nähdään lähes 400 uimaria

Suomen parhaat nuoret uimarit kil­pai­le­vat vii­kon­lop­pu­na Oulussa ikä­kau­si­mes­ta­ruus­uin­neis­sa – Rak­si­lan ui­ma­hal­lis­sa nähdään lähes 400 uimaria

16.06.2022 18:00 4
Tilaajille
Pitkän radan MM-kisoihin matkaava oululaisuimari Veera Kivirinta päätyi yllättäen juorulehtien palstoille – "Minulle on päivänselvää olla uimapuvussa"

Pitkän radan MM-ki­soi­hin mat­kaa­va ou­lu­lais­ui­ma­ri Veera Ki­vi­rin­ta päätyi yl­lät­täen juo­ru­leh­tien pals­toil­le – "Mi­nul­le on päi­vän­sel­vää olla ui­ma­pu­vus­sa"

15.06.2022 18:35
Tilaajille
Vanhemmat
Kesän uimakouluihin ja vesiliikuntakursseille ilmoittaudutaan viikon päästä – Oulussa tarjolla myös hyppykurssi, vesipalloa ja merenneitouimakoulu

Kesän ui­ma­kou­lui­hin ja ve­si­lii­kun­ta­kurs­seil­le il­moit­tau­du­taan viikon päästä – Ou­lus­sa tar­jol­la myös hyp­py­kurs­si, ve­si­pal­loa ja me­ren­nei­to­ui­ma­kou­lu

11.05.2022 06:43 1
Tuiran uimalaituri hajosi taas jäiden lähdön seurauksena – pitäisikö laituri nostaa keväisin rannalle?

Tuiran ui­ma­lai­tu­ri hajosi taas jäiden lähdön seu­rauk­se­na – pi­täi­si­kö laituri nostaa ke­väi­sin ran­nal­le?

25.03.2022 11:26 11
Tilaajille
53-vuotias oululainen lääkäri Tiia Kujala ei enää nolostu uintikilpailuissa, vaikka vieressä polskii alakouluikäisiä tyttöjä – "Pienet katsoivat, että tuo on vanha, että mitä tuo oikein tekee”

53-vuo­tias ou­lu­lai­nen lääkäri Tiia Kujala ei enää nolostu uin­ti­kil­pai­luis­sa, vaikka vie­res­sä polskii ala­kou­lu­ikäi­siä tyttöjä – "Pienet kat­soi­vat, että tuo on vanha, että mitä tuo oikein tekee”

27.02.2022 09:00 5
Tilaajille
Raksilan ja Vesi-Jatulin uimahallien vauva- ja perheuintiryhmien ilmoittautuminen aukeaa tämän kuun aikana

Rak­si­lan ja Ve­si-Ja­tu­lin ui­ma­hal­lien vauva- ja per­he­uin­ti­ryh­mien il­moit­tau­tu­mi­nen aukeaa tämän kuun aikana

10.02.2022 12:49
Kaapo Kuukasjärvi haaveili pitkään omasta merenneidon pyrstöstä, mutta pelko kiusaamisesta esti toteuttamasta unelmaa – nyt hän on Suomen ensimmäinen merenmies

Kaapo Kuu­kas­jär­vi haa­vei­li pitkään omasta me­ren­nei­don pyrs­tös­tä, mutta pelko kiu­saa­mi­ses­ta esti to­teut­ta­mas­ta unelmaa – nyt hän on Suomen en­sim­mäi­nen me­ren­mies

15.01.2022 14:30 17
Tilaajille
Sievinen, Seppälä ja nyt Mattsson: Vuoden urheilijan tunnustus on merkittävä asia suomalaiselle uinnille, joka nousi 1990-luvulla esiin

Sie­vi­nen, Seppälä ja nyt Matts­son: Vuoden ur­hei­li­jan tun­nus­tus on mer­kit­tä­vä asia suo­ma­lai­sel­le uin­nil­le, joka nousi 1990-lu­vul­la esiin

14.01.2022 09:30 1
Tilaajille
Matti Mattsson kauhoi äänivyöryllä Vuoden urheilijaksi – Tuomas Sammelvuosta Vuoden valmentaja

Matti Matts­son kauhoi ää­ni­vyö­ryl­lä Vuoden ur­hei­li­jak­si – Tuomas Sam­mel­vuos­ta Vuoden val­men­ta­ja

13.01.2022 22:26 14
Oululainen Veera Kivirinta nappasi uransa ensimmäisen finaalipaikan uinnin lyhyen radan MM-kisoissa – "Olen todella innoissani"

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta nappasi uransa en­sim­mäi­sen fi­naa­li­pai­kan uinnin lyhyen radan MM-ki­sois­sa – "Olen todella in­nois­sa­ni"

16.12.2021 18:45 1
Tilaajille
Tyrmäysisku 1990-lukulaiselle ajattelutavalle – uinnin lyhyen radat arvokisat ovat kovimpienkin tähtien suosiossa, vaikka Suomessa kuulee toisenlaista puhetta

Tyr­mäys­is­ku 1990-lu­ku­lai­sel­le ajat­te­lu­ta­val­le – uinnin lyhyen radat ar­vo­ki­sat ovat ko­vim­pien­kin tähtien suo­sios­sa, vaikka Suo­mes­sa kuulee toi­sen­lais­ta puhetta

09.12.2021 19:03 1
Tilaajille
Ida Hulkko kauhoi 100 metrin rintauinnin EM-finaaliin, oululainen Veera Kivirinta porhalsi ennätyksensä – "Olen todella tyytyväinen"

Ida Hulkko kauhoi 100 metrin rin­ta­uin­nin EM-fi­naa­liin, ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta por­hal­si en­nä­tyk­sen­sä – "Olen todella tyy­ty­väi­nen"

02.11.2021 20:01
Tilaajille
Oululainen Veera Kivirinta hyppää tiistaina Kazanin EM-altaaseen, edellinen visiitti Venäjälle oli karmiva ruokakokemus – "Koko joukkue oli ihan nälissään"

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta hyppää tiis­tai­na Kazanin EM-al­taa­seen, edel­li­nen vi­siit­ti Ve­nä­jäl­le oli karmiva ruo­ka­ko­ke­mus – "Koko joukkue oli ihan nä­lis­sään"

01.11.2021 18:26 2
Tilaajille
Raksilan uimahalli suljettu viikonloppuna, myös kuntosali pois käytöstä

Rak­si­lan ui­ma­hal­li sul­jet­tu vii­kon­lop­pu­na, myös kun­to­sa­li pois käy­tös­tä

28.10.2021 11:07 6
Kemiläisseuran Ronny Brännkärr passitti Jani Sievisen 25 vuotta vanhan Suomen ennätyksen historiaan Oulussa

Ke­mi­läis­seu­ran Ronny Bränn­kärr pas­sit­ti Jani Sie­vi­sen 25 vuotta vanhan Suomen en­nä­tyk­sen his­to­riaan Oulussa

03.10.2021 14:09 1
Matti Mattssonin olympiamitalin taustalla on tarina sitkeydestä ja periksiantamattomuudesta – Tokion olympialaisten siirto oli onnenpotku henkisen tasapainon löytäneelle porilaiselle

Matti Matts­so­nin olym­pia­mi­ta­lin taus­tal­la on tarina sit­key­des­tä ja pe­rik­sian­ta­mat­to­muu­des­ta – Tokion olym­pia­lais­ten siirto oli on­nen­pot­ku hen­ki­sen ta­sa­pai­non löy­tä­neel­le po­ri­lai­sel­le

29.07.2021 14:13 1
Tilaajille