Tilaajille

Oulun lu­kioi­den op­pi­tun­ti voi pian olla 95-mi­nuut­ti­nen – "O­pet­ta­jil­la ja op­pi­lail­la on sel­keäm­pi päi­vä­ryt­mi ja hyp­py­tun­te­ja tulee kes­ki­mää­rin vä­hem­män kuin nyt"

Opintosuunnitelmauudistus vaatii muutosta oppitunnin kestoon syksystä 2021 alkaen. Lukujärjestys selkeytyisi samalla ja antaisi paremmat mahdollisuudet harrastaa koulupäivän yhteydessä.


Pidemmät mutta harvemmat oppitunnit tarkoittaisivat selkeitä opetuksettomia aamu- tai iltapäiviä, mikä parantaisi jaksamista sekä antaisi myös mahdollisuuden sijoittaa harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen.
Pidemmät mutta harvemmat oppitunnit tarkoittaisivat selkeitä opetuksettomia aamu- tai iltapäiviä, mikä parantaisi jaksamista sekä antaisi myös mahdollisuuden sijoittaa harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen.
Kuva: Jussi Leinonen

Oulussa suunnitellaan lukioiden oppitunnin jatkamista nykyisestä 75-minuutista 95 minuuttia kestäväksi. Käytännössä viisiminuuttinen siitä olisi taukoa tai siirtymistä opetustilojen välillä.