Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lähiluonto
Tämä vanha kerrostalolähiö on kaupungin vehrein alue – Kalevan jättikysely laittoi 47 Oulun asuinaluetta järjestykseen

Tämä vanha ker­ros­ta­lo­lä­hiö on kau­pun­gin vehrein alue – Kalevan jät­ti­ky­se­ly laittoi 47 Oulun asuin­aluet­ta jär­jes­tyk­seen

17.06.2023 06:00 37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unel­ma­elä­mää – te­ras­sit ja pihat ovat val­mii­na, mutta missä ova ih­mi­set?

14.06.2023 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on avain ter­veyt­tä edis­tä­vään asuin­ym­pä­ris­töön

31.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Tästä vaarasta on kirjoitettu satuja ja louhittu kivet Ounaskosken siltapilareihin – Rovaniemen lähiluonnon huonosti tunnettu helmi löytyy Pöykkölän naapurista

Tästä vaa­ras­ta on kir­joi­tet­tu satuja ja lou­hit­tu kivet Ou­nas­kos­ken sil­ta­pi­la­rei­hin – Ro­va­nie­men lä­hi­luon­non huo­nos­ti tun­net­tu helmi löytyy Pöyk­kö­län naa­pu­ris­ta

25.12.2022 16:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jyrääkö Oulu lä­hi­luon­non? – maan­käy­tön muu­tok­sil­le on kova paine, eikä mo­ni­muo­toi­suu­den säi­ly­mi­sen edel­ly­tyk­siä täysin ym­mär­re­tä

17.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Oululaisten luontokohteet kartoitetaan ja niiden vaikutuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin selvitetään – Mitkä ovat sinulle tärkeitä viheralueita ulkoiluun?

Ou­lu­lais­ten luon­to­koh­teet kar­toi­te­taan ja niiden vai­ku­tuk­sia kau­pun­ki­lais­ten hy­vin­voin­tiin sel­vi­te­tään – Mitkä ovat sinulle tär­kei­tä vi­her­aluei­ta ul­koi­luun?

09.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Erämaa kutsuu, mutta joskus se pitää löytää läheltä
Kolumni

Erämaa kutsuu, mutta joskus se pitää löytää läheltä

19.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jät­tä­kää puut rauhaan – vaikka Oulu on pyö­räi­ly­kau­pun­ki, pyö­räi­li­jä ei tar­vit­se leveää väylää kaik­kial­le

08.07.2022 05:45 6
Tilaajille