Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Joulu
Korona-aika näkyy lemmikeistä luopumisissa eläinten hautausmaalla Oulussa

Ko­ro­na-ai­ka näkyy lem­mi­keis­tä luo­pu­mi­sis­sa eläin­ten hau­taus­maal­la Oulussa

31.12.2021 14:30 4
Tilaajille
Kyllästyttääkö jo jouluruoka? Älä heitä tähteitä pois, niistä saa tuunattua vaikka kukkoa ja kiusausta

Kyl­läs­tyt­tää­kö jo jou­lu­ruo­ka? Älä heitä täh­tei­tä pois, niistä saa tuu­nat­tua vaikka kukkoa ja kiu­saus­ta

26.12.2021 20:00 1
Tilaajille
Oululainen Satu Haapanen on kokenut riemua ja onnistumisia, mutta ulkopuolisuutta työskennellessään Jerusalemissa: "Joulu tuli Beetlehemiin, rauhaa vielä odotetaan"

Ou­lu­lai­nen Satu Haa­pa­nen on kokenut riemua ja on­nis­tu­mi­sia, mutta ul­ko­puo­li­suut­ta työs­ken­nel­les­sään Je­ru­sa­le­mis­sa: "Joulu tuli Beet­le­he­miin, rauhaa vielä odo­te­taan"

26.12.2021 11:10 4
Tilaajille
Tarina lapsesta, joka ei hukkunut hankeen: "Mutta kuinka paljon onkaan lapsia, joita ei kukaan pelasta, joista eivät vanhemmat välitä eikä kukaan muukaan?"
Essee

Tarina lap­ses­ta, joka ei huk­ku­nut han­keen: "Mutta kuinka paljon onkaan lapsia, joita ei kukaan pe­las­ta, joista eivät van­hem­mat välitä eikä kukaan muu­kaan?"

26.12.2021 09:00 4
Tilaajille
Joulun paluuliikenne vilkkaimmillaan tapaninpäivänä – eniten liikennettä odotetaan iltapäivälle

Joulun pa­luu­lii­ken­ne vilk­kaim­mil­laan ta­pa­nin­päi­vä­nä – eniten lii­ken­net­tä odo­te­taan il­ta­päi­väl­le

26.12.2021 13:02
Koronarajoitukset näkyvät poliisin tehtävissä jouluna, Oulussa viikonloppu on ollut tavallista rauhallisempi – iso osa poliisille tulleista tehtävistä kotihälytyksiä

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set näkyvät po­lii­sin teh­tä­vis­sä jou­lu­na, Oulussa vii­kon­lop­pu on ollut ta­val­lis­ta rau­hal­li­sem­pi – iso osa po­lii­sil­le tul­leis­ta teh­tä­vis­tä ko­ti­hä­ly­tyk­siä

25.12.2021 20:26 2
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 12:15 2
Tilaajille
Varpunen katosi jouluaamusta: Sakari Topeliuksen laulun taustalla oli oma suru – satusetä oli huolissaan lintujen vähenemisestä jo sata vuotta sitten

Var­pu­nen katosi jou­luaa­mus­ta: Sakari To­pe­liuk­sen laulun taus­tal­la oli oma suru – sa­tu­se­tä oli huo­lis­saan lin­tu­jen vä­he­ne­mi­ses­tä jo sata vuotta sitten

24.12.2021 09:10 5
Tilaajille
Hanna Kähkönen kutsui kourallisen vieraita oululaisia kotiinsa joulunviettoon: "Minut yllätti, että ihmiset olivat valmiita viettämään joulua ventovieraiden kanssa"

Hanna Käh­kö­nen kutsui kou­ral­li­sen vie­rai­ta ou­lu­lai­sia ko­tiin­sa jou­lun­viet­toon: "Minut yl­lät­ti, että ihmiset olivat val­mii­ta viet­tä­mään joulua ven­to­vie­rai­den kanssa"

24.12.2021 06:00 9
Tilaajille
Maailman onnellisin maa oireilee: "Täysin kokonaan asiaa ei kulkutaudin tilille voida laittaa – jotain ajassamme on, joka ajaa ihmisiä loppuun"
Kolumni

Maail­man on­nel­li­sin maa oi­rei­lee: "Täysin ko­ko­naan asiaa ei kul­ku­tau­din tilille voida lait­taa – ­jo­tain ajas­sam­me on, joka ajaa ihmisiä lop­puun"

24.12.2021 06:00 27
Tilaajille
Jouluaatto jännittää iästä riippumatta – "Yhteinen tekeminen ja aikuisen läsnäolo on monesti se, minkä lapsi muistaa joulusta myöhemmin"

Jou­lu­aat­to jän­nit­tää iästä riip­pu­mat­ta – "Yh­tei­nen te­ke­mi­nen ja ai­kui­sen läs­nä­olo on monesti se, minkä lapsi muistaa jou­lus­ta myö­hem­min"

24.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Joulukirja nostatti kohun 1800-luvun lopun Suomessa: ”Siveetön ja kiihoittava”, tuomitsi Uusi Suometar – ”Ei kapalolapsille eikä hengellisesti vaivaisille”, puolusti professori

Jou­lu­kir­ja nos­tat­ti kohun 1800-lu­vun lopun Suo­mes­sa: ”Si­vee­tön ja kii­hoit­ta­va”, tuo­mit­si Uusi Suo­me­tar – ”Ei ka­pa­lo­lap­sil­le eikä hen­gel­li­ses­ti vai­vai­sil­le”, puo­lus­ti pro­fes­so­ri

23.12.2021 15:20
Tilaajille
Koronapandemia varjostaa joulujuhlaa – näin vietät koronaturvallisen joulun

Ko­ro­na­pan­de­mia var­jos­taa jou­lu­juh­laa – näin vietät ko­ro­na­tur­val­li­sen joulun

23.12.2021 13:51 3
Kipakalla ajelu, seimen lapsen etsintä, leffamaraton ja joulu keskellä kesää – kolmen oululaissukupolven joulumuistoissa korostuu tärkein: läheisten kanssa vietetty aika

Ki­pa­kal­la ajelu, seimen lapsen et­sin­tä, lef­fa­ma­ra­ton ja joulu kes­kel­lä kesää – kolmen ou­lu­lais­su­ku­pol­ven jou­lu­muis­tois­sa ko­ros­tuu tär­kein: lä­heis­ten kanssa vie­tet­ty aika

23.12.2021 12:00
Tilaajille
Joulun menoliikenne on sujunut melko rauhallisesti huonosta ajokelistä huolimatta – peltikolareita on kuitenkin riittänyt

Joulun me­no­lii­ken­ne on sujunut melko rau­hal­li­ses­ti huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä huo­li­mat­ta – pel­ti­ko­la­rei­ta on kui­ten­kin riit­tä­nyt

23.12.2021 19:54 1
Tilaajille
Joulua vietetään Pohjois-Suomessa reiluissa talvikeleissä 10–20 asteen pakkasessa – ja vuodenvaihteeksi on luvassa vielä kylmempää, ennustaa Juha Föhr

Joulua vie­te­tään Poh­jois-Suo­mes­sa rei­luis­sa tal­vi­ke­leis­sä 10–20 asteen pak­ka­ses­sa – ja vuo­den­vaih­teek­si on luvassa vielä kyl­mem­pää, en­nus­taa Juha Föhr

23.12.2021 11:31 1
Tilaajille
Oululaisen Kari Kiskon aika kuluu himmeleitä näperrellen – vastikään hän kuljetti himmelin yöjunalla tasavallan presidentille : "Minulla oli jalat kipeät kaksi päivää, kun kannoin laatikkoa niin epätavallisessa asennossa"

Ou­lu­lai­sen Kari Kiskon aika kuluu him­me­lei­tä nä­per­rel­len – vast­ikään hän kul­jet­ti him­me­lin yö­ju­nal­la ta­sa­val­lan pre­si­den­til­le : "Mi­nul­la oli jalat kipeät kaksi päivää, kun kannoin laa­tik­koa niin epä­ta­val­li­ses­sa asen­nos­sa"

23.12.2021 06:07 13
Pääministeri Marin: Anniskelu loppuu jouluaatosta lähtien kello 21, ensi viikolla ravintolat kiinni jo iltakuudelta – kouluihin ei uusia rajoituksia

Pää­mi­nis­te­ri Marin: An­nis­ke­lu loppuu jou­lu­aa­tos­ta lähtien kello 21, ensi vii­kol­la ra­vin­to­lat kiinni jo il­ta­kuu­del­ta – kou­lui­hin ei uusia ra­joi­tuk­sia

22.12.2021 00:06 42
Junat ja bussit ovat ruuhkaisempia kuin ensimmäisenä koronajouluna vuosi sitten – tutkija vaihtaisi kangasmaskin jo kirurgiseen maskiin

Junat ja bussit ovat ruuh­kai­sem­pia kuin en­sim­mäi­se­nä ko­ro­na­jou­lu­na vuosi sitten – tutkija vaih­tai­si kan­gas­mas­kin jo ki­rur­gi­seen maskiin

21.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Pandemiatilanne on hyvä huomioida joululiikenteessäkin – lue tästä vinkit koronaturvalliseen liikennöintiin

Pan­de­mia­ti­lan­ne on hyvä huo­mioi­da jou­lu­lii­ken­tees­sä­kin – lue tästä vinkit ko­ro­na­tur­val­li­seen lii­ken­nöin­tiin

21.12.2021 09:39 2