Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

EU:n elvytyspaketti
EU antaa Suomelle paljon enemmän kuin ottaa, ja tämän soisi kuulevan nykyistä paljon useamman suomalaispoliitikon suusta
Pääkirjoitus

EU antaa Suo­mel­le paljon enemmän kuin ottaa, ja tämän soisi kuu­le­van ny­kyis­tä paljon useam­man suo­ma­lais­po­lii­ti­kon suusta

17.05.2021 20:00 36
Tilaajille
Lipponen Ylellä: Myös hallituksen puolelta olisi pitänyt osallistua kunnolla elvytyspakettikeskusteluun

Lip­po­nen Ylellä: Myös hal­li­tuk­sen puo­lel­ta olisi pitänyt osal­lis­tua kun­nol­la el­vy­tys­pa­ket­ti­kes­kus­te­luun

15.05.2021 12:26 35
Perussuomalaiset jatkaa puheralliaan aina vain – Näin poliitikot ovat nokitelleet toisiaan

Pe­rus­suo­ma­lai­set jatkaa pu­he­ral­liaan aina vain – Näin po­lii­ti­kot ovat no­ki­tel­leet toi­siaan

14.05.2021 18:04 48
Tilaajille
Tärkeä aihe mutta pitkitetty näytelmä eduskunnassa
Pääkirjoitus

Tärkeä aihe mutta pit­ki­tet­ty näy­tel­mä edus­kun­nas­sa

12.05.2021 16:03 31
Tilaajille
Eduskunta halusi kriittisiä lausumia jättimäiseen elvytyspakettiin – tällainen merkitys niillä on jatkossa

Edus­kun­ta halusi kriit­ti­siä lau­su­mia jät­ti­mäi­seen el­vy­tys­pa­ket­tiin – täl­lai­nen mer­ki­tys niillä on jat­kos­sa

11.05.2021 18:30 7
Tilaajille
Suomen nuivuus EU:n elvytyspaketille voisi tulla kalliiksi tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Suomen nuivuus EU:n el­vy­tys­pa­ke­til­le voisi tulla kal­liik­si tu­le­vai­suu­des­sa

07.05.2021 20:00 62
Tilaajille
Elvytyspaketti on hyväksymättä vielä kahdeksassa EU-maassa – Suomen lisäksi Puolassa ja Saksassa poliittisia vääntöjä

El­vy­tys­pa­ket­ti on hy­väk­sy­mät­tä vielä kah­dek­sas­sa EU-maas­sa – Suomen lisäksi Puo­las­sa ja Sak­sas­sa po­liit­ti­sia vään­tö­jä

28.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Suomen saamilla EU:n elvytysrahoilla ei osteta kuuta taivaalta tai edetä varmaan menestykseen – tärkeää on silti käyttää rahat aitoon uudistumiseen
Pääkirjoitus

Suomen saa­mil­la EU:n el­vy­tys­ra­hoil­la ei osteta kuuta tai­vaal­ta tai edetä varmaan me­nes­tyk­seen – tärkeää on silti käyttää rahat aitoon uu­dis­tu­mi­seen

16.03.2021 20:00 24
Tilaajille
Elvytysrahaa haetaan myös taiteilijoiden Parantolalle – Anssi Kela: "Monien ihmisten jaksaminen tällä hetkellä murtumispisteessä"

El­vy­tys­ra­haa haetaan myös tai­tei­li­joi­den Pa­ran­to­lal­le – Anssi Kela: "Monien ih­mis­ten jak­sa­mi­nen tällä het­kel­lä mur­tu­mis­pis­tees­sä"

21.02.2021 18:30
Tilaajille
Satojen miljardien elvytyspaketti repii Eurooppaa, mutta eri syistä – Asiantuntija nostaa esille Suomen erityispiirteen

Satojen mil­jar­dien el­vy­tys­pa­ket­ti repii Eu­roop­paa, mutta eri syistä – Asian­tun­ti­ja nostaa esille Suomen eri­tyis­piir­teen

21.02.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lii­ken­tee­seen tuo työtä ja elin­voi­maa koko Suo­mel­le

11.12.2020 03:00
Tilaajille
Halla-aho vastasi keskustan kritiikkiin: "Suomessa tarvitaan aluetukia, mutta tavoitteenamme on vähentää tukiriippuvuutta"

Hal­la-aho vastasi kes­kus­tan kri­tiik­kiin: "Suo­mes­sa tar­vi­taan alue­tu­kia, mutta ta­voit­tee­nam­me on vä­hen­tää tu­ki­riip­pu­vuut­ta"

30.11.2020 15:47 13
Analyysi: Puola ja Unkari käyvät kovaa peliä EU:n koronarahoista – Tämän takia ne ovat kiistassa heikoilla

Ana­lyy­si: Puola ja Unkari käyvät kovaa peliä EU:n ko­ro­na­ra­hois­ta – Tämän takia ne ovat kiis­tas­sa hei­koil­la

24.11.2020 19:00
Tilaajille
EU janoaa keskellä pandemiaa ratkaisuja rahoituksesta ja oikeusvaltiosta syntyneeseen vaikeaan kiistaan
Pääkirjoitus

EU janoaa kes­kel­lä pan­de­miaa rat­kai­su­ja ra­hoi­tuk­ses­ta ja oi­keus­val­tios­ta syn­ty­nee­seen vai­keaan kiis­taan

20.11.2020 20:00 13
Tilaajille
Tuppurainen: Oikeusvaltiokytkentää ei pureta eikä pakettia pilkota – Eurooppaministerien kokouksen perusteella jäsenmaat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhitteluun

Tup­pu­rai­nen: Oi­keus­val­tio­kyt­ken­tää ei pureta eikä pa­ket­tia pilkota – Eu­roop­pa­mi­nis­te­rien ko­kouk­sen pe­rus­teel­la jä­sen­maat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhit­te­luun

17.11.2020 20:43 12
Tuleeko EU:lta sittenkin uusi elvytyspaketti? – MTK:n puheenjohtaja: Paineet kasvavat kaiken aikaa

Tuleeko EU:lta sit­ten­kin uusi el­vy­tys­pa­ket­ti? – MTK:n pu­heen­joh­ta­ja: Paineet kas­va­vat kaiken aikaa

12.11.2020 13:17
EU:n elvytysrahoista saadaan iloa ja yhteistä hyvää
Kolumni

EU:n el­vy­tys­ra­hois­ta saadaan iloa ja yh­teis­tä hyvää

16.10.2020 15:20 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tulee suun­na­ta suun­ni­tel­tua suu­rem­pi osuus EU:n el­py­mis­vä­li­neen ra­hoi­tuk­ses­ta lii­ken­neinf­raan

13.10.2020 06:15
Tilaajille
Velanoton mittakaava on raju
Kolumni

Ve­lan­oton mit­ta­kaa­va on raju

06.10.2020 20:00 8
Tilaajille
EU:n miljardielvytyspottia ei pidä roiskia sinne tänne – on syytä valita ydinkohteet ja hakea oikeasti jotain uutta
Pääkirjoitus

EU:n mil­jar­di­el­vy­tys­pot­tia ei pidä roiskia sinne tänne – on syytä valita ydin­koh­teet ja hakea oi­keas­ti jotain uutta

23.09.2020 20:00 6
Tilaajille