Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Peruskoulu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vielä on mah­dol­li­suus pe­las­taa pe­rus­kou­lu – ki­tey­te­tään ope­tus­suun­ni­tel­maa, pie­nen­ne­tään ryh­mä­ko­ko­ja ja jä­te­tään kän­ny­kät kotiin

17.07.2023 06:00 13
Tilaajille
Kiiminkijoen koulun opettaja Nina Ågren opettaa matematiikkaa leikin avulla sekä koululuokassa että Sataope-nimellä Youtubessa

Kii­min­ki­joen koulun opet­ta­ja Nina Ågren opettaa ma­te­ma­tiik­kaa leikin avulla sekä kou­lu­luo­kas­sa että Sa­tao­pe-ni­mel­lä You­tu­bes­sa

02.03.2023 12:00 2
Tilaajille
Suomalaisten koulutustaso romahti, mutta yllätys sen ei pitäisi olla
Kolumni

Suo­ma­lais­ten kou­lu­tus­ta­so ro­mah­ti, mutta yllätys sen ei pitäisi olla

11.02.2023 16:00 39
Tilaajille
Pisa-menestyksen loisto on hiipunut – oppimistulosten luisu ei voi enää jatkua
Pääkirjoitus

Pi­sa-me­nes­tyk­sen loisto on hii­pu­nut – op­pi­mis­tu­los­ten luisu ei voi enää jatkua

22.01.2023 20:00 30
Tilaajille
Nuorisoporukoiden suunsoitto ja uhmakkuus lisääntyneet Oulussa – TikTok-haasteet poikineet jopa näpistelyä kaupoista

Nuo­ri­so­po­ru­koi­den suun­soit­to ja uh­mak­kuus li­sään­ty­neet Oulussa – Tik­Tok-haas­teet poi­ki­neet jopa nä­pis­te­lyä kau­pois­ta

23.12.2022 06:00 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tuk­sen pe­rus­tus pettää – Opet­ta­jil­le on an­net­ta­va mah­dol­li­suus kes­kit­tyä pe­rus­tai­to­jen opet­ta­mi­seen

12.12.2022 07:15 8
Tilaajille
On aika tarttua peruskoulun ongelmiin, sillä ne murentavat suomalaisen tasa-arvoisen yhteiskunnan kivijalkaa
Pääkirjoitus

On aika tarttua pe­rus­kou­lun on­gel­miin, sillä ne mu­ren­ta­vat suo­ma­lai­sen ta­sa-ar­voi­sen yh­teis­kun­nan ki­vi­jal­kaa

03.11.2022 20:00 55
Tilaajille