Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Peruskoulu
Kiiminkijoen koulun opettaja Nina Ågren opettaa matematiikkaa leikin avulla sekä koululuokassa että Sataope-nimellä Youtubessa

Kii­min­ki­joen koulun opet­ta­ja Nina Ågren opettaa ma­te­ma­tiik­kaa leikin avulla sekä kou­lu­luo­kas­sa että Sa­tao­pe-ni­mel­lä You­tu­bes­sa

02.03.2023 12:00 2
Tilaajille
Suomalaisten koulutustaso romahti, mutta yllätys sen ei pitäisi olla
Kolumni

Suo­ma­lais­ten kou­lu­tus­ta­so ro­mah­ti, mutta yllätys sen ei pitäisi olla

11.02.2023 16:00 39
Tilaajille
Pisa-menestyksen loisto on hiipunut – oppimistulosten luisu ei voi enää jatkua
Pääkirjoitus

Pi­sa-me­nes­tyk­sen loisto on hii­pu­nut – op­pi­mis­tu­los­ten luisu ei voi enää jatkua

22.01.2023 20:00 30
Tilaajille
Nuorisoporukoiden suunsoitto ja uhmakkuus lisääntyneet Oulussa – TikTok-haasteet poikineet jopa näpistelyä kaupoista

Nuo­ri­so­po­ru­koi­den suun­soit­to ja uh­mak­kuus li­sään­ty­neet Oulussa – Tik­Tok-haas­teet poi­ki­neet jopa nä­pis­te­lyä kau­pois­ta

23.12.2022 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sen pe­rus­tus pettää – Opet­ta­jil­le on an­net­ta­va mah­dol­li­suus kes­kit­tyä pe­rus­tai­to­jen opet­ta­mi­seen

12.12.2022 07:15 8
Tilaajille
On aika tarttua peruskoulun ongelmiin, sillä ne murentavat suomalaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan kivijalkaa
Pääkirjoitus

On aika tarttua pe­rus­kou­lun on­gel­miin, sillä ne mu­ren­ta­vat suo­ma­lai­sen ta­sa-ar­voi­sen yh­teis­kun­nan ki­vi­jal­kaa

03.11.2022 20:00 55
Tilaajille