Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

al-Holin leirin suomalaiset
Ulkoministeriö: Syyriasta kotiutettiin Suomeen äiti ja tämän neljä lasta

Ul­ko­mi­nis­te­riö: Syy­rias­ta ko­tiu­tet­tiin Suomeen äiti ja tämän neljä lasta

10.12.2021 20:14
HS: Suomi järjesti salassa etäkoulua al-Holin leirin suomalaislapsille

HS: Suomi jär­jes­ti salassa etä­kou­lua al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­lap­sil­le

26.09.2021 10:12 30
Syyriassa al-Holin leirillä olleet nainen ja kaksi alle kouluikäistä lasta kotiutettiin tänään Suomeen

Syy­rias­sa al-Ho­lin lei­ril­lä olleet nainen ja kaksi alle kou­lu­ikäis­tä lasta ko­tiu­tet­tiin tänään Suomeen

16.07.2021 18:52 37
Suojelupoliisi Syyrian leireiltä palaavista lapsista: "Tarvitsevat laajaa tukea todennäköisesti vuosien ajan"

Suo­je­lu­po­lii­si Syyrian lei­reil­tä pa­laa­vis­ta lap­sis­ta: "Tar­vit­se­vat laajaa tukea to­den­nä­köi­ses­ti vuosien ajan"

20.05.2021 06:30
Tilaajille
Ulkoministeriön al-Hol -kulut 357 000 euroa – Laskuja ja tositteita ei luovuteta turvallisuussyistä

Ul­ko­mi­nis­te­riön al-Hol -kulut 357 000 euroa – Laskuja ja to­sit­tei­ta ei luo­vu­te­ta tur­val­li­suus­syis­tä

19.01.2021 06:00 17
Tilaajille
Lasten etu ja oikeudet ovat ensisijaisia – kotiin palaavien aikuisten mahdollinen osallisuus hirmutekoihin selvitettävä
Pääkirjoitus

Lasten etu ja oi­keu­det ovat en­si­si­jai­sia – kotiin pa­laa­vien ai­kuis­ten mah­dol­li­nen osal­li­suus hir­mu­te­koi­hin sel­vi­tet­tä­vä

21.12.2020 20:00 12
Tilaajille
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) sai tiedon al-Holin kotiuttamisista perjantaina – "Asia hoitui, kuten oli sovittu"

Ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mika Niikko (ps.) sai tiedon al-Ho­lin ko­tiut­ta­mi­sis­ta per­jan­tai­na – "Asia hoitui, kuten oli so­vit­tu"

21.12.2020 12:32 10
Kommentti: Haavisto selvisi al-Hol-jupakasta moitteilla, mutta miten käy virkamiesten? – Kovemmat sanktiot herättäisivät keskustelua oikeudenmukaisuudesta

Kom­ment­ti: Haa­vis­to selvisi al-Hol-ju­pa­kas­ta moit­teil­la, mutta miten käy vir­ka­mies­ten? – Ko­vem­mat sank­tiot he­rät­täi­si­vät kes­kus­te­lua oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta

20.12.2020 13:48 6
Haavisto-kohu tulehduttaa hallituksen ilmapiiriä pahasti – kovia paineita on puolueiden välillä ja niiden sisällä
Pääkirjoitus

Haa­vis­to-ko­hu tu­leh­dut­taa hal­li­tuk­sen il­ma­pii­riä pahasti – kovia pai­nei­ta on puo­luei­den välillä ja niiden sisällä

16.12.2020 20:00 43
Tilaajille
Näkökulma: Haavisto-vyyhti iski voimakkaimman myrskyn keskustaan – kenttäväki ei säästele sanojaan

Nä­kö­kul­ma: Haa­vis­to-vyyh­ti iski voi­mak­kaim­man myrskyn kes­kus­taan – kent­tä­vä­ki ei sääs­te­le sa­no­jaan

16.12.2020 12:25 43
Ulkoministeri Haaviston kyykyttämä konsulipäällikkö kertoi motiiviensa tulleen kyseenalaistetuiksi: "Minun on arveltu olevan persu, kokoomuslainen tai kepulainen"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton kyy­kyt­tä­mä kon­su­li­pääl­lik­kö kertoi mo­tii­vien­sa tulleen ky­see­na­lais­te­tuik­si: "Minun on arveltu olevan persu, ko­koo­mus­lai­nen tai ke­pu­lai­nen"

15.12.2020 19:11 4
Tilaajille
Perussuomalaiset valmis jättämään epäluottamuslauseen ministeri Haavistosta – "Haaviston on syytä erota, mikäli hallitus tahtoo toimia uskottavasti"

Pe­rus­suo­ma­lai­set valmis jät­tä­mään epä­luot­ta­mus­lau­seen mi­nis­te­ri Haa­vis­tos­ta – "Haa­vis­ton on syytä erota, mikäli hal­li­tus tahtoo toimia us­kot­ta­vas­ti"

10.12.2020 16:35 29
Haavisto-jälkipyykki jatkuu: Puhemies Vehviläinen kutsunut perustuslakivaliokunnan johdon koolle

Haa­vis­to-jäl­ki­pyyk­ki jatkuu: Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen kut­su­nut pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan johdon koolle

10.12.2020 09:51 24
Perustuslakivaliokunta vahvisti: Edellytyksiä syytteen nostamiselle Haavistoa vastaan ei ole

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta vah­vis­ti: Edel­ly­tyk­siä syyt­teen nos­ta­mi­sel­le Haa­vis­toa vastaan ei ole

09.12.2020 19:13 11
Haavisto tunsi helpotusta pevin päätöksen jälkeen: "Parempi joutua perustelemaan avun antamista kuin auttamatta jättämistä "

Haa­vis­to tunsi hel­po­tus­ta pevin pää­tök­sen jäl­keen: "Pa­rem­pi joutua pe­rus­te­le­maan avun an­ta­mis­ta kuin aut­ta­mat­ta jät­tä­mis­tä "

09.12.2020 18:57 25
Haavisto-muistutuksen vuosi sitten allekirjoittanut kansanedustaja aikoo selvittää, miten paljon "viherpesua" valiokunnan mietintötekstiin on päätynyt

Haa­vis­to-muis­tu­tuk­sen vuosi sitten al­le­kir­joit­ta­nut kan­san­edus­ta­ja aikoo sel­vit­tää, miten paljon "vi­her­pe­sua" va­lio­kun­nan mie­tin­tö­teks­tiin on pää­ty­nyt

09.12.2020 15:10 7
Tilaajille
Ulkoministeriö kotiuttanut al-Holista kaksi orpolasta – useita suomalaisperheitä paennut omin voimin

Ul­ko­mi­nis­te­riö ko­tiut­ta­nut al-Ho­lis­ta kaksi or­po­las­ta – useita suo­ma­lais­per­hei­tä paennut omin voimin

09.12.2020 12:49 1
Tilaajille
HS ja IL: Perustuslakivaliokunnan mukaan syytekynnys ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) kohtaan ei ylity

HS ja IL: Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mukaan syy­te­kyn­nys ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­toa (vihr.) kohtaan ei ylity

09.12.2020 12:27 50
Julkisoikeuden professori oudoksuu, jos perustuslakivaliokunta ei löydä yksimielisyyttä – "Osapuolten pitäisi rauhoittua ja saada Haavisto-mietintö valmiiksi"

Jul­kisoi­keu­den pro­fes­so­ri ou­dok­suu, jos pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ei löydä yk­si­mie­li­syyt­tä – "O­sa­puol­ten pitäisi rau­hoit­tua ja saada Haa­vis­to-mie­tin­tö val­miik­si"

09.12.2020 12:12 3
HS: Perustuslakivaliokunnan enemmistö katsoo Haaviston rikkoneen virkavelvollisuuttaan muttei niin, että syytekynnys ylittyisi

HS: Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan enem­mis­tö katsoo Haa­vis­ton rik­ko­neen vir­ka­vel­vol­li­suut­taan muttei niin, että syy­te­kyn­nys ylit­tyi­si

08.12.2020 22:50 7