Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Areenahanke
Kysyimme tulevalta hankejohtaja Karri Oikariselta, milloin Raksilassa on uusi areena pystyssä – Ennustajaksi hän ei alkanut, mutta antoi arvionsa

Ky­syim­me tu­le­val­ta han­ke­joh­ta­ja Karri Oi­ka­ri­sel­ta, milloin Rak­si­las­sa on uusi areena pys­tys­sä – En­nus­ta­jak­si hän ei al­ka­nut, mutta antoi ar­vion­sa

18.08.2023 06:00 84
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu ei ole Tam­pe­re, maan­tie­de jo puhuu puo­les­taan – ku­vi­tel­laan­ko koko kalotin ryn­tää­vän elä­my­sa­ree­nal­le?

04.07.2023 05:30 12
Tilaajille
Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen on tyytyväinen, että Oulun areenahanke nytkähti eteenpäin – "Tampere on näyttänyt, millaista vetovoimaa areena tuo ympärilleen"

Kärp­pien toi­mi­tus­joh­ta­ja Tommi Virk­ku­nen on tyy­ty­väi­nen, että Oulun aree­na­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin – "Tam­pe­re on näyt­tä­nyt, mil­lais­ta ve­to­voi­maa areena tuo ym­pä­ril­leen"

20.06.2023 11:33 54
Tilaajille
Oulu löysi viitisentoista yritystä, jotka ovat kiinnostuneita uuden areenan toteuttamisesta – Kaupungin 50 miljoonan euron sijoitus sysää neuvottelut liikkeelle

Oulu löysi vii­ti­sen­tois­ta yri­tys­tä, jotka ovat kiin­nos­tu­nei­ta uuden areenan to­teut­ta­mi­ses­ta – Kau­pun­gin 50 mil­joo­nan euron si­joi­tus sysää neu­vot­te­lut liik­keel­le

13.06.2023 06:00 174
Tilaajille
Oulun kaupunki satsaamassa 50 miljoonaa euroa suunniteltuun Raksilan areenaan

Oulun kau­pun­ki sat­saa­mas­sa 50 mil­joo­naa euroa suun­ni­tel­tuun Rak­si­lan aree­naan

08.06.2023 16:05 178
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­ta­lon tontti on liian arvokas ur­hei­lu­hal­lin pai­kak­si – ei tungeta areenaa Oulun mat­ka­kes­kuk­seen

18.12.2022 05:45 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta suurten kau­pun­kien tasolle

28.03.2022 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin areena Oulussa si­joi­te­taan? – oi­keus­ta­lon tontin käy­tös­tä tulee jär­jes­tää ta­sa­puo­li­ses­ti yrit­tä­jiä koh­te­le­va kil­pai­lu

06.03.2022 05:30 7
Tilaajille
Oulun areenahankkeen selvitys saa kuukauden lisäaikaa – ensi vuonna ratkeaa uuden areenan sijainti

Oulun aree­na­hank­keen sel­vi­tys saa kuu­kau­den li­sä­ai­kaa – ensi vuonna ratkeaa uuden areenan si­jain­ti

04.11.2021 10:01 60
Tilaajille
Oululaisena käy kateeksi tamperelaisia – siellä ovat kaikki asiat niin paljon paremmin ja edistyksellisemmin
Kolumni

Ou­lu­lai­se­na käy ka­teek­si tam­pe­re­lai­sia – siellä ovat kaikki asiat niin paljon pa­rem­min ja edis­tyk­sel­li­sem­min

24.10.2021 20:00 33
Tilaajille
Oulun monitoimiareenan sijainti tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn: Vahvimmiksi vaihtoehdoiksi nousemassa poliisitalon tontti radan varressa ja Raksilan pesäpallostadionin paikka

Oulun mo­ni­toi­mi­aree­nan si­jain­ti tulossa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn: Vah­vim­mik­si vaih­to­eh­doik­si nou­se­mas­sa po­lii­si­ta­lon tontti radan var­res­sa ja Rak­si­lan pe­sä­pal­lo­sta­dio­nin paikka

21.10.2020 17:32 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuohuva väit­te­ly pel­käs­tään yli­opis­ton kam­pus­ra­ken­nuk­ses­ta on vain pieni palanen koko Rak­si­lan ja Oulun kes­kus­tan elin­voi­man ke­hit­tä­mi­ses­sä

25.09.2020 06:45 51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näyt­tä­vän ja mui­ta­kin kuin opis­ke­li­joi­ta pal­ve­le­van kam­puk­sen tu­le­mi­nen Oulun kes­kus­tan tun­tu­maan olisi yksi niistä asiois­ta, joita kau­pun­kim­me tar­vit­see

05.09.2020 06:00 14
Tilaajille
HIFK:n areena-konsepti tarjolla Ouluun – kyse 300–500 miljoonan euron investoinnista

HIFK:n aree­na-kon­sep­ti tar­jol­la Ouluun – kyse 300–500 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nis­ta

18.05.2020 10:37 22
Tilaajille