Liminganlahden luontokeskus
Liminganlahdelle rakennettiin loistokas hyönteishotelli – "Luonto ja luonnonhoitotyöt ovat tulleet osaksi Oulun kaupungin nuorten työpajatoimintaa"

Li­min­gan­lah­del­le ra­ken­net­tiin lois­to­kas hyön­teis­ho­tel­li – "Luonto ja luon­non­hoi­to­työt ovat tulleet osaksi Oulun kau­pun­gin nuorten työ­pa­ja­toi­min­taa"

13.09.2020 20:48 0
Työpajanuoret rakensivat Liminganlahden luontokeskuksen pihaan näyttävän hyönteishotellin

Työ­pa­ja­nuo­ret ra­ken­si­vat Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kuk­sen pihaan näyt­tä­vän hyön­teis­ho­tel­lin

12.09.2020 10:27 0
Liminganlahden luontokeskus porskuttaa vauhdilla eteenpäin – viime vuonna jälleen uusi käyntimääräennätys, tärkeys matkakohteena on noussut

Li­min­gan­lah­den luon­to­kes­kus pors­kut­taa vauh­dil­la eteen­päin – viime vuonna jälleen uusi käyn­ti­mää­räen­nä­tys, tärkeys mat­ka­koh­tee­na on noussut

15.07.2020 13:47 0