Yritykset: Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta

Kulttuuri: Ou­lu­lai­nen Emilia Laa­ti­kai­nen kisaa Sar­ja­ku­va-Fin­lan­dias­ta

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oikeusvaltio
Oululainen Risto Hoikkaniemi vastasi puheluun, joka johti konkurssiin ja miljoonavelkoihin – ”Olisi pitänyt suostua kiristykseen”

Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin – ”Olisi pitänyt suostua ki­ris­tyk­seen”

24.02.2024 05:00 67
Tilaajille
Piittaamattomuus vallanjaon periaatteista on uhka Suomen oikeusvaltiolle – kansallisen turvallisuuden nimissä tapahtuvan lainvalmistelun pitää myös täyttää oikeusvaltiolliset mittapuut
Kolumni

Piit­taa­mat­to­muus val­lan­jaon pe­ri­aat­teis­ta on uhka Suomen oi­keus­val­tiol­le – kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­den nimissä ta­pah­tu­van lain­val­mis­te­lun pitää myös täyttää oi­keus­val­tiol­li­set mit­ta­puut

03.12.2023 14:00 64
Tilaajille
Riittääkö näyttö tuomioon Oulua kuohuttaneissa henkirikosjutuissa? –"Absoluuttista varmuutta syyllisyydestä ei saavuteta juuri koskaan", väittää syyte- ja tuomitsemiskynnysten asiantuntija

Riit­tää­kö näyttö tuo­mioon Oulua kuo­hut­ta­neis­sa hen­ki­ri­kos­ju­tuis­sa? –"Ab­so­luut­tis­ta var­muut­ta syyl­li­syy­des­tä ei saa­vu­te­ta juuri kos­kaan", väittää syyte- ja tuo­mit­se­mis­kyn­nys­ten asian­tun­ti­ja

16.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Kaleva selvitti: Vain yksi asemakaavavalitus on mennyt läpi viimeisen kymmenen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla – "Kaupungilla on oikeus tehdä myös tyhmiä päätöksiä"

Kaleva sel­vit­ti: Vain yksi ase­ma­kaa­va­va­li­tus on mennyt läpi vii­mei­sen kym­me­nen vuoden aikana Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "­Kau­pun­gil­la on oikeus tehdä myös tyhmiä pää­tök­siä"

23.03.2023 05:00 51
Tilaajille
Velvollisuusvaltiossa on siedettävä pettymyksiä ja osattava päästää irti
Kolumni

Vel­vol­li­suus­val­tios­sa on sie­det­tä­vä pet­ty­myk­siä ja osat­ta­va päästää irti

20.02.2023 06:00 30
Tilaajille
Hei virkamies! Muista, ketä varten olet olemassa
Kolumni

Hei vir­ka­mies! Muista, ketä varten olet ole­mas­sa

05.12.2022 07:02 30
Tilaajille
Aino raiskattiin seitsemän kertaa Oulussa, helpotuksen kyyneliin päättynyt oikeustaistelu vei viisi vuotta mutta voi jatkua vieläkin – Selvitimme, miksi rikosten käsitteleminen kestää niin kauan

Aino rais­kat­tiin seit­se­män kertaa Ou­lus­sa, hel­po­tuk­sen kyy­ne­liin päät­ty­nyt oi­keus­tais­te­lu vei viisi vuotta mutta voi jatkua vie­lä­kin – Sel­vi­tim­me, miksi ri­kos­ten kä­sit­te­le­mi­nen kestää niin kauan

30.10.2022 08:00 7
Tilaajille
Populistit halventavat oikeusvaltiota – Suomessa Elokapinan tavoite on toisille ylevä, toisille väkivaltaista aktivismia
Kolumni

Po­pu­lis­tit hal­ven­ta­vat oi­keus­val­tio­ta – Suo­mes­sa Elo­ka­pi­nan tavoite on toi­sil­le ylevä, toi­sil­le vä­ki­val­tais­ta ak­ti­vis­mia

27.06.2021 12:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pitää olla roh­keal­la mie­lel­lä

18.12.2020 04:00
Tilaajille
Kokoomus kysyy: Ovatko hallituksen kehuskelut tyhjiä, kun Unkari hehkuttaa Suomen vaatiman ehdon torppaamista EU-paketissa? – Myös perussuomalaisilta vaatimuksia

Ko­koo­mus kysyy: Ovatko hal­li­tuk­sen ke­hus­ke­lut tyhjiä, kun Unkari heh­kut­taa Suomen vaa­ti­man ehdon torp­paa­mis­ta EU-pa­ke­tis­sa? – Myös pe­rus­suo­ma­laisil­ta vaa­ti­muk­sia

23.07.2020 14:06 7
Suomalaistutkija: EU-sopu voitto Saksalle ja Ranskalle, Suomi sai maatalouden kehittämisrahaa ja kirjauksen oikeusvaltiosta

Suo­ma­lais­tut­ki­ja: EU-sopu voitto Sak­sal­le ja Rans­kal­le, Suomi sai maa­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­ra­haa ja kir­jauk­sen oi­keus­val­tios­ta

21.07.2020 15:29 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­kiel­to on jär­kyt­tä­vä esi­merk­ki Suomen oi­keus­val­tion raa­dol­li­sim­mas­ta puo­les­ta

26.06.2020 06:00 4
Tilaajille
Oikeusvaltion periaatteet takaavat turvallisuutta – perusoikeudet kuuluvat kaikille kansalaisille
Kolumni

Oi­keus­val­tion pe­ri­aat­teet ta­kaa­vat tur­val­li­suut­ta – pe­rusoi­keu­det kuu­lu­vat kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le

07.06.2020 12:00 2
Tilaajille
Oululainen asuntosijoittaja voitti valtion takavarikkokiistassa – Oikeus: Kyse on perusteettomasta julkisen vallan käyttämisestä

Ou­lu­lai­nen asun­to­si­joit­ta­ja voitti valtion ta­ka­va­rik­ko­kiis­tas­sa – Oikeus: Kyse on pe­rus­teet­to­mas­ta jul­ki­sen vallan käyt­tä­mi­ses­tä

29.05.2020 19:44 1
Tilaajille
Haukut, joista voi ylpeillä – Unkarin Pohjoismaille antamat nuhteet ovat nolot korkeintaan antajalleen
Pääkirjoitus

Haukut, joista voi yl­peil­lä – Unkarin Poh­jois­mail­le antamat nuhteet ovat nolot kor­kein­taan an­ta­jal­leen

13.05.2020 20:00 4
Tilaajille