Vihapuhe: Lauri Nikula antoi tör­ky­pu­heen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Matematiikan opiskelu
Oulussa tutkitaan, miksi jotkut lapset ahdistuvat matematiikasta tuskanhikeen asti – Opettaja kertoo 7 vinkkiä, joilla laskemiseen löytyy itseluottamus

Oulussa tut­ki­taan, miksi jotkut lapset ah­dis­tu­vat ma­te­ma­tii­kas­ta tus­kan­hi­keen asti – Opet­ta­ja kertoo 7 vink­kiä, joilla las­ke­mi­seen löytyy it­se­luot­ta­mus

15.08.2023 18:30 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ha­luai­sit kysyä ope­tus­mi­nis­te­ril­tä ma­te­ma­tii­kas­ta ja sen ope­tuk­ses­ta?

29.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Kiiminkijoen koulun opettaja Nina Ågren opettaa matematiikkaa leikin avulla sekä koululuokassa että Sataope-nimellä Youtubessa

Kii­min­ki­joen koulun opet­ta­ja Nina Ågren opettaa ma­te­ma­tiik­kaa leikin avulla sekä kou­lu­luo­kas­sa että Sa­tao­pe-ni­mel­lä You­tu­bes­sa

02.03.2023 12:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan yo-ko­kei­ta tar­vi­taan – testit, kokeet ja nu­me­ro­ar­vioin­ti oli­si­vat hyviä kan­nus­ti­mia ala­kou­lus­ta lähtien

07.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan ko­mis­sio haluaa tuoda tut­ki­jat op­pi­tun­neil­le – meidän on roh­kais­ta­va op­pi­lai­den ute­liai­suut­ta, jotta he eivät turhaan aras­te­li­si luon­non­tie­tei­tä

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­maat­ti­sis­sa ai­neis­sa on opet­ta­ja­pu­la

28.08.2022 06:00 5
Tilaajille
Alli Huovinen jaksaa saarnata matematiikan tärkeydestä, vaikka kaikki eivät siitä pidäkään – "Matematiikka voi olla myös valtava pelastus, ja minut se on pelastanut varmasti"

Alli Huo­vi­nen jaksaa saar­na­ta ma­te­ma­tii­kan tär­key­des­tä, vaikka kaikki eivät siitä pi­dä­kään – "Ma­te­ma­tiik­ka voi olla myös valtava pe­las­tus, ja minut se on pe­las­ta­nut var­mas­ti"

17.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­nen on pe­rusoi­keus

28.12.2021 04:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­lai­den ta­so­erot kas­va­vat koko ajan – ylemmäs lisätyt kou­lu­vuo­det eivät korjaa ala­kou­lun pohjan ha­ta­ruut­ta

02.11.2021 04:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ma­te­ma­tii­kan­kin opin­toi­hin kan­nat­taa kan­nus­taa?

27.10.2021 04:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­kah­dut­taa­ko to­dis­tus­va­lin­ta aidon op­pi­mi­sen ilon?

23.10.2021 06:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­si­nöö­ri­ai­nes on mak­si­mi­käy­tös­sä – mistä lisää?

15.10.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lun suo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta pitäisi kertoa me­nes­tys­ta­ri­noi­ta

27.05.2021 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan puo­lus­tus – ei heti tule mielen luo­tet­ta­vam­paa pe­rus­tet­ta tie­de­poh­jais­ten opin­to­jen ylei­sek­si va­lin­ta­kri­tee­rik­si

12.05.2021 09:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tiik­kaa osaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä on pula – kor­kea­kou­lut ja yri­tyk­set kohti jous­ta­vaa yh­teis­työ­tä

07.06.2020 07:00 1
Tilaajille