Hävikkiviikko: Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

Remontit: Räh­jäi­seen kuntoon päässyt Intiön kappeli pe­rus­kor­ja­taan

Uinti

Matti Matts­so­nin olym­pia­mi­ta­lin taus­tal­la on tarina sit­key­des­tä ja pe­rik­sian­ta­mat­to­muu­des­ta – Tokion olym­pia­lais­ten siirto oli on­nen­pot­ku hen­ki­sen ta­sa­pai­non löy­tä­neel­le po­ri­lai­sel­le

29.07.2021 14:13 1
Tilaajille

Oulun Lohien pää­val­men­ta­jan Tomi Pys­ty­sen ja Matti Matts­so­nin yh­tei­nen taival päättyi vä­li­rik­koon 2016 – "Tie­ten­kin laitoin heti on­nit­te­lut"

29.07.2021 13:13 3
Tilaajille

Veera Ki­vi­rin­ta huusi Matts­so­nin fi­naa­li­uin­nin aikana niin kovaa, että naa­pu­rit­kin var­mas­ti he­rä­si­vät – "Kun mitali oli var­mis­tu­nut, tuli itku. En tiedä ketään ur­hei­li­jaa, joka olisi an­sain­nut mitalin yhtä paljon kuin Matti."

29.07.2021 11:15 2
Tilaajille

Matti Matts­son teki elä­män­sä uinnin ja saa­vut­ti olym­pia­prons­sia

29.07.2021 05:00 2

Uuden Suomen en­nä­tyk­sen uinut Ida Hulkko seit­se­män­te­nä olym­pia­vä­lie­riin: "Aika sa­nat­to­mak­si vetää"

25.07.2021 14:34 1

Jäikö ui­ma­kou­lu­paik­ka saa­mat­ta? Näin opetat lasta uimaan kotona: katso vinkit ui­ma­tai­don al­kei­siin

14.07.2021 17:15 5
Tilaajille

Läm­sän­jär­vel­lä ila­koi­daan käyt­tö­kiel­los­ta huo­li­mat­ta – "Tällä het­kel­lä ei ole syytä olet­taa, että vedessä olisi laatua hei­ken­tä­viä bak­tee­re­ja"

13.07.2021 20:30 11

Alue­kil­pai­lut ke­rää­vät Oulun ui­ma­hal­liin vii­kon­lop­pu­na 250 nuorta uimaria – ajan­ot­to­lait­tei­den tak­kui­lu vii­väs­tyt­ti start­tia per­jan­tai­na

02.07.2021 17:05 2
Tilaajille

Ui­ma-al­las­buu­mi vai­kut­taa saa­vut­ta­neen suo­ma­lai­set ja nyt Alanyan lo­ma­tun­nel­man voi saada omalle ko­ti­pi­hal­le: "Kun ei ole kahteen ke­vää­seen päässyt ul­ko­mail­le, niin mat­ka­ra­hat ovat tässä al­taas­sa"

02.07.2021 07:00
Tilaajille

Pyrstön kanssa vedessä temp­pui­lu vaatii hyvää var­ta­lon­hal­lin­taa – me­ren­nei­to­uin­ti on edel­leen suo­sit­tua

13.06.2021 19:40 1

Fanny Tei­jon­sa­lo ui SE:n ja rikkoi Tokion olym­pia­ra­jan Mo­na­cos­sa

30.05.2021 08:27
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta kauhoi 50 metrin rin­ta­uin­nin EM-fi­naa­lis­sa en­nä­tyk­sen­sä ja seurasi mi­ta­li­juh­lia ai­tio­pai­kal­ta – "Uin varmaan parhaat ar­vo­ki­sa­ni ikinä"

25.05.2021 19:38 1
Tilaajille

Suo­mel­la su­per­päi­vä EM-uin­neis­sa: Ari-Pek­ka Liuk­ko­nen kauhoi 50 metrin va­paa­uin­nin Eu­roo­pan mes­ta­rik­si, Ida Hulkko por­hal­si EM-ho­peal­le

23.05.2021 21:07 3

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta kauhoi itsensä 50 metrin rin­ta­uin­nin fi­naa­liin pitkän radan EM-ki­sois­sa

22.05.2021 20:19 1

Suomen uin­ti­maa­jouk­kue jahtaa pitkän radan EM-me­nes­tys­tä laa­jal­la kär­jel­lä – jopa useampi mitali on mah­dol­li­nen: "Se on täysin rea­lis­tis­ta"

16.05.2021 18:22 1
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Tommi Pulk­ki­nen ke­hit­tää ja johtaa Suomen uintia ai­tio­pai­kal­ta: "Haluan spar­ra­ta, haastaa ja tukea meidän huip­pu-ui­ma­rei­ta ja -val­men­ta­jia, ja mah­dol­lis­taa am­mat­ti­mai­sen si­tou­tu­mi­sen lajiin"

07.05.2021 19:00
Tilaajille

Ou­lu­lais­tei­ni olym­pia­lai­sis­sa – Noora Lauk­ka­ses­ta, 15, tuli vuonna 2008 Suomen his­to­rian nuorin olym­piaur­hei­li­ja: "Olihan se mel­kois­ta häs­säk­kää"

23.01.2021 08:00
Tilaajille

Olym­pia­ra­ja vain vä­li­ta­voi­te – Suomen kär­ki­ui­ma­rei­hin lu­keu­tu­va Ari-Pek­ka Liuk­ko­nen tähtää me­nes­tyk­seen 50 metrin va­paauin­nis­sa: "Haluan olla To­kios­sa kovassa kun­nos­sa"

15.11.2020 21:06
Tilaajille