Asemakaavoitus
Lukijalta Mielipide Marjo Tapaninen

Kar­ja­sil­lan kult­tuu­ri­his­to­riaa kun­nioit­ta­va kaa­va­muu­tos saatava val­miik­si – suuri huoli on, että alueen arvokas ym­pä­ris­tö me­ne­te­tään talo ja tontti ker­ral­laan

20.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anne Snellman

Oulussa sääs­te­tään in­hi­mil­li­syy­den kus­tan­nuk­sel­la

14.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Suvi Helanen

Moni miettii va­ka­vas­ti muuttoa maalle – onko Oulu vi­ran­hal­ti­joi­neen ja päät­tä­ji­neen he­reil­lä tämän ajan mer­kit­tä­vän ilmiön ää­rel­lä?

11.09.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna-Maija Ylimaula

Ra­ken­nuk­sen käyt­tö­ikä on ar­vo­va­lin­ta – jos­sa­kin on nyt liikaa rahaa, jos ra­ken­nuk­sis­ta tehdään ker­ta­käyt­tö­ta­va­raa

03.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Vaikeuksista huolimatta yhden miehen unelma Hietasaaren teemahuvipuistosta on voimissaan
Kolumni Elina Ursin

Vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta yhden miehen unelma Hie­ta­saa­ren tee­ma­hu­vi­puis­tos­ta on voi­mis­saan

19.07.2020 20:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Viitanen

Epä­rea­lis­ti­set suun­ni­tel­mat Oulun vaivana – on syytä palata al­ku­pe­räi­siin yh­dys­kun­ta­suun­ni­tel­miin

25.06.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marjo Tapaninen

Äkil­li­siä hank­kei­ta vai kes­tä­vää kau­pun­ki­ke­hi­tys­tä? Jou­tuu­ko Kar­ja­sil­lan ase­ma­kaa­va­muu­tos väis­tä­mään?

22.05.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Viitanen

Oulun yli­opis­tol­la on pallo hukassa

15.05.2020 07:30 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riitta Ollila

Oulun yli­opis­to ei voi yksin omilla pää­tök­sil­lään siirtää kam­pus­ta Rak­si­laan

14.05.2020 07:00 12
Tilaajille
Yhdystornin kortteliin Oulun ydinkeskustaan halutaan täydennysrakentamista

Yh­dys­tor­nin kort­te­liin Oulun ydin­kes­kus­taan ha­lu­taan täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta

12.05.2020 14:14 3
Tilaajille