Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Perussuomalaiset
Viimeisin 12 tuntia
Kokoomus jatkaa kärjessä Ylen kannatusmittauksessa – erot kolmen suosituimman puolueen välillä ovat pienet

Ko­koo­mus jatkaa kär­jes­sä Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa – erot kolmen suo­si­tuim­man puo­lueen välillä ovat pienet

07:06 72
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri on kan­sa­kun­nan sielu ja henki, sillä kan­sa­kun­nat tekevät itseään tun­ne­tuk­si

29.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Purra sanoi HS:n vaalitentissä, ettei perussuomalaiset edistä EU-eroa, jos hänestä tulee pääministeri

Purra sanoi HS:n vaa­li­ten­tis­sä, ettei pe­rus­suo­ma­lai­set edistä EU-eroa, jos hänestä tulee pää­mi­nis­te­ri

28.03.2023 22:02 41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­lei­hin on muutama päivä, pu­heis­sa su­pis­te­taan ja lei­ka­taan

28.03.2023 05:30 6
Tilaajille
Suomea voi kohta johtaa puolue, joka haluaa maan eroon EU:sta pitkällä aikavälillä – Eurooppa-tutkija ihmettelee EU-keskustelun vähyyttä vaaleissa

Suomea voi kohta johtaa puolue, joka haluaa maan eroon EU:sta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä – Eu­roop­pa-tut­ki­ja ih­met­te­lee EU-kes­kus­te­lun vä­hyyt­tä vaa­leis­sa

27.03.2023 16:26 169
Tilaajille
Rotuaarin vaalikylässä Oulussa on hirmuisen vilkas meno, väenpaljous, ruokaa ja kaikenlaisia herkkuja tarjolla – mutta saavatko ehdokkaat kalastettua niillä ääniä?

Ro­tuaa­rin vaa­li­ky­läs­sä Oulussa on hir­mui­sen vilkas meno, väen­pal­jous, ruokaa ja kai­ken­lai­sia herk­ku­ja tar­jol­la – ­mut­ta saa­vat­ko eh­dok­kaat ka­las­tet­tua niillä ääniä?

24.03.2023 05:00 35
Tilaajille
Kuukausi
Demarit käyvät vaalikamppailua Marinin persoonalla, vaikka häntä voi äänestää vain Pirkanmaalla – Samanlaista henkilönostatusta ei näy kokoomuksella eikä PS:llä

Demarit käyvät vaa­li­kamp­pai­lua Marinin per­soo­nal­la, vaikka häntä voi ää­nes­tää vain Pir­kan­maal­la – Sa­man­lais­ta hen­ki­lö­nos­ta­tus­ta ei näy ko­koo­muk­sel­la eikä PS:llä

18.03.2023 12:00 27
Tilaajille
Heja Jimmie, huusivat perussuomalaiset Ruotsin malliin – Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson varoittaa seuraamasta Ruotsin tietä jengiytymisessä ja katuväkivallassa

Heja Jimmie, huu­si­vat pe­rus­suo­ma­lai­set Ruotsin malliin – Ruot­si­de­mo­kraat­tien pu­heen­joh­ta­ja Jimmie Åkesson va­roit­taa seu­raa­mas­ta Ruotsin tietä jen­giy­ty­mi­ses­sä ja ka­tu­vä­ki­val­las­sa

15.03.2023 18:13 18
Tilaajille
"Välillä jopa kauhulla seuraamme tätä kehitystä", sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Pohjois-Suomessa puhaltavasta tuulivoimapuhurista

"Vä­lil­lä jopa kau­hul­la seu­raam­me tätä ke­hi­tys­tä", sanoo pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riikka Purra Poh­jois-Suo­mes­sa pu­hal­ta­vas­ta tuu­li­voi­ma­pu­hu­ris­ta

12.03.2023 12:59 41
Tilaajille
EVAn tutkimus: Enemmistö suomalaisista haluaisi kokoomuksen ja perussuomalaiset hallitukseen – pääministeriä toivotaan kokoomuksesta tai SDP:stä

EVAn tut­ki­mus: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta ha­luai­si ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lai­set hal­li­tuk­seen – pää­mi­nis­te­riä toi­vo­taan ko­koo­muk­ses­ta tai SDP:stä

07.03.2023 14:47 72
Vanhemmat
Kaleva perkasi Oulun vaalipiirin ehdokaslistoja: Keskustalla on vain neljä oululaista ehdokasta – vihreistä heitä löytyy peräti kaksitoista

Kaleva perkasi Oulun vaa­li­pii­rin eh­do­kas­lis­to­ja: Kes­kus­tal­la on vain neljä ou­lu­lais­ta eh­do­kas­ta – vih­reis­tä heitä löytyy peräti kak­si­tois­ta

11.02.2023 15:47 52
Tilaajille
Merja Rasinkangas ehdolle perussuomalaisten listalta – kokoomus nousee Oulun suurimmaksi valtuustoryhmäksi

Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

06.02.2023 19:46 120
Tilaajille
Eduskuntavaalien voittajan paikka on vielä jaossa, kokoomus on kangistumassa loppusuoran alkaessa
Pääkirjoitus

Edus­kun­ta­vaa­lien voit­ta­jan paikka on vielä jaossa, ko­koo­mus on kan­gis­tu­mas­sa lop­pu­suo­ran al­kaes­sa

02.02.2023 20:00 28
Tilaajille
Anna Koskela jatkaa perussuomalaisten Pohteen valtuustoryhmän johdossa

Anna Koskela jatkaa pe­rus­suo­ma­lais­ten Pohteen val­tuus­to­ryh­män joh­dos­sa

29.01.2023 21:00
Ohisalon mukaan vihreät ja perussuomalaiset eivät mahdu samaan hallitukseen: "Eduskuntavaaleissa ratkaistaan se, onko tulevassa hallituksessa vihreät vai perussuomalaiset"

Ohi­sa­lon mukaan vihreät ja pe­rus­suo­ma­lai­set eivät mahdu samaan hal­li­tuk­seen: "E­dus­kun­ta­vaa­leis­sa rat­kais­taan se, onko tu­le­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa vihreät vai pe­rus­suo­ma­lai­set"

10.01.2023 12:38 74
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tus tar­vit­see rahansa

10.01.2023 05:15 5
Tilaajille
Perussuomalaiset nousi toiseksi suosituimmaksi – Puoluetta tutkinut Jokisipilä: "Vaalien kolmen kärki on tiedossa, mutta järjestystä paha ennustaa"

Pe­rus­suo­ma­lai­set nousi toi­sek­si suo­si­tuim­mak­si – Puo­luet­ta tut­ki­nut Jo­ki­si­pi­lä: "Vaa­lien kolmen kärki on tie­dos­sa, mutta jär­jes­tys­tä paha en­nus­taa"

05.01.2023 12:46 33
Tilaajille
Kokoomuksesta eronnut kansanedustaja Wille Rydman liittyy perussuomalaisiin

Ko­koo­muk­ses­ta eronnut kan­san­edus­ta­ja Wille Rydman liittyy pe­rus­suo­ma­lai­siin

03.01.2023 11:21 60
Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokaslistat alkavat olla viittä vaille valmiita Oulun vaalipiirissä

Huh­ti­kuun edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat alkavat olla viittä vaille val­mii­ta Oulun vaa­li­pii­ris­sä

09.12.2022 18:00 5
Tilaajille
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

08.12.2022 15:43 14
Tilaajille