Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

Ukrainan sota: Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat las­ten­sa kanssa turvaan Ouluun

Luitko jo tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Nallikari
Nallikarissa alkaa katujen rakentamisen ensimmäinen vaihe – kävelyyn, pyöräilyyn ja oleskeluun tarkoitetut alueet lisääntyvät

Nal­li­ka­ris­sa alkaa katujen ra­ken­ta­mi­sen en­sim­mäi­nen vaihe – kä­ve­lyyn, pyö­räi­lyyn ja oles­ke­luun tar­koi­te­tut alueet li­sään­ty­vät

25.11.2022 12:25 11
Oululainen pyroteknikko puuhaa Nallikariin suurta uudenvuoden ilotulitusta – "Ihmiset haluavat nähdä raketteja"

Ou­lu­lai­nen py­ro­tek­nik­ko puuhaa Nal­li­ka­riin suurta uu­den­vuo­den ilo­tu­li­tus­ta – "Ih­mi­set ha­lua­vat nähdä ra­ket­te­ja"

23.11.2022 06:00 58
Nallikarin Lomakylässä on menossa ennätyksellisen vilkas vuosi – uusi majoitus- ja liikerakennus valmistuu reilun vuoden päästä

Nal­li­ka­rin Lo­ma­ky­läs­sä on menossa en­nä­tyk­sel­li­sen vilkas vuosi – uusi ma­joi­tus- ja lii­ke­ra­ken­nus val­mis­tuu reilun vuoden päästä

17.10.2022 11:15 11
Tilaajille
Nallikarin rantaan nousee kolmikerroksinen majoitus- ja liikerakennus – peruskivi muurattiin maanantaina

Nal­li­ka­rin rantaan nousee kol­mi­ker­rok­si­nen ma­joi­tus- ja lii­ke­ra­ken­nus – pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin maa­nan­tai­na

03.10.2022 15:07 23
Tilaajille
Pohton entisille tiloille Nallikarissa haetaan purkulupaa – purkaminen mahdollistaa uudisrakentamisen

Pohton en­ti­sil­le ti­loil­le Nal­li­ka­ris­sa haetaan pur­ku­lu­paa – pur­ka­mi­nen mah­dol­lis­taa uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen

27.09.2022 06:00 15
Tilaajille
Miksi Nallikarin vedessä oli liikaa bakteereja kesällä 2022? Oulun seudun ympäristötoimi aloittaa mittavan selvityksen – näytteistä ei löytynyt viitteitä hevosten tai koirien ulosteista

Miksi Nal­li­ka­rin vedessä oli liikaa bak­tee­re­ja kesällä 2022? Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi aloit­taa mit­ta­van sel­vi­tyk­sen – näyt­teis­tä ei löy­ty­nyt viit­tei­tä he­vos­ten tai koirien ulos­teis­ta

19.09.2022 11:44 19
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulussa riittävästi majoituspalveluja, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko Oulussa riit­tä­väs­ti ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

28.08.2022 08:00
Tilaajille
Nallikarin vedenlaatu on edelleen hyvä

Nal­li­ka­rin ve­den­laa­tu on edel­leen hyvä

05.08.2022 14:40 5
Nallikarissa vesiliikenneonnettomuus, kaksi henkilöä toimitettiin sairaalahoitoon

Nal­li­ka­ris­sa ve­si­lii­ken­neon­net­to­muus, kaksi hen­ki­löä toi­mi­tet­tiin sai­raa­la­hoi­toon

21.07.2022 18:14 16
Nallikarin vesi täytti laatuvaatimukset – myrkkykeisosta varoitetaan Lumijoella, järvisyyhystä Rajahaudassa

Nal­li­ka­rin vesi täytti laa­tu­vaa­ti­muk­set – myrk­ky­kei­sos­ta va­roi­te­taan Lu­mi­joel­la, jär­vi­syy­hys­tä Ra­ja­hau­das­sa

15.07.2022 15:37 7
Nallikarin viimeisin uimakielto on purettu, vesinäytteiden tulokset olivat hyviä kahtena päivänä peräkkäin

Nal­li­ka­rin vii­mei­sin ui­ma­kiel­to on pu­ret­tu, ve­si­näyt­tei­den tu­lok­set olivat hyviä kahtena päivänä pe­räk­käin

10.07.2022 12:48 18
Nallikarin muuttuneet pysäköintirajoitukset hämmentävät oululaisia – näin Nallikarissa saa nyt pysäköidä

Nal­li­ka­rin muut­tu­neet py­sä­köin­ti­ra­joi­tuk­set häm­men­tä­vät ou­lu­lai­sia – näin Nal­li­ka­ris­sa saa nyt py­sä­köi­dä

10.07.2022 07:00 58
Tilaajille
Nallikarin uintikielto jatkuu edelleen – tuoreimmassa näytteessä bakteerien määrät alittivat raja-arvot

Nal­li­ka­rin uin­ti­kiel­to jatkuu edel­leen – tuo­reim­mas­sa näyt­tees­sä bak­tee­rien määrät alit­ti­vat ra­ja-ar­vot

09.07.2022 13:12 8
Nallikarin uimaveden laadunvaihtelua selvitetään esimerkiksi vesinäytteillä, joista voi selvitä jopa bakteeri-isännän eläinlaji – Oulussa laatuongelmia kolmella muullakin uimarannalla

Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den laa­dun­vaih­te­lua sel­vi­te­tään esi­mer­kik­si ve­si­näyt­teil­lä, joista voi selvitä jopa bak­tee­ri-isän­nän eläin­la­ji – Oulussa laa­tu­on­gel­mia kol­mel­la muul­la­kin ui­ma­ran­nal­la

08.07.2022 14:51 18
Uiminen Nallikarissa kiellettiin jälleen – uimaveden laadun päivittäinen vaihtelu aiheuttanee ympäristötoimelle laajat jatkotoimenpiteet: "Kartoitettavaa on paljon"

Uiminen Nal­li­ka­ris­sa kiel­let­tiin jälleen – ui­ma­ve­den laadun päi­vit­täi­nen vaih­te­lu ai­heut­ta­nee ym­pä­ris­tö­toi­mel­le laajat jat­ko­toi­men­pi­teet: "Kar­toi­tet­ta­vaa on paljon"

07.07.2022 14:58 41
Leijasurffaaja tarttui vauhdilla verkkoon merellä Oulun edustalla – läheltä piti -tilanteita on sattunut aiemminkin

Lei­ja­surf­faa­ja tarttui vauh­dil­la verk­koon merellä Oulun edus­tal­la – läheltä piti -ti­lan­tei­ta on sat­tu­nut aiem­min­kin

06.07.2022 18:31 42
Tilaajille
Nallikarissa uimista ei taaskaan suositella – vesinäytteessä jälleen liikaa enterokokkeja, myös E. coli -bakteerien määrä ylitti toimenpiderajan

Nal­li­ka­ris­sa uimista ei taas­kaan suo­si­tel­la – ve­si­näyt­tees­sä jälleen liikaa en­te­ro­kok­ke­ja, myös E. coli -bak­tee­rien määrä ylitti toi­men­pi­de­ra­jan

06.07.2022 13:40 58
Nallikarin uintikiellon jälkipyykkiä pestään – tieto rannan sulusta ei tavoittanut kaikkia

Nal­li­ka­rin uin­ti­kiel­lon jäl­ki­pyyk­kiä pestään – tieto rannan sulusta ei ta­voit­ta­nut kaikkia

06.07.2022 09:26 13
Taskilan puhdistamon huoltokatkoa seurasi Nallikarin uimakielto, mutta syyllisestä ei ole varmuutta – muutokset puhdistamossa kytkeytyneet uimaveteen aiemmin

Tas­ki­lan puh­dis­ta­mon huol­to­kat­koa seurasi Nal­li­ka­rin ui­ma­kiel­to, mutta syyl­li­ses­tä ei ole var­muut­ta – muu­tok­set puh­dis­ta­mos­sa kyt­key­ty­neet ui­ma­ve­teen aiemmin

05.07.2022 17:30 47
Tilaajille
Uimarit eivät vielä maanantai-iltapäivällä palanneet Nallikariin sankoin joukoin, mutta uimakiellon poistuminen otettiin tyytyväisenä vastaan – "Tämä oli hyvä päivä tulla tänne"

Uimarit eivät vielä maa­nan­tai-il­ta­päi­väl­lä pa­lan­neet Nal­li­ka­riin sankoin jou­koin, mutta ui­ma­kiel­lon pois­tu­mi­nen otet­tiin tyy­ty­väi­se­nä vastaan – "Tämä oli hyvä päivä tulla tänne"

04.07.2022 17:14 10
Tilaajille