Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Joulu
Joulunpyhät sujuivat OYSissa ilman ruuhkia – vs. johtajaylilääkäri: "Tapaninpäivänä on jostakin syystä enemmän käyntejä"

Jou­lun­py­hät su­jui­vat OYSissa ilman ruuhkia – vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Ta­pa­nin­päi­vä­nä on jos­ta­kin syystä enemmän käyn­te­jä"

28.12.2022 14:08 3
Tilaajille
Kommentti: Kas kummaa, Kärpät pystyi voittamaan, vaikka joukkue ei matkustanut pelipaikkakunnalle päivää etukäteen

Kom­ment­ti: Kas kummaa, Kärpät pystyi voit­ta­maan, vaikka joukkue ei mat­kus­ta­nut pe­li­paik­ka­kun­nal­le päivää etu­kä­teen

26.12.2022 21:07 23
Tilaajille
Ukrainassa vietettiin aikaistettua joulua sodan keskellä – Hersonissa kuoli jouluaattona 16 ihmistä miinanraivaustehtävissä ja Venäjän ilmaiskuissa

Uk­rai­nas­sa vie­tet­tiin ai­kais­tet­tua joulua sodan kes­kel­lä – Her­so­nis­sa kuoli jou­lu­aat­to­na 16 ihmistä mii­nan­rai­vaus­teh­tä­vis­sä ja Venäjän il­mais­kuis­sa

25.12.2022 19:41 13
Paavi toivoi joulupuheessaan järjettömän sodan lopettamista Ukrainassa

Paavi toivoi jou­lu­pu­hees­saan jär­jet­tö­män sodan lo­pet­ta­mis­ta Uk­rai­nas­sa

25.12.2022 17:12 18
Aattoliikenne sujui rauhallisesti, tapaninpäivänä mahdollisesti vaarallinen ajosää – joulukerroin kertoo, missä suomalaiset viettävät joulua

Aat­to­lii­ken­ne sujui rau­hal­li­ses­ti, ta­pa­nin­päi­vä­nä mah­dol­li­ses­ti vaa­ral­li­nen ajosää – jou­lu­ker­roin kertoo, missä suo­ma­lai­set viet­tä­vät joulua

24.12.2022 19:15 8
Joulurauha julistettiin Turussa kahden vuoden tauon jälkeen yleisön edessä – mielenilmauksissa vaadittiin joulurauhaa Ukrainaan

Jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin Turussa kahden vuoden tauon jälkeen yleisön edessä – mie­len­il­mauk­sis­sa vaa­dit­tiin jou­lu­rau­haa Uk­rai­naan

24.12.2022 12:59 6
Ukrainalaisessa Volykin perheessä joulua vietetään useaan kertaan – Lumijoella he aikovat kokeilla myös suomalaisia jouluperinteitä

Uk­rai­na­lai­ses­sa Volykin per­hees­sä joulua vie­te­tään useaan kertaan – Lu­mi­joel­la he aikovat ko­keil­la myös suo­ma­lai­sia jou­lu­pe­rin­tei­tä

24.12.2022 12:00 8
Tilaajille
Kempeleläinen Jussi Rasinkangas sävelsi Hei mummo -jouluhitin – kuuntele tästä, kun hän kertoo työtavoistaan joululaulujen parissa

Kem­pe­le­läi­nen Jussi Ra­sin­kan­gas sävelsi Hei mummo -jou­lu­hi­tin – kuun­te­le tästä, kun hän kertoo työ­ta­vois­taan jou­lu­lau­lu­jen parissa

24.12.2022 09:00 16
Moni viettää joulunsa työpaikalla vapaaehtoisesti – "Työyhteisökin on omalla tavallaan perhe"

Moni viettää jou­lun­sa työ­pai­kal­la va­paa­eh­toi­ses­ti – "Työyh­tei­sö­kin on omalla ta­val­laan perhe"

24.12.2022 06:06 5
Kaleva kysyi ja lukijat löysivät satoja kiitollisuuden aiheita – nämä asiat ovat pohjoissuomalaisten valonpilkahduksia

Kaleva kysyi ja lukijat löy­si­vät satoja kii­tol­li­suu­den aiheita – nämä asiat ovat poh­jois­suo­ma­lais­ten va­lon­pil­kah­duk­sia

24.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Tähti, joka kieltäytyy sammumasta
Kolumni

Tähti, joka kiel­täy­tyy sam­mu­mas­ta

24.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­lu­muis­to­ja ja jou­lu­pe­rin­tei­tä – parhaat tra­di­tiot ovat niitä, jotka ovat link­ke­jä ket­jus­sa nuoren ja vanhan polven välillä

24.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: On Va­pah­ta­ja syn­ty­nyt

24.12.2022 05:00
Tilaajille
Säkenöivät tähtisadetikut ja kuusta kiertävä marsalkanvyö ovat nykyisin harvinaisia kuusenkoristeita – kuvasarja kertoo joulukuusen tarinaa

Sä­ke­nöi­vät täh­ti­sa­de­ti­kut ja kuusta kier­tä­vä mar­sal­kan­vyö ovat ny­kyi­sin har­vi­nai­sia kuu­sen­ko­ris­tei­ta – ku­va­sar­ja kertoo jou­lu­kuu­sen tarinaa

24.12.2022 05:00
Tilaajille
Joulun menoliikenne sujui tänään Oulun seudulla rauhallisesti, ajokeli on pysynyt hyvänä – pelti rytisi muutamaan otteeseen

Joulun me­no­lii­ken­ne sujui tänään Oulun seu­dul­la rau­hal­li­ses­ti, ajokeli on pysynyt hyvänä – pelti rytisi muu­ta­maan ot­tee­seen

23.12.2022 21:02 4
Tilaajille
Rakas Joulupukki, koska hyvyyttä ei ole tarpeeksi, tuo sitä lisää meille kaikille – rauhaakin toivoisin, mutta se ei taida ehtiä täksi jouluksi
Essee

Rakas Jou­lu­puk­ki, koska hy­vyyt­tä ei ole tar­peek­si, tuo sitä lisää meille kai­kil­le – rau­haa­kin toi­voi­sin, mutta se ei taida ehtiä täksi jou­luk­si

23.12.2022 15:30 2
Tilaajille
Syötteellä odotellaan joulua – "Kuusamoon tulee 150 charteria ja osa näistä matkailijoista tulee Pudasjärvelle"

Syöt­teel­lä odo­tel­laan joulua – "Kuu­sa­moon tulee 150 char­te­ria ja osa näistä mat­kai­li­jois­ta tulee Pu­das­jär­vel­le"

23.12.2022 12:03 4
Tilaajille
Joulu tulvii perinteitä 300-vuotiaassa sukutalossa Oulun Kiviniemessä – Arja Sutelan synnyinkodin historiassa on myös erikoinen vaihe, josta ei Suomessa paljon tiedetä

Joulu tulvii pe­rin­tei­tä 300-vuo­tiaas­sa su­ku­ta­los­sa Oulun Ki­vi­nie­mes­sä – Arja Sutelan syn­nyin­ko­din his­to­rias­sa on myös eri­koi­nen vaihe, josta ei Suo­mes­sa paljon tiedetä

23.12.2022 06:30 3
Tilaajille
Ruoan kohonnut hinta näkyy joulupöydässäkin – "Lähes varmaa, että jouluateriasta tulee kalliimpi", tutkija sanoo

Ruoan ko­hon­nut hinta näkyy jou­lu­pöy­däs­sä­kin – "Lähes varmaa, että jou­lu­ate­rias­ta tulee kal­liim­pi", tutkija sanoo

23.12.2022 06:00 7
Tilaajille