Perussuomalaiset
Viimeisin tunti
Perussuomalaisista kokoomukseen loikannut Juha Vuorio: "Ymmärrän, ettei puoluevaihdos miellytä kaikkia"

Pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ko­koo­muk­seen loi­kan­nut Juha Vuorio: "Ym­mär­rän, ettei puo­lue­vaih­dos miel­ly­tä kaik­kia"

14:01 23
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Vuorio loikkaa kokoomukseen Oulussa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha Vuorio loikkaa ko­koo­muk­seen Oulussa

25.01.2021 15:57 77
Kuukausi
Perussuomalaisten Halla-aho arvelee, että keskusta lähtee hallituksesta, jos se romahtaa kuntavaaleissa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Hal­la-aho ar­ve­lee, että kes­kus­ta lähtee hal­li­tuk­ses­ta, jos se ro­mah­taa kun­ta­vaa­leis­sa

25.01.2021 14:02 72
Vielä pari sanaa perussuomalaisten tyrmistyttävästä ilmiantokampanjasta – taktiikka on tuttu monista yhteyksistä, ja se on nähtävä osana suurempaa kokonaisuutta
Kolumni Heikki Uusitalo

Vielä pari sanaa pe­rus­suo­ma­lais­ten tyr­mis­tyt­tä­väs­tä il­mi­an­to­kam­pan­jas­ta – tak­tiik­ka on tuttu monista yh­teyk­sis­tä, ja se on nähtävä osana suu­rem­paa ko­ko­nai­suut­ta

24.01.2021 17:30 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Panu Saarela

Po­pu­lis­mi on uhka de­mo­kra­tial­le – myös Suo­mes­sa

24.01.2021 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heini Koukkari

Po­pu­lis­mi on myös mah­dol­li­suus

19.01.2021 05:15 1
Tilaajille
Nyt on monta syytä kiinnostua vaaleista, ja keväällä voidaan nähdä jopa mannerlaattojen liikkuvan
Kolumni Sanna Keskinen

Nyt on monta syytä kiin­nos­tua vaa­leis­ta, ja ke­vääl­lä voidaan nähdä jopa man­ner­laat­to­jen liik­ku­van

16.01.2021 18:00 19
Tilaajille
Perussuomalaisten kampanja kerää kokemuksia kouluopetuksen puolueellisuudesta – OAJ ilmoitti, ettei hyväksy minkäänlaista ilmiantokampanjaa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kam­pan­ja kerää ko­ke­muk­sia kou­lu­ope­tuk­sen puo­lueel­li­suu­des­ta – OAJ il­moit­ti, ettei hyväksy min­kään­lais­ta il­mi­an­to­kam­pan­jaa

13.01.2021 23:55 30
Suomeen on perusteilla uusi puolue lapuanliikkeen ja IKL:n väreissä – asialla joukko entisiä perussuomalaisia

Suomeen on pe­rus­teil­la uusi puolue la­puan­liik­keen ja IKL:n vä­reis­sä – asialla joukko entisiä pe­rus­suo­ma­lai­sia

13.01.2021 13:00 15
"Tuntuu, että vihapuhe on ryöstäytynyt käsistä" – Kirjailija Pirjo Hassinen pöyristyi populismin noususta, mutta sai siitä mehukkaat ainekset romaanitrilogiaan

"Tun­tuu, että vi­ha­pu­he on ryös­täy­ty­nyt kä­sis­tä" – Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen pöy­ris­tyi po­pu­lis­min nou­sus­ta, mutta sai siitä me­huk­kaat ai­nek­set ro­maa­ni­tri­lo­giaan

03.01.2021 08:00 20
Tilaajille
Vanhemmat
Perussuomalaiset valmis jättämään epäluottamuslauseen ministeri Haavistosta – "Haaviston on syytä erota, mikäli hallitus tahtoo toimia uskottavasti"

Pe­rus­suo­ma­lai­set valmis jät­tä­mään epä­luot­ta­mus­lau­seen mi­nis­te­ri Haa­vis­tos­ta – "Haa­vis­ton on syytä erota, mikäli hal­li­tus tahtoo toimia us­kot­ta­vas­ti"

10.12.2020 16:35 28
Perussuomalaiset edustajat vaativat hallitukselta kansanäänestystä EU:n elpymispaketista

Pe­rus­suo­ma­lai­set edus­ta­jat vaa­ti­vat hal­li­tuk­sel­ta kan­san­ää­nes­tys­tä EU:n el­py­mis­pa­ke­tis­ta

03.12.2020 20:25 12
Yle: Perussuomalaiset nousi Suomen suosituimmaksi puolueeksi – SDP:n kannatus laski hieman

Yle: Pe­rus­suo­ma­lai­set nousi Suomen suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si – SDP:n kan­na­tus laski hieman

03.12.2020 09:07 106
Halla-aho vastasi keskustan kritiikkiin: "Suomessa tarvitaan aluetukia, mutta tavoitteenamme on vähentää tukiriippuvuutta"

Hal­la-aho vastasi kes­kus­tan kri­tiik­kiin: "Suo­mes­sa tar­vi­taan alue­tu­kia, mutta ta­voit­tee­nam­me on vä­hen­tää tu­ki­riip­pu­vuut­ta"

30.11.2020 15:47 13
Näkökulma: Halla-ahon pormestarikisa ovela veto Helsingissä – tässä vastustajien on onnistuttava estääkseen yllätyksen

Nä­kö­kul­ma: Hal­la-ahon por­mes­ta­ri­ki­sa ovela veto Hel­sin­gis­sä – tässä vas­tus­ta­jien on on­nis­tut­ta­va es­tääk­seen yl­lä­tyk­sen

13.11.2020 16:44 2
Tilaajille
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pyrkii Helsingin pormestariksi

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Jussi Hal­la-aho pyrkii Hel­sin­gin por­mes­ta­rik­si

13.11.2020 10:39 7
Lukijalta Mielipide Heini Koukkari

Kuplat eivät puhkea ilman avointa kes­kus­te­lua

13.11.2020 03:30
Tilaajille
MTV: Kaupunginvaltuutettu Teemu Torssosen sormenjälki löytyi esineestä perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan kotoa

MTV: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Teemu Tors­so­sen sor­men­jäl­ki löytyi esi­nees­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­pääl­li­kön Pekka Katajan kotoa

09.11.2020 15:21 1
On korjausliikkeen aika, ja siihen tarvitaan muitakin kuin perussuomalaisia
Kolumni Heikki Uusitalo

On kor­jaus­liik­keen aika, ja siihen tar­vi­taan mui­ta­kin kuin pe­rus­suo­ma­lai­sia

08.11.2020 19:05 9
Tilaajille
Tero Ala-Tuuhosta ei enää epäillä Pekka Katajan murhan yrityksestä

Tero Ala-Tuu­hos­ta ei enää epäillä Pekka Katajan murhan yri­tyk­ses­tä

22.10.2020 09:45 2