Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ma­te­ma­tii­kan osaa­mi­nen on pe­rusoi­keus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkisti arvionsa yhdeksäsluokkalaisten matematiikan osaamisesta keväällä 2021. Vakavaan huoleen antaa aihetta myös tuore raportti matematiikan, fysiikan ja kemian maisteritutkinnoista ja auskultoinneista 2010-luvulla. Matemaattisten aineiden opettajiksi valmistuneiden määrä on laskenut lähes 40 prosenttia.

Olen vuosien saatossa lukuisat kerrat nostanut tämän uhan esille ja niin on moni muukin. Itselläni on ehkä painavimpana näkökulmana ollut teollisuuden osaajatarpeet ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden keskeinen merkitys opiskeltaessa eri teollisuuden aloille.