Perussuomalaiset
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Harri Hietajärvi

Po­liit­ti­sen puheen syvin olemus

18.09.2020 06:15 0
Tilaajille
Niin on kuin miltä näyttää – perussuomalaisten pitäisi tehdä selkeä pesäero puolueen liepeillä häärivään äärioikeistoon
Pääkirjoitus

Niin on kuin miltä näyttää – pe­rus­suo­ma­lais­ten pitäisi tehdä selkeä pesäero puo­lueen lie­peil­lä hää­ri­vään ää­rioi­keis­toon

15.09.2020 20:00 17
Tilaajille
Miko Bergbom valittiin Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajaksi Oulussa

Miko Bergbom va­lit­tiin Pe­rus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son pu­heen­joh­ta­jak­si Oulussa

12.09.2020 20:53 1
Tämä kaikki tiedetään perussuomalaisten eduskunta-avustajan murhan yrityksestä – "Rumba jatkuu vielä pitkään", uhri arvelee

Tämä kaikki tie­de­tään pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta-avus­ta­jan murhan yri­tyk­ses­tä – "Rumba jatkuu vielä pit­kään", uhri arvelee

11.09.2020 19:06 0
IS: Halla-aho yllättyi vaalipäällikön murhayrityksestä vangitun miehen henkilöllisyydestä – mies olikin tuttu ja entinen perussuomalainen

IS: Hal­la-aho yl­lät­tyi vaa­li­pääl­li­kön mur­hay­ri­tyk­ses­tä van­gi­tun miehen hen­ki­löl­li­syy­des­tä – mies olikin tuttu ja entinen pe­rus­suo­ma­lai­nen

11.09.2020 19:03 16
Ajatuspaja Suomen Perusta joutuu maksamaan valtionapua takaisin – syynä yhdenvertaisuutta rikkova Jukka Hankamäen Totuus kiihottaa -teos

Aja­tus­pa­ja Suomen Perusta joutuu mak­sa­maan val­tio­na­pua ta­kai­sin – syynä yh­den­ver­tai­suut­ta rikkova Jukka Han­ka­mäen Totuus kii­hot­taa -teos

08.09.2020 17:48 7
Uutuuskirjan mukaan perinteinen media ei ole kertonut turvapaikanhakijoista puolueettomasti – saivatko maahanmuuttajat uutisista turvapaikan?

Uu­tuus­kir­jan mukaan pe­rin­tei­nen media ei ole ker­to­nut tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta puo­lueet­to­mas­ti – sai­vat­ko maa­han­muut­ta­jat uu­ti­sis­ta tur­va­pai­kan?

06.09.2020 07:00 9
Tilaajille
Vanhemmat
Halla-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta perussuomalaisten kuntavaalitavoite on olla suurin kuntapuolue"

Hal­la-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­ta­voi­te on olla suurin kun­ta­puo­lue"

26.08.2020 12:57 19
Ylen gallup: SDP:n suosio ennätyslukemissa, keskusta putosi viidenneksi vihreiden taakse

Ylen gallup: SDP:n suosio en­nä­tys­lu­ke­mis­sa, kes­kus­ta putosi vii­den­nek­si vih­rei­den taakse

06.08.2020 07:02 23
Kukaan ei ole persreikä – ilkeily lopetettava alkuunsa
Pääkirjoitus

Kukaan ei ole pers­rei­kä – ilkeily lo­pe­tet­ta­va al­kuun­sa

29.07.2020 20:00 22
Tilaajille
Perussuomalaisten kansanedustaja kutsui ministereitä "perserei'iksi" – Tavio: Ei anna aihetta seuraamuskeskustelulle eduskuntaryhmässä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja kutsui mi­nis­te­rei­tä "per­se­rei­ik­si" – Tavio: Ei anna aihetta seu­raa­mus­kes­kus­te­lul­le edus­kun­ta­ryh­mäs­sä

27.07.2020 19:57 34
Puhemies Vehviläinen ei kutsu eduskuntaa koolle perussuomalaisten vaatimuksesta huolimatta – "Keskustelun aika on vasta syksyllä"

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen ei kutsu edus­kun­taa koolle pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­ti­muk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Kes­kus­te­lun aika on vasta syk­syl­lä"

23.07.2020 17:48 10
Marin vastasi tiukasti perussuomalaisille syytöksistä perustuslain rikkomisesta: "Näin vakavissa syytöksissä villoja vihjausten sijaan"

Marin vastasi tiu­kas­ti pe­rus­suo­ma­lai­sil­le syy­tök­sis­tä pe­rus­tus­lain rik­ko­mi­ses­ta: "Näin va­ka­vis­sa syy­tök­sis­sä villoja vih­jaus­ten sijaan"

23.07.2020 16:47 10
Perussuomalaiset vaatii eduskuntaa koolle kesken loman – Ryhmäpuheenjohtaja: "Perussuomalaiset esittäisi epäluottamuslausetta", pääministeri ei saa hyväksikäyttää istuntotaukoa

Pe­rus­suo­ma­lai­set vaatii edus­kun­taa koolle kesken loman – Ryh­mä­pu­heen­joh­ta­ja: "Pe­rus­suo­ma­lai­set esit­täi­si epä­luot­ta­mus­lau­set­ta", pää­mi­nis­te­ri ei saa hy­väk­si­käyt­tää is­tun­to­tau­koa

23.07.2020 15:10 18
Kokoomus kysyy: Ovatko hallituksen kehuskelut tyhjiä, kun Unkari hehkuttaa Suomen vaatiman ehdon torppaamista EU-paketissa? – Myös perussuomalaisilta vaatimuksia

Ko­koo­mus kysyy: Ovatko hal­li­tuk­sen ke­hus­ke­lut tyhjiä, kun Unkari heh­kut­taa Suomen vaa­ti­man ehdon torp­paa­mis­ta EU-pa­ke­tis­sa? – Myös pe­rus­suo­ma­lai­sil­ta vaa­ti­muk­sia

23.07.2020 14:06 6
Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja pahoinpideltiin perjantaina, poliisi tutkii tapon yrityksenä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kes­ki-Suo­men vaa­li­pääl­lik­kö Pekka Kataja pa­hoin­pi­del­tiin per­jan­tai­na, poliisi tutkii tapon yri­tyk­se­nä

18.07.2020 15:59 2
Mäenpään tapaus varjostaa Haavistoa – kesäkuun periaatteiden säilyminen on kysymysmerkki, kun ulkoministerin syytteestä äänestetään syksyllä

Mäen­pään tapaus var­jos­taa Haa­vis­toa – ke­sä­kuun pe­riaat­tei­den säi­ly­mi­nen on ky­sy­mys­merk­ki, kun ul­ko­mi­nis­te­rin syyt­tees­tä ää­nes­te­tään syk­syl­lä

10.07.2020 16:32 3
Tilaajille
Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pysyi hovissa

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­sen tuomio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan pysyi hovissa

02.07.2020 09:55 7
Lukijalta Mielipide Heini Koukkari

Pe­rus­suo­ma­lai­set on miesten ja naisten puolue

27.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Kansanedustaja Mäenpää ei saa syytettä vieraslajipuheestaan – he äänestivät syytelupaa vastaan

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Mäenpää ei saa syy­tet­tä vie­ras­la­ji­pu­hees­taan – he ää­nes­ti­vät syy­te­lu­paa vastaan

26.06.2020 10:38 11