Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä ope­tus­alan am­mat­ti­lais­ten ja tut­ki­mus­ken­tän kanssa

Johtoajatus on, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus oppia ja saada laadukasta koulutusta.

Tuula Perunka kirjoittaa (Kaleva 10.10./Lukijalta), että opetuksen kehittämisen pitäisi perustua tutkimusnäyttöön. Olemme Opetushallituksessa samaa mieltä, ja kehitämme suomalaista koulutusjärjestelmää tiiviissä yhteistyössä koulutuksen arjen ammattilaisten sekä tutkimuksen edustajien kanssa.

Esimerkiksi nykyisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) laatimiseen osallistui yli 300 henkilöä. Suurin osa oli opettajia ja rehtoreita, mutta mukana oli myös useita kasvatustieteen ja -psykologian professoreita ja tutkijoita, opettajankouluttajia ja muita koulutusalan asiantuntijoita.