Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Opetussuunnitelma
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä ope­tus­alan am­mat­ti­lais­ten ja tut­ki­mus­ken­tän kanssa

14.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Kysyimme, kuunnellaanko lukiolaisia uudistuksissa – "Siitä kerrottiin muodossa, että näin asiat tulevat olemaan, sopeutukaa siihen"

Ky­syim­me, kuun­nel­laan­ko lu­kio­lai­sia uu­dis­tuk­sis­sa – "Siitä ker­rot­tiin muo­dos­sa, että näin asiat tulevat ole­maan, so­peu­tu­kaa siihen"

25.05.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tus­suun­ni­tel­man ar­vois­ta ei tin­gi­tä, ei pe­rus­suo­ma­lais­ten suh­teen, mutta ei myös­kään pe­rus­suo­ma­lais­ten toi­vees­ta

07.02.2021 12:00 10
Tilaajille
Oulun lukioiden oppitunti voi pian olla 95-minuuttinen – "Opettajilla ja oppilailla on selkeämpi päivärytmi ja hyppytunteja tulee keskimäärin vähemmän kuin nyt"

Oulun lu­kioi­den op­pi­tun­ti voi pian olla 95-mi­nuut­ti­nen – "O­pet­ta­jil­la ja op­pi­lail­la on sel­keäm­pi päi­vä­ryt­mi ja hyp­py­tun­te­ja tulee kes­ki­mää­rin vä­hem­män kuin nyt"

22.05.2020 19:50 5
Tilaajille