Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Matematiikan opiskelu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­nen on pe­rusoi­keus

28.12.2021 04:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­lai­den ta­so­erot kas­va­vat koko ajan – ylemmäs lisätyt kou­lu­vuo­det eivät korjaa ala­kou­lun pohjan ha­ta­ruut­ta

02.11.2021 04:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ma­te­ma­tii­kan­kin opin­toi­hin kan­nat­taa kan­nus­taa?

27.10.2021 04:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­kah­dut­taa­ko to­dis­tus­va­lin­ta aidon op­pi­mi­sen ilon?

23.10.2021 06:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­si­nöö­ri­ai­nes on mak­si­mi­käy­tös­sä – mistä lisää?

15.10.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lun suo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta pitäisi kertoa me­nes­tys­ta­ri­noi­ta

27.05.2021 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tii­kan puo­lus­tus – ei heti tule mielen luo­tet­ta­vam­paa pe­rus­tet­ta tie­de­poh­jais­ten opin­to­jen ylei­sek­si va­lin­ta­kri­tee­rik­si

12.05.2021 09:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­te­ma­tiik­kaa osaa­vis­ta työn­te­ki­jöis­tä on pula – kor­kea­kou­lut ja yri­tyk­set kohti jous­ta­vaa yh­teis­työ­tä

07.06.2020 07:00 1
Tilaajille