Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oikeusprosessi
Seitsemän kertaa Oulussa raiskatun naisen oikeusprosessi tuli päätökseen – KKO ei myöntänyt valituslupia

Seit­se­män kertaa Oulussa rais­ka­tun naisen oi­keusp­ro­ses­si tuli pää­tök­seen – KKO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­pia

21.11.2022 10:06 15
Tilaajille
Aino raiskattiin seitsemän kertaa Oulussa, helpotuksen kyyneliin päättynyt oikeustaistelu vei viisi vuotta mutta voi jatkua vieläkin – Selvitimme, miksi rikosten käsitteleminen kestää niin kauan

Aino rais­kat­tiin seit­se­män kertaa Ou­lus­sa, hel­po­tuk­sen kyy­ne­liin päät­ty­nyt oi­keus­tais­te­lu vei viisi vuotta mutta voi jatkua vie­lä­kin – Sel­vi­tim­me, miksi ri­kos­ten kä­sit­te­le­mi­nen kestää niin kauan

30.10.2022 08:00 7
Tilaajille
Pohjoisen syyttäjät ovat purkaneet vanhoja rästejä urakalla, pahimmat rästit Oulussa – Syyttäjät uupuvat, oikeusasiamies huolissaan esitutkintojen kestosta

Poh­joi­sen syyt­tä­jät ovat pur­ka­neet vanhoja rästejä ura­kal­la, pa­him­mat rästit Oulussa – Syyt­tä­jät uu­pu­vat, oi­keu­sa­sia­mies huo­lis­saan esi­tut­kin­to­jen kes­tos­ta

30.10.2022 08:00 2
Tilaajille
Pesänhoitaja Uroksen erityistilintarkastuksesta: Jatkotoimille perusteita, rikosilmoituskin mahdollinen – "Kun ulkopuolinen lainoitus on loppunut, yhtiön rahat ovat loppuneet"

Pe­sän­hoi­ta­ja Uroksen eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta: Jat­ko­toi­mil­le pe­rus­tei­ta, ri­ko­sil­moi­tus­kin mah­dol­li­nen – "Kun ul­ko­puo­li­nen lai­noi­tus on lop­pu­nut, yhtiön rahat ovat lop­pu­neet"

31.08.2022 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Etäoi­keu­den­käyn­nis­tä ei saa tulla uusi nor­maa­li – usein vel­vol­li­suus saapua pai­kal­le oi­keu­teen on ainoa konk­reet­ti­nen seuraus nuo­rel­le teh­dys­tä ri­kok­ses­ta

07.09.2021 06:30 4
Tilaajille