Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Asuminen
Asuntopuntari: Townhouse-tyylistä rivitaloasumista pikkuperheelle tai pariskunnalle Hiukkavaarassa

Asun­to­pun­ta­ri: Town­hou­se-tyy­lis­tä ri­vi­ta­lo­asu­mis­ta pik­ku­per­heel­le tai pa­ris­kun­nal­le Hiuk­ka­vaa­ras­sa

12.02.2024 07:00 1
Tilaajille
Helppoa asumista kaivannut oululaispariskunta vaihtoi omakotitalon kerrostaloneliöön Tuirassa – 1960-luvun asunto päivittyi reippaalla remontilla

Helppoa asu­mis­ta kai­van­nut ou­lu­lais­pa­ris­kun­ta vaihtoi oma­ko­ti­ta­lon ker­ros­ta­loneliöön Tui­ras­sa – 1960-lu­vun asunto päi­vit­tyi reip­paal­la re­mon­til­la

10.02.2024 05:00 11
Tilaajille
Testasimme, saako hyvätuloinen perhe asuntolainan Oulussa – Kolme pankkia vastasi, mutta ehdot ovat tiukat

Tes­ta­sim­me, saako hy­vä­tu­loi­nen perhe asun­to­lai­nan Oulussa – Kolme pankkia vas­ta­si, mutta ehdot ovat tiukat

27.01.2024 05:00 64
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­to­mark­ki­noi­den on­gel­mat – kau­pun­geil­la on kaa­voi­tus­mo­no­po­li, ja sitä pitäisi osata käyttää vii­saas­ti

08.10.2023 06:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen tar­kis­tet­ta­va ASO-uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen lin­jaus­taan

17.09.2023 05:30
Tilaajille
Oululaisen kerrostalon huoneistoista kumpusi oikeuskiista –  Taloyhtiö otti mielenterveyskuntoutujille vuokrattuja asuntoja haltuun

Ou­lu­lai­sen ker­ros­ta­lon huo­neis­tois­ta kumpusi oi­keus­kiis­ta –  Ta­lo­yh­tiö otti mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jil­le vuok­rat­tu­ja asun­to­ja haltuun

07.09.2023 05:00 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Unel­ma­elä­mää – te­ras­sit ja pihat ovat val­mii­na, mutta missä ova ih­mi­set?

14.06.2023 06:00 8
Tilaajille
Asuntopuntari: Merijalin konttorirakennuksena toiminut keltainen puuhuvila korjataan ennallistaen kuuden perheen rivitalokodiksi – jokainen huoneisto on uniikki

Asun­to­pun­ta­ri: Me­ri­ja­lin kont­to­ri­ra­ken­nuk­se­na toi­mi­nut kel­tai­nen puu­hu­vi­la kor­ja­taan en­nal­lis­taen kuuden perheen ri­vi­ta­lo­ko­dik­si – jo­kai­nen huo­neis­to on uniikki

05.06.2023 07:00
Tilaajille
Onko kompostori tämän kesän hittituote, jonka haluavat kaikki? Oululaiskaupoissa iso buumi ei ole vielä alkanut, vaikka pian biojäte on pakko kerätä erikseen

Onko kom­pos­to­ri tämän kesän hit­ti­tuo­te, jonka ha­lua­vat kaikki? Ou­lu­lais­kau­pois­sa iso buumi ei ole vielä al­ka­nut, vaikka pian biojäte on pakko kerätä erik­seen

04.06.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pai­men­oh­jei­ta Si­va­kal­ta – nor­maa­lia elämää ta­lo­yh­tiös­sä han­ka­loi­te­taan

02.04.2023 05:30 6
Tilaajille
Kansalaisten viimeinen hetki nostaa Suomi suosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­lais­ten vii­mei­nen hetki nostaa Suomi suosta

11.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla ti­lai­suus laa­jen­taa kes­kus­taa luon­te­vas­ti: jä­te­tään Rak­si­lan mar­ke­tit kor­vaa­mat­ta

19.12.2022 06:00 32
Tilaajille
Paperiset osakekirjat jäävät historiaan – Vasta kahdeksan prosenttia siirtovelvollisista taloyhtiöistä on hoitanut itsensä sähköiseen rekisteriin

Pa­pe­ri­set osa­ke­kir­jat jäävät his­to­riaan – Vasta kah­dek­san pro­sent­tia siir­to­vel­vol­li­sis­ta ta­lo­yh­tiöis­tä on hoi­ta­nut itsensä säh­köi­seen re­kis­te­riin

18.11.2022 20:40 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi asu­mis­oi­keus­ra­ken­ta­mi­nen on hyy­ty­nyt Ou­lus­sa?

22.10.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­not­to­muus uhkaa kasvaa kas­vu­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la

15.10.2022 05:15
Tilaajille
Kolumni: Asutko valesokkelitalossa? Ei se mitään, saatat jäädä henkiin

Ko­lum­ni: Asutko va­le­sok­ke­li­ta­los­sa? Ei se mitään, saatat jäädä henkiin

03.10.2022 14:00 35
Tilaajille
Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio: "Kimppakämppä voisi olla uusi malli rakentaa ja omistaa"

Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Keijo Posio: "Kimp­pa­kämp­pä voisi olla uusi malli ra­ken­taa ja omis­taa"

04.06.2022 06:00 8
Tilaajille
Vuokraisäntä aiheuttaa oululaisille taloyhtiöille jatkuvia ongelmia, selvitimme miten hänen häikäilemätön vuokrausbisneksensä toimii - "Ei siinä talossa uskaltanut asua kukaan"

Vuok­ra­isän­tä ai­heut­taa ou­lu­lai­sil­le ta­lo­yh­tiöil­le jat­ku­via on­gel­mia, sel­vi­tim­me miten hänen häi­käi­le­mä­tön vuok­raus­bis­nek­sen­sä toimii - "Ei siinä talossa us­kal­ta­nut asua kukaan"

09.04.2022 08:00 88
Tilaajille
Veera ja Sakari ostivat vanhan hirsitalon Hailuodosta ja saivat sen mukana palan historiaa – he jättävät taloon myös oman puumerkkinsä seuraavan remontoijan löydettäväksi

Veera ja Sakari ostivat vanhan hir­si­ta­lon Hai­luo­dos­ta ja saivat sen mukana palan his­to­riaa – he jät­tä­vät taloon myös oman puu­merk­kin­sä seu­raa­van re­mon­toi­jan löy­det­tä­väk­si

27.12.2021 21:19 10
Tilaajille