Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Metsähallitus
Oulangan luontokeskus Kuusamossa suljetaan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkoa

Ou­lan­gan luon­to­kes­kus Kuu­sa­mos­sa sul­je­taan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Poh­jois-Suo­men hiih­to­lo­ma­viik­koa

12.02.2024 16:41 12
Tilaajille
Pieneltä karhunkierrokselta poistetaan taukopaikka ja Kitkajoelta kolme – Metsähallituksen mukaan syynä entistä heikommat jäät

Pie­nel­tä kar­hun­kier­rok­sel­ta pois­te­taan tau­ko­paik­ka ja Kit­ka­joel­ta kolme – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan syynä entistä hei­kom­mat jäät

06.02.2024 15:30 22
Tilaajille
Metsähallituksen paimenviikoille taas tuhansia hakemuksia

Met­sä­hal­li­tuk­sen pai­men­vii­koil­le taas tu­han­sia ha­ke­muk­sia

02.02.2024 20:44
Neljä pesää ja 25 pentua: Naalin pesintä onnistui Suomessa, mutta naapurimaissa kärsittiin huonosta myyrävuodesta

Neljä pesää ja 25 pentua: Naalin pesintä on­nis­tui Suo­mes­sa, mutta naa­pu­ri­mais­sa kär­sit­tiin huo­nos­ta myy­rä­vuo­des­ta

22.01.2024 12:01 2
Tilaajille
Metsähallitus hakee Oulujärven Manamansaloon uutta yrittäjää – investointihalukkuutta kaivataan

Met­sä­hal­li­tus hakee Ou­lu­jär­ven Ma­na­man­sa­loon uutta yrit­tä­jää – in­ves­toin­ti­ha­luk­kuut­ta kai­va­taan

15.01.2024 12:49 4
Metsähallituksen irtisanoma työntekijä ennakoi, että säästöt heikentävät retkeilijöiden turvallisuutta – Ilman huoltoa tuvat menevät nopeasti huonoon kuntoon

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­ma työn­te­ki­jä en­na­koi, että säästöt hei­ken­tä­vät ret­kei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta – Ilman huoltoa tuvat menevät no­peas­ti huonoon kuntoon

06.01.2024 07:00 86
Tilaajille
Metsähallituksen irtisanomiset painottuvat Pohjois- ja Itä-Suomeen – noin kolmen miljoonan euron säästöohjelma alkaa alkuvuodesta

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­mi­set pai­not­tu­vat Poh­jois- ja Itä-Suo­meen – noin kolmen mil­joo­nan euron sääs­tö­oh­jel­ma alkaa al­ku­vuo­des­ta

28.12.2023 12:00 17
Tilaajille
Metsähallitus rajoittaa pohjoisessa hirvijahdin aloittavia ja etelässä jatkavia – "Kahden kakun syöntiä vähennetään valtion alueilla"

Met­sä­hal­li­tus ra­joit­taa poh­joi­ses­sa hir­vi­jah­din aloit­ta­via ja ete­läs­sä jat­ka­via – "Kahden kakun syöntiä vä­hen­ne­tään valtion alueil­la"

21.12.2023 11:25 11
Tilaajille
Haku paimenviikkojen paimeneksi alkaa tammikuun puolivälissä – paimenet arvotaan helmikuussa

Haku pai­men­viik­ko­jen pai­me­nek­si alkaa tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä – pai­me­net ar­vo­taan hel­mi­kuus­sa

15.12.2023 13:18
Metsähallitus nostaa metsästys- ja kalastuslupien hintoja vuodenvaihteessa

Met­sä­hal­li­tus nostaa met­säs­tys- ja ka­las­tus­lu­pien hintoja vuo­den­vaih­tees­sa

12.12.2023 14:58 5
Metsähallitus karsii 43 vakituista työtehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi

Met­sä­hal­li­tus karsii 43 va­ki­tuis­ta työ­teh­tä­vää muu­tos­neu­vot­te­lui­den päät­teek­si

04.12.2023 12:26 3
Tilaajille
Sanginjoen rakennustyöt alkoivat – Työt vaikuttavat alueen retkeilyreiteillä liikkumiseen

San­gin­joen ra­ken­nus­työt al­koi­vat – Työt vai­kut­ta­vat alueen ret­kei­ly­rei­teil­lä liik­ku­mi­seen

29.11.2023 10:55 6
Raahen ja Pyhäjoen edustan merituulivoimahankkeen huutokauppa alkaa – Metsähallitus vuokraa alueen valitulle kumppanille

Raahen ja Py­hä­joen edustan me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­keen huu­to­kaup­pa alkaa – ­Met­sä­hal­li­tus vuokraa alueen va­li­tul­le kump­pa­nil­le

23.11.2023 18:19 2
Tilaajille
HS: Metsähallitus saattaa karsia rankalla kädellä retkeilijöiden taukopaikkoja, myös luontokeskusten tulevaisuus arvioitavana

HS: Met­sä­hal­li­tus saattaa karsia ran­kal­la kädellä ret­kei­li­jöi­den tau­ko­paik­ko­ja, myös luon­to­kes­kus­ten tu­le­vai­suus ar­vioi­ta­va­na

17.11.2023 10:01 19
Metsähallitus myy saarimökkinsä Kuusamossa ja Kalajoella millä hinnalla hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata rakennukset pois

Met­sä­hal­li­tus myy saa­ri­mök­kin­sä Kuu­sa­mos­sa ja Ka­la­joel­la millä hin­nal­la hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata ra­ken­nuk­set pois

16.11.2023 12:45 12
Tilaajille
Saala Erlo ja Juho Ahola rakastuivat autiosaunoihin ja vaeltavat nyt niitä läpi – Oulun seudulla on jäljellä yksi sauna, jossa voi kylpeä ilman varausta

Saala Erlo ja Juho Ahola ra­kas­tui­vat au­tio­sau­noi­hin ja vael­ta­vat nyt niitä läpi – Oulun seu­dul­la on jäl­jel­lä yksi sauna, jossa voi kylpeä ilman va­raus­ta

11.11.2023 18:00
Tilaajille
Sanginjoen luonnonsuojelualueen urakoitsija on valittu – VP Purku uusii laavuja ja viitoittaa reittejä

San­gin­joen luon­non­suo­je­lu­alueen ura­koit­si­ja on valittu – VP Purku uusii laavuja ja vii­toit­taa reit­te­jä

10.11.2023 10:19 11
Metsähallitus aloittaa muutosneuvottelut, saattavat johtaa 60 työtehtävän päättymiseen

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, saat­ta­vat johtaa 60 työ­teh­tä­vän päät­ty­mi­seen

12.10.2023 11:24 8
Ahinmajan vuokraus keskeytyy kuukausiksi – Sanginjoen tieremontti sulkee suositun vuokratuvan ensi vuonna

Ahin­ma­jan vuok­raus kes­key­tyy kuu­kau­sik­si – San­gin­joen tie­re­mont­ti sulkee suo­si­tun vuok­ra­tu­van ensi vuonna

02.10.2023 15:05 2
Tilaajille
Metsähallituksen syysistutukset ovat käynnissä – Paula-myrskyn viljelyrästit saadaan tänä vuonna valmiiksi

Met­sä­hal­li­tuk­sen syys­is­tu­tuk­set ovat käyn­nis­sä – Pau­la-myrs­kyn vil­je­ly­räs­tit saadaan tänä vuonna val­miik­si

07.09.2023 07:04 3