Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Joulu
Joulukuu on kesän jälkeen kiireisintä aikaa Oulun hätäkeskuksessa – "Kaikkein raadollisinta on, jos lapsi on kovassa hädässä"

Jou­lu­kuu on kesän jälkeen kii­rei­sin­tä aikaa Oulun hä­tä­kes­kuk­ses­sa – "Kaik­kein raa­dol­li­sin­ta on, jos lapsi on kovassa hä­däs­sä"

28.12.2023 06:05 4
Konvehdit ja kalkkunat vetivät oululaisia välipäivien alennusmyynteihin – tältä näytti Limingantullin kauppojen alessa

Kon­veh­dit ja kalk­ku­nat vetivät ou­lu­lai­sia vä­li­päi­vien alen­nus­myyn­tei­hin – tältä näytti Li­min­gan­tul­lin kaup­po­jen alessa

27.12.2023 15:13 7
Tilaajille
Ruoka on joulun tunnelmalle jopa tärkeämpi kuin läheisten kanssa vietetty aika, kertoo kysely

Ruoka on joulun tun­nel­mal­le jopa tär­keäm­pi kuin lä­heis­ten kanssa vie­tet­ty aika, kertoo kysely

24.12.2023 19:32 1
Suomi hiljentyi joulunviettoon Turun joulurauhan julistuksen myötä

Suomi hil­jen­tyi jou­lun­viet­toon Turun jou­lu­rau­han ju­lis­tuk­sen myötä

24.12.2023 15:29 3
Kaamos ja hiljaisuus tekivät juhlan, kun Antti Luoranen vietti joulua Syötteen erämaatuvalla perheensä kanssa – Todellista luksusta on joulusauna luonnon keskellä

Kaamos ja hil­jai­suus tekivät juhlan, kun Antti Luo­ra­nen vietti joulua Syöt­teen erä­maa­tu­val­la per­heen­sä kanssa – To­del­lis­ta luk­sus­ta on jou­lu­sau­na luonnon kes­kel­lä

24.12.2023 06:00 23
Tilaajille
Oulun ja Kuusamon välille käyttöön otettu erikoispikavuoro täpötäynnä matkustajia – Oulusta ei ole Koillismaalle enää asiaa jouluksi julkisilla liikennevälineillä

Oulun ja Kuu­sa­mon välille käyt­töön otettu eri­kois­pi­ka­vuo­ro tä­pö­täyn­nä mat­kus­ta­jia – Oulusta ei ole Koil­lis­maal­le enää asiaa jou­luk­si jul­ki­sil­la lii­ken­ne­vä­li­neil­lä

23.12.2023 19:35 8
Tilaajille
Kempeleläinen Ritva Rundgren, 73, on tiktokkaava joulumuori – ”Olen kertonut satuja koko työurani ajan”

Kem­pe­le­läi­nen Ritva Rundg­ren, 73, on tik­tok­kaa­va jou­lu­muo­ri – ”Olen ker­to­nut satuja koko työ­ura­ni ajan”

23.12.2023 17:00 4
Tilaajille
Mihin luonnossa eläneet suomalaiset ovat tarvinneet tonttuja? Yliluonnollisia tarinoita on kerrottu hyvästä syystä

Mihin luon­nos­sa eläneet suo­ma­lai­set ovat tar­vin­neet tont­tu­ja? Yli­luon­nol­li­sia ta­ri­noi­ta on ker­rot­tu hyvästä syystä

23.12.2023 14:00 1
Tilaajille
Aatonaatto lauantaina on hyvä päivä ostoksille – aamupäivällä Oulun kaupoissa ei ollut vielä ruuhkaa ja asiakkaat ja myyjät olivat hyväntuulisia

Aa­ton­aat­to lauan­tai­na on hyvä päivä os­tok­sil­le – aa­mu­päi­väl­lä Oulun kau­pois­sa ei ollut vielä ruuhkaa ja asiak­kaat ja myyjät olivat hy­vän­tuu­li­sia

23.12.2023 13:00 18
Tilaajille
Satu Rämö, Antti Tuomainen ja muut kirjaihmiset vinkkaavat, mitä tänä jouluna kannattaa lukea – moni haluaa ymmärtää, miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii

Satu Rämö, Antti Tuo­mai­nen ja muut kir­ja­ih­mi­set vink­kaa­vat, mitä tänä jouluna kan­nat­taa lukea – moni haluaa ym­mär­tää, miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii

23.12.2023 12:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mahtava jou­lu­aat­to lah­jo­jen suhteen – kyn­si­leik­ku­ri, vii­voi­tin, paristo ja poi­ka­neu­la­ra­sia

23.12.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Jou­lu­aa­mun hämärä

23.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Jou­lu­tun­nel­ma

23.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Kiitos pukki!

23.12.2023 05:00 1
Joulun menoliikenne kiihtynyt Oulun alueella iltaa kohti – lumisade huonontaa ajokeliä huomenna

Joulun me­no­lii­ken­ne kiih­ty­nyt Oulun alueel­la iltaa kohti – lu­mi­sa­de huo­non­taa ajo­ke­liä huo­men­na

22.12.2023 19:42 1
Merimiehenkotimuseossa Pikisaaressa hiljennyttiin joulunviettoon kaukana kaupallisesta hössötyksestä – "Loisti poissaolollaan"

Me­ri­mie­hen­ko­ti­mu­seos­sa Pi­ki­saa­res­sa hil­jen­nyt­tiin jou­lun­viet­toon kaukana kau­pal­li­ses­ta hös­sö­tyk­ses­tä – "Loisti pois­sao­lol­laan"

22.12.2023 19:08 3
Tilaajille
Oulun yössä tapaninpäivä on yhä pääpäivä – Baariyrittäjän mukaan joulupäivänä näkyy nuorempaa väkeä

Oulun yössä ta­pa­nin­päi­vä on yhä pää­päi­vä – Baa­ri­yrit­tä­jän mukaan jou­lu­päi­vä­nä näkyy nuo­rem­paa väkeä

22.12.2023 17:00 8
Tilaajille
Kansalaiset tuntevat syystä huolta maailmantilasta, mutta Suomi voi laskeutua jouluun ehkä turvatumpana kuin koskaan
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set tun­te­vat syystä huolta maail­man­ti­las­ta, mutta Suomi voi las­keu­tua jouluun ehkä tur­va­tum­pa­na kuin koskaan

22.12.2023 17:00 29
Middletonin sisarusten skotlantilainen muumilinna toi voiton Oulujoen koulun piparikilpailussa – vaikeinta oli rakentaa vesiputous

Midd­le­to­nin si­sa­rus­ten skot­lan­ti­lai­nen muu­mi­lin­na toi voiton Ou­lu­joen koulun pi­pa­ri­kil­pai­lus­sa – vai­kein­ta oli ra­ken­taa ve­si­pu­tous

22.12.2023 15:54 6
Tilaajille
Perjantai sujunut Oulun alueen liikenteessä rauhallisesti – "Olemme vähän ihmetelleet"

Per­jan­tai sujunut Oulun alueen lii­ken­tees­sä rau­hal­li­ses­ti – "Olemme vähän ih­me­tel­leet"

22.12.2023 15:01 6
Tilaajille