Nallikari
Muoviroskan kerääjien saaliina Oulun Nallikarissa eniten tupakantumppeja – "Osittain kysymys on tiedon puutteesta ja osittain siitä, että tottumus on niin vahva"

Muo­vi­ros­kan ke­rää­jien saa­lii­na Oulun Nal­li­ka­ris­sa eniten tu­pa­kan­tump­pe­ja – "O­sit­tain kysymys on tiedon puut­tees­ta ja osit­tain siitä, että tot­tu­mus on niin vahva"

22.09.2020 16:15 5
Tilaajille
Koirilta on pääsy kielletty yleisille uimarannoille – ranta-alueiden rajat hämmentävät, eivätkä koiranulkoiluttajat tiedä missä liikkuminen on sallittua

Koi­ril­ta on pääsy kiel­let­ty ylei­sil­le ui­ma­ran­noil­le – ran­ta-aluei­den rajat häm­men­tä­vät, eivätkä koi­ran­ul­koi­lut­ta­jat tiedä missä liik­ku­mi­nen on sal­lit­tua

11.08.2020 06:00 4
Tilaajille
Oulun Nallikarissa huvitellaan tulevaisuudessa kahdessa huvipuistossa – pitkään suunniteltu Pellepyyn huvipuisto aiotaan avata vuonna 2023, uusi Vauhtipuisto vuotta aiemmin

Oulun Nal­li­ka­ris­sa hu­vi­tel­laan tu­le­vai­suu­des­sa kah­des­sa hu­vi­puis­tos­sa – pitkään suun­ni­tel­tu Pel­le­pyyn hu­vi­puis­to aiotaan avata vuonna 2023, uusi Vauh­ti­puis­to vuotta aiemmin

23.07.2020 06:00 13
Tilaajille
Vaikeuksista huolimatta yhden miehen unelma Hietasaaren teemahuvipuistosta on voimissaan
Kolumni Elina Ursin

Vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta yhden miehen unelma Hie­ta­saa­ren tee­ma­hu­vi­puis­tos­ta on voi­mis­saan

19.07.2020 20:00 12
Tilaajille
Nallikarin "majakka" eli näkötorni ilmaantui Windows 10:n lukitusnäyttökuvien joukkoon – Suomen Microsoftilta kerrotaan, kuinka kuvat valitaan

Nal­li­ka­rin "ma­jak­ka" eli nä­kö­tor­ni il­maan­tui Windows 10:n lu­ki­tus­näyt­tö­ku­vien jouk­koon – Suomen Mic­ro­sof­til­ta ker­ro­taan, kuinka kuvat va­li­taan

16.07.2020 15:12 1
Tilaajille
Nallikariin on avattu uusi tunnelmallinen ravintola – Nallikari Bakery & Bistro syntyi katastrofaalisena keväänä vappuherkkuja kokatessa
Mainos Nallikari Bakery & Bistro

Nal­li­ka­riin on avattu uusi tun­nel­mal­li­nen ra­vin­to­la – Nal­li­ka­ri Bakery & Bistro syntyi ka­tast­ro­faa­li­se­na keväänä vap­pu­herk­ku­ja ko­ka­tes­sa

29.06.2020 09:00
Uimavalvojan työssä yhdistyy vastuu, onnistumiset ja auringosta nauttiminen – ''Pelastustehtäviä vedestä tulee hyvin harvoin''

Ui­ma­val­vo­jan työssä yh­dis­tyy vastuu, on­nis­tu­mi­set ja au­rin­gos­ta naut­ti­mi­nen – ''Pe­las­tus­teh­tä­viä vedestä tulee hyvin har­voin''

24.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Merellisyys kiinnostaa, mutta näkyy heikosti, selvisi Oulun kaupungin tekemässä kyselyssä – tärkeimmät merelliset alueet ovat Toppilan ja Haukiputaan alueella

Me­rel­li­syys kiin­nos­taa, mutta näkyy hei­kos­ti, selvisi Oulun kau­pun­gin te­ke­mäs­sä ky­se­lys­sä – tär­keim­mät me­rel­li­set alueet ovat Top­pi­lan ja Hau­ki­pu­taan alueel­la

22.06.2020 18:02 4
Nallikarissa valvoo tänä kesänä päivittäin 2 uimavalvojaa, Tuiran rantaan valvojia ei tule ollenkaan – ''Toivomme, että jokainen muistaa oman järjen käytön merkityksen rannalla ollessaan''

Nal­li­ka­ris­sa valvoo tänä kesänä päi­vit­täin 2 ui­ma­val­vo­jaa, Tuiran rantaan val­vo­jia ei tule ol­len­kaan – ''Toi­vom­me, että jo­kai­nen muistaa oman järjen käytön mer­ki­tyk­sen ran­nal­la ol­les­saan''

19.06.2020 06:00 6

Uudet ki­ven­mu­ri­kat estävät Nal­li­ka­rin nur­mi­kol­le aja­mi­sen - kai­kil­le ei riitä park­ki­paik­kaa hel­teel­lä

27.05.2020 13:09 29
Tilaajille

Nal­li­ka­riin avataan ke­sä­kuus­sa uusi ra­vin­to­la – taus­tal­la kahden yri­tyk­sen yh­teis­työ

16.05.2020 10:00 4

Nal­li­ka­rin Tal­vi­ky­lä avataan ensi vii­kol­la

07.02.2014 13:13 1
Nallikarin rantaravintola auki vapuksi

Nal­li­ka­rin ran­ta­ra­vin­to­la auki vapuksi

17.01.2014 06:11 38
Norjalaisten suosikit: Nallikari, keskusta ja kauppatori

Nor­ja­lais­ten suo­si­kit: Nal­li­ka­ri, kes­kus­ta ja kaup­pa­to­ri

30.12.2013 13:28 21
Oulun Satama ja Nallikari muutetaan yhtiöiksi

Oulun Satama ja Nal­li­ka­ri muu­te­taan yh­tiöik­si

17.09.2013 06:03 19
Hietasaaren huvipuisto herättää vastustusta

Hie­ta­saa­ren hu­vi­puis­to he­rät­tää vas­tus­tus­ta

19.07.2013 06:16 222
EU-uimavedet hyvässä kunnossa Oulun seudulla

EU-ui­ma­ve­det hyvässä kun­nos­sa Oulun seu­dul­la

01.07.2013 07:26 9
"Pohjolan Riviera" Nallikari houkuttelee turisteja ulkomailta

"Poh­jo­lan Ri­vie­ra" Nal­li­ka­ri hou­kut­te­lee tu­ris­te­ja ul­ko­mail­ta

29.06.2013 08:21 83
Rantaremontin kohentama Nallikari valmis helteisiin - katso kuvagalleria

Ran­ta­re­mon­tin ko­hen­ta­ma Nal­li­ka­ri valmis hel­tei­siin - katso ku­va­gal­le­ria

21.06.2013 15:56 32