Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lukiot
Barbiet ja satuhahmot juhlivat hyytävässä pakkasessa – Seurasimme penkkarihulinoita Oulun keskustassa

Barbiet ja sa­tu­hah­mot juh­li­vat hyy­tä­väs­sä pak­ka­ses­sa – Seu­ra­sim­me penk­ka­ri­hu­li­noi­ta Oulun kes­kus­tas­sa

08.02.2024 19:21
Tilaajille
Kaleva Live: Abit nousivat kuorma-autojen lavoille purevassa pakkassäässä – katso tallenne Oulun lukioiden penkkariajojen lähtötunnelmista täältä

Kaleva Live: Abit nou­si­vat kuor­ma-au­to­jen la­voil­le pu­re­vas­sa pak­kas­sääs­sä – katso tal­len­ne Oulun lu­kioi­den penk­ka­ria­jo­jen läh­tö­tun­nel­mis­ta täältä

08.02.2024 13:53 9
Tilaajille
Syksyllä Oulun lukioissa aloittaa 1 731 oppilasta – Määrä on hienoisessa kasvussa ensi vuosikymmenelle asti, jolloin tapahtuu käänne

Syk­syl­lä Oulun lu­kiois­sa aloit­taa 1 731 op­pi­las­ta – Määrä on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa ensi vuo­si­kym­me­nel­le asti, jolloin ta­pah­tuu käänne

17.01.2024 06:00 5
Tilaajille
Haukiputaalta löytyy koko pohjoisen Suomen paras lukio – Selvitimme, mitä siellä tehdään oikein

Hau­ki­pu­taal­ta löytyy koko poh­joi­sen Suomen paras lukio – Sel­vi­tim­me, mitä siellä tehdään oikein

22.12.2023 05:00 26
Tilaajille
Opettaja-kirjailija Minna Rytisalo ja Tommi Kinnunen ovat lukion äärellä.

Opet­ta­ja-kir­jai­li­ja Minna Ry­ti­sa­lo ja Tommi Kin­nu­nen ovat lukion ää­rel­lä.

02.12.2023 15:30 1
Tilaajille
Oululainen Hilma Hinkkanen Suomen Lukiolaisten Liiton hallitukseen

Ou­lu­lai­nen Hilma Hink­ka­nen Suomen Lu­kio­lais­ten Liiton hal­li­tuk­seen

15.11.2023 13:17 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lähin lukio on hyvä vaih­to­eh­to pe­rus­kou­lun jälkeen

12.11.2023 05:30 7
Oulun lukiolaisten oppimateriaalit ovat selvästi kalliimpia kuin muualla Suomessa

Oulun lu­kio­lais­ten op­pi­ma­te­riaa­lit ovat sel­väs­ti kal­liim­pia kuin muualla Suo­mes­sa

02.11.2023 09:00 9
Tilaajille
Opiskelijat innostuivat hakemaan OSYKissa yli jäävää ruokaa – hävikkiruokaa aletaan pian myydä koulujen henkilökunnalle

Opis­ke­li­jat in­nos­tui­vat ha­ke­maan OSY­Kis­sa yli jäävää ruokaa – hä­vik­ki­ruo­kaa aletaan pian myydä kou­lu­jen hen­ki­lö­kun­nal­le

16.08.2023 05:00 21
Tilaajille
Yksikään Oulun peruskoululainen ei enää opiskele venäjää – tutkija kertoo, miksi venäjän tuntemus on sodan myötä entistäkin tärkeämpää

Yk­si­kään Oulun pe­rus­kou­lu­lai­nen ei enää opis­ke­le venäjää – tutkija kertoo, miksi venäjän tun­te­mus on sodan myötä en­tis­tä­kin tär­keäm­pää

13.08.2023 06:00 20
Tilaajille
Näin oululainen Santtu Savola hyödyntää tekoälyä lukio-opinnoissa – lukioiden rehtorit näkevät tekoälyn käytössä paljon mahdollisuuksia, mutta kaipaavat siihen pelisääntöjä

Näin ou­lu­lai­nen Santtu Savola hyö­dyn­tää te­ko­älyä lu­kio-opin­nois­sa – ­lu­kioi­den reh­to­rit näkevät te­ko­älyn käy­tös­sä paljon mah­dol­li­suuk­sia, mutta kai­paa­vat siihen pe­li­sään­tö­jä

10.08.2023 06:00 6
Tilaajille
Luna Sivonen pääsi Oulun haetuimpaan lukioon – sisäilmaongelmien piinaaman Norssin lukion keskiarvoraja romahti

Luna Sivonen pääsi Oulun hae­tuim­paan lukioon – ­si­säil­maon­gel­mien pii­naa­man Norssin lukion kes­ki­ar­vo­ra­ja romahti

26.06.2023 06:03 19
Tilaajille
Lukiokoulutukseen valitut julkaistiin torstaina – Oulun lukioihin valituista jopa 18 prosenttia on vieraskuntalaisia

Lu­kio­kou­lu­tuk­seen valitut jul­kais­tiin tors­tai­na – Oulun lu­kioi­hin va­li­tuis­ta jopa 18 pro­sent­tia on vie­ras­kun­ta­lai­sia

15.06.2023 13:27 10
Uusi Raksilan lukio nousi suosituimmaksi oululaislukioksi tämän kevään yhteishaussa – aloituspaikkoihin suhteutettuna suosituin oli Kastellin lukion urheilulinja

Uusi Rak­si­lan lukio nousi suo­si­tuim­mak­si ou­lu­lais­lu­kiok­si tämän kevään yh­teis­haus­sa – aloi­tus­paik­koi­hin suh­teu­tet­tu­na suo­si­tuin oli Kas­tel­lin lukion ur­hei­lu­lin­ja

22.03.2023 15:30 2
Ylioppilaskirjoitukset alkoivat – kevään kirjoitukset kestävät reilut kaksi viikkoa

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set al­koi­vat – kevään kir­joi­tuk­set kes­tä­vät reilut kaksi viikkoa

14.03.2023 11:11
Ouluhallissa nähtiin ennätysmäärä tanssijoita ja pukuloistoa – Oulun lukioiden vanhat päästivät ilon irti yhteistansseissa

Ou­lu­hal­lis­sa nähtiin en­nä­tys­mää­rä tans­si­joi­ta ja pu­ku­lois­toa – Oulun lu­kioi­den vanhat pääs­ti­vät ilon irti yh­teis­tans­seis­sa

10.02.2023 18:42 5
Tilaajille
Kaleva live: Katso tallenne Oulun lukioiden vanhojenpäivän upeista yhteistansseista – tanssijoita oli nyt ennätysmäärä

Kaleva live: Katso tal­len­ne Oulun lu­kioi­den van­ho­jen­päi­vän upeista yh­teis­tans­seis­ta – tans­si­joi­ta oli nyt en­nä­tys­mää­rä

10.02.2023 16:24 2
Tilaajille
Kaleva Live: Oulun lukioiden abiturientit nousivat kuorma-autojen kyytiin kiristyneiden turvallisuusmääräysten vallitessa – katso tallenne penkkariajosta

Kaleva Live: Oulun lu­kioi­den abi­tu­rien­tit nou­si­vat kuor­ma-au­to­jen kyytiin ki­ris­ty­nei­den tur­val­li­suus­mää­räys­ten val­li­tes­sa – katso tal­len­ne penk­ka­ria­jos­ta

09.02.2023 15:21 8
Tilaajille