Kalajoen maastopalo: Torstai on hyvin rat­kai­se­va päivä sam­mu­tus­töi­den kan­nal­ta

Tokion Olympialaiset: Matti Mattson avasi Suomen mi­ta­li­ti­lin

Perussuomalaiset
Viimeisin 12 tuntia

HS: Ko­koo­mus nyt Suomen suo­si­tuin puolue, pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus not­kah­ti

07:17 45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tii­kan pakka se­koit­tuu – Riit­tää­kö op­po­si­tioa­se­ma pe­rus­suo­ma­lais­ten uu­dis­tu­val­le jä­sen­kun­nal­le?

07:00 3
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­vot­ta­vas­ti Hal­la-ahon linja jatkuu edel­leen

23.07.2021 04:00
Tilaajille

Äi­jä­puo­lue saattaa olla pian his­to­riaa, mutta muu­tok­sen rajat tulivat heti vas­taan: Riikka Purra ei aio tinkiä Hal­la-ahon maa­han­muut­to­lin­jas­ta tuu­maa­kaan

09.07.2021 18:30 22
Tilaajille

Ville Tavio ei hae pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­juut­ta – pe­rus­te­lee per­he­syil­lä

08.07.2021 13:49 5

Riikka Purra: Asetun ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si – Eerola miettii eh­dok­kuut­ta elo­kuu­hun asti

08.07.2021 11:37 30
Vanhemmat
Pääkirjoitus

Hal­la-aho lähtee, mutta hänen var­jon­sa voi jäädä – vahva ehdokas pe­rus­suo­ma­lais­ten uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si on nyt Riikka Purra

21.06.2021 20:00 22
Tilaajille

Kom­ment­ti: Hal­la-ahon il­moi­tus säh­köis­ti po­li­tii­kan kesän – pu­heen­joh­ta­jan vaih­tu­mi­nen voi hel­pot­taa tietä hal­li­tuk­seen

21.06.2021 14:41
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­jyt­kys­tä tuli ke­vyt­ver­sio – pelätty sohva hou­kut­ti osaa ää­nes­tä­jis­tä vaa­liuur­nia enemmän

14.06.2021 06:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyvät val­ta­kun­nan­po­li­tii­kan poterot

13.06.2021 23:46 4
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­val­vo­jai­sis­sa vai­to­nai­nen tun­nel­ma, Oulussa paik­ka­mää­rän odo­te­taan silti tup­laan­tu­van

13.06.2021 21:29 2
Tilaajille

Näin vaa­li-il­lan en­sim­mäi­set tiedot otet­tiin vastaan puo­luei­den vaa­li­val­vo­jai­sis­sa Oulussa – ko­koo­muk­sen ja kes­kus­tan val­vo­jai­sis­sa juh­lit­tiin

13.06.2021 21:32
Tilaajille

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­toeh­dok­si

13.06.2021 18:30 4
Tilaajille

Ottiko Hal­la-aho riskin pu­heil­laan pal­kan­saa­jis­ta? – näin puo­luei­den ää­nes­tä­jä­kun­taan pe­reh­ty­neet asian­tun­ti­jat vas­taa­vat

07.06.2021 18:30 11
Tilaajille

Sel­viää­kö Suomi ilman työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa – Näin kes­kei­set toi­mia­lat vas­taa­vat

01.06.2021 18:30 6
Tilaajille
Kolumni

Onko kes­kus­tan val­ta­kau­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ohi?

22.05.2021 16:00 46
Tilaajille

Jar­ru­tus­kes­kus­te­lun aikana hyl­ly­tet­ty pe­rus­suo­ma­lai­nen va­ra­pu­he­mies Eerola: "En koe, että olisi pai­nos­tet­tu te­ke­mään näin tai noin"

17.05.2021 15:44 2
Tilaajille

Pa­lo­hei­mo: Jar­ru­tus­kes­kus­te­lu voi hei­ken­tää muiden luot­ta­mus­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten yh­teis­työ­ky­kyyn – Kari: "Näim­me, mitä se on, kun net­tit­rol­laus tuodaan somesta par­la­men­ta­ris­min sy­dä­meen"

15.05.2021 19:43 50

Ma­ra­ton­kes­kus­te­lu EU-el­py­mis­pa­ke­tis­ta jatkuu edus­kun­nas­sa, kes­key­tys luvassa vii­meis­tään aamulla

13.05.2021 22:51 83
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set tekevät töitä de­mok­ra­tian to­teu­tu­mi­sek­si

16.04.2021 04:30
Tilaajille