Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Perussuomalaiset
Perussuomalaiset yhdistää Uniper-sotkun ja pääministerin juhlinnan – puolue vaatii asiasta selvitystä eduskunnalle

Pe­rus­suo­ma­lai­set yh­dis­tää Uni­per-sot­kun ja pää­mi­nis­te­rin juh­lin­nan – puolue vaatii asiasta sel­vi­tys­tä edus­kun­nal­le

25.08.2022 13:30 110
Perussuomalaisten Simula ehdottaa Ouluun Loiri-patsasta osana kulttuuripääkaupunkivuotta

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Simula eh­dot­taa Ouluun Loi­ri-pat­sas­ta osana kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta

12.08.2022 12:57 80
"Uusille poliitikoille luodaan lannistava ilmapiiri sanomalla, ettei yksi ihminen voi vaikuttaa" – Sebastian Tynkkynen luottaa somen voimaan

"Uu­sil­le po­lii­ti­koil­le luodaan lan­nis­ta­va il­ma­pii­ri sa­no­mal­la, ettei yksi ihminen voi vai­kut­taa" – Se­bas­tian Tynk­ky­nen luottaa somen voimaan

28.07.2022 06:00 18
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:27 29
"Ministeriöiden virkamiehille on valunut liikaa valtaa", perussuomalaisten Jenna Simula sanoo – Oululainen kansanedustaja uskoo, että edessä on poliittisten kriisien syksy

"Mi­nis­te­riöi­den vir­ka­mie­hil­le on valunut liikaa val­taa", pe­rus­suo­ma­lais­ten Jenna Simula sanoo – Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja uskoo, että edessä on po­liit­tis­ten krii­sien syksy

20.07.2022 20:31 33
Tilaajille
Halla-aho näkee sodan Ukrainassa Venäjän ja sivistyneen maailman välisenä taisteluna – "Venäläiset puhuvat totta vain silloin, kun se palvelee heidän tarkoituksiaan"

Hal­la-aho näkee sodan Uk­rai­nas­sa Venäjän ja si­vis­ty­neen maail­man vä­li­se­nä tais­te­lu­na – "Ve­nä­läi­set puhuvat totta vain sil­loin, kun se pal­ve­lee heidän tar­koi­tuk­siaan"

10.07.2022 06:30 26
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto keskusteli jo vuoden 2023 talousarviosta – Vehkaperä: Verotukseen ei tulla ainakaan kajoamaan ensi vuonna

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to kes­kus­te­li jo vuoden 2023 ta­lous­ar­vios­ta – Veh­ka­pe­rä: Ve­ro­tuk­seen ei tulla ai­na­kaan ka­joa­maan ensi vuonna

20.06.2022 20:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­val­tio voidaan säi­lyt­tää vain yli­su­ku­pol­vi­sel­la ajat­te­lul­la

19.06.2022 05:15 1
Tilaajille
Perussuomalaisten Nato-päätös alkaa valmistua: puheenjohtaja Riikka Purra kertoi kantansa – Halla-ahon mielestä jäsenyyden vastustajat ovat väärässä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Na­to-pää­tös alkaa val­mis­tua: pu­heen­joh­ta­ja Riikka Purra kertoi kan­tan­sa – Hal­la-ahon mie­les­tä jä­se­nyy­den vas­tus­ta­jat ovat vää­räs­sä

29.03.2022 15:40 11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset vaativat aluevaalien uusimista Haapaveden epäillyn vaalirikkomuksen vuoksi – puolue epäilee vaalirikkomusta myös Nivalassa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat alue­vaa­lien uu­si­mis­ta Haa­pa­ve­den epäil­lyn vaa­li­rik­ko­muk­sen vuoksi – puolue epäilee vaa­li­rik­ko­mus­ta myös Ni­va­las­sa

16.02.2022 13:00 15
Tilaajille
Kansanedustaja Mika Niikko on tilintekojen mies – harkitsematon tviitti paljasti, ettei katuelämän suoruus istu valiokunnan puheenjohtajan rooliin

Kan­san­edus­ta­ja Mika Niikko on ti­lin­te­ko­jen mies – har­kit­se­ma­ton tviitti pal­jas­ti, ettei ka­tu­elä­män suoruus istu va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan rooliin

13.02.2022 06:30 12
Tilaajille
Halla-aho nousemassa ulkoasiainvaliokunnan johtoon – Mika Niikko erosi tehtävästä huolimattoman tviittauksen seurauksena

Hal­la-aho nou­se­mas­sa ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan johtoon – Mika Niikko erosi teh­tä­väs­tä huo­li­mat­to­man tviit­tauk­sen seu­rauk­se­na

09.02.2022 10:41 35
Perussuomalaisilta välikysymys polttoaineiden ja sähkön hintojen noususta

Pe­rus­suo­ma­laisil­ta vä­li­ky­sy­mys polt­to­ai­nei­den ja sähkön hin­to­jen nou­sus­ta

05.02.2022 11:46 17
Analyysi: Perussuomalaiset roikkuu löysässä bensaletkussa – laskussa olevalle puolueelle voi tulla iskun paikka, kun hallitus päättää ilmastotoimista

Ana­lyy­si: Pe­rus­suo­ma­lai­set roikkuu löy­säs­sä ben­sa­let­kus­sa – las­kus­sa ole­val­le puo­lueel­le voi tulla iskun paikka, kun hal­li­tus päättää il­mas­to­toi­mis­ta

05.02.2022 06:30 21
Tilaajille
Analyysi: Onko perussuomalaisista tullut itsensä kevytversio, joka ei kerää enää kaikkia protestiääniä? – Aluevaalien tulos hyydytti Purran pääministerihaaveita

Ana­lyy­si: Onko pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta tullut itsensä ke­vyt­ver­sio, joka ei kerää enää kaikkia pro­tes­tiää­niä? – Alue­vaa­lien tulos hyy­dyt­ti Purran pää­mi­nis­te­ri­haa­vei­ta

24.01.2022 15:42 31
Tilaajille
Perussuomalaiset selvisi sunnuntai-illan alkujärkytyksestä – "Siinä mielessä fiilis on mukavampi"

Pe­rus­suo­ma­lai­set selvisi sun­nun­tai-il­lan al­ku­jär­ky­tyk­ses­tä – "Siinä mie­les­sä fiilis on mu­ka­vam­pi"

24.01.2022 09:10 4
Tilaajille
Oulun perussuomalaiset odottivat vaalitulosta vaisuissa tunnelmissa

Oulun pe­rus­suo­ma­lai­set odot­ti­vat vaa­li­tu­los­ta vai­suis­sa tun­nel­mis­sa

23.01.2022 19:56 4
Perussuomalaiset valittavat hallinto-oikeuksiin ulkoilmakampanjointia vaikeuttavista avien rajoituksista

Pe­rus­suo­ma­lai­set va­lit­ta­vat hal­lin­to-oi­keuk­siin ul­ko­il­ma­kam­pan­join­tia vai­keut­ta­vis­ta avien ra­joi­tuk­sis­ta

05.01.2022 18:48 19

SU: Pe­rus­suo­ma­lai­set kertoo sel­vit­tä­vän­sä alue­vaa­li­eh­dok­kaan­sa mai­nok­sen vir­heel­li­sen väit­teen – Ehdokas väitti ole­van­sa HUSin val­tuus­ton jäsen

05.01.2022 18:04