Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kouluverkko
Sanginsuun koulun lakkautuspäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen Oulussa – asian valmistelua moititaan monin tavoin puutteelliseksi

San­gin­suun koulun lak­kau­tus­pää­tök­ses­tä va­li­tet­tiin hal­lin­to-oi­keu­teen Oulussa – asian val­mis­te­lua moi­ti­taan monin tavoin puut­teel­li­sek­si

04.08.2023 14:53 19
Tilaajille
Kyläkoulupäätös paljasti jännitteet kuntapolitiikan kulisseissa – neuvotteluyhteys tyrehtyi, kun kouluverkosta väännettiin yksimielistä päätöstä

Ky­lä­kou­lu­pää­tös pal­jas­ti jän­nit­teet kun­ta­po­li­tii­kan ku­lis­seis­sa – neu­vot­te­lu­yh­teys ty­reh­tyi, kun kou­lu­ver­kos­ta vään­net­tiin yk­si­mie­lis­tä pää­tös­tä

10.07.2023 09:04 11
Tilaajille
Näin valtuusto äänesti koulut nurin – kyläkouluja puolustaneet joutuivat pettymään lopputulokseen

Näin val­tuus­to äänesti koulut nurin – ky­lä­kou­lu­ja puo­lus­ta­neet jou­tui­vat pet­ty­mään lop­pu­tu­lok­seen

21.06.2023 13:00 47
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto päätti kouluverkosta, areenasta ja jalkapallostadionista – näin viiden koulun lakkauttamisesta päätettiin

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kou­lu­ver­kos­ta, aree­nas­ta ja jal­ka­pal­lo­sta­dio­nis­ta – näin viiden koulun lak­kaut­ta­mi­ses­ta pää­tet­tiin

20.06.2023 08:49 91
Tilaajille
Luvassa voi olla selvä päätös koulujen lakkauttamisesta – lakkautuslistalla on nyt viisi pientä kyläkoulua Oulun alueelta

Luvassa voi olla selvä päätös kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­ses­ta – ­lak­kau­tus­lis­tal­la on nyt viisi pientä ky­lä­kou­lua Oulun alueel­ta

17.06.2023 17:00 79
Tilaajille
Pikkaralan koulua uhkaa yhä lakkautus, vaikka lautakunta antoi sen jatkaa – Kaisa Tähtinen on taistellut Oulun pienten kyläkoulujen puolesta 15 vuotta

Pik­ka­ra­lan koulua uhkaa yhä lak­kau­tus, vaikka lau­ta­kun­ta antoi sen jatkaa – Kaisa Täh­ti­nen on tais­tel­lut Oulun pienten ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta 15 vuotta

02.06.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Silmät auki Oulun kou­lu­ver­kon ke­hit­tä­mi­ses­sä

11.05.2023 07:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­kou­lu on pe­ri­aa­te­ky­sy­mys

10.05.2023 07:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­heet Oulun kasvun in­ves­to­rei­na

09.05.2023 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusa kou­lu­sa: aina seinien ar­moil­la

08.05.2023 14:36 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Heikot lap­si­mää­rien en­nus­teet eivät voi kaatua yk­sis­tään ky­lä­kou­lu­jen har­teil­le

08.05.2023 08:11 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pienet kou­lu­yk­si­köt ovat pa­ras­ta, mitä Oulu voi tarjota

30.04.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos kaikki on tarpeen ta­sa­päis­tää, joko Oulussa kil­pai­lu­te­taan kou­lu­pu­ku­ja?

29.04.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli lä­hi­kou­lun lop­pu­mi­ses­ta

26.04.2023 05:00
Tilaajille
Tulevaisuuden kouluverkko elää muutosten mukana
Kolumni

Tu­le­vai­suu­den kou­lu­verk­ko elää muu­tos­ten mukana

14.04.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ala­kou­lu­ikäis­ten kou­lu­ver­kon muutos on ollut raju – arvoisa kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­do­kas, miten te näette pien­kou­lu­li­sän tar­peel­li­suu­den?

05.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Analyysi: Lakkautetaanko vaiko ei – Oulun kouluverkko aiotaan panna lopultakin raameihin

Ana­lyy­si: Lak­kau­te­taan­ko vaiko ei – Oulun kou­lu­verk­ko aiotaan panna lo­pul­ta­kin raa­mei­hin

04.02.2023 06:00 24
Tilaajille
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – Tutkija: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – Tut­ki­ja: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 16:02 5
Tilaajille
Pienet kyläkoulut nousivat taas Raahen kaupungin lakkautuslistalle – koululaisten määrän uskotaan voivan vähentyä noin tuhannella oppilaalla vuoteen 2037 mennessä

Pienet ky­lä­kou­lut nou­si­vat taas Raahen kau­pun­gin lak­kau­tus­lis­tal­le – kou­lu­lais­ten määrän us­ko­taan voivan vä­hen­tyä noin tu­han­nel­la op­pi­laal­la vuoteen 2037 men­nes­sä

30.09.2022 11:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva op­pi­mis­ym­pä­ris­tö – rat­kai­see­ko koulun koko?

24.09.2022 05:30 1
Tilaajille