Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Nallikari
Ouluun rakennetaan kaksi uutta polkupyöräbaanaa ensi vuonna – punaista väylää tulee yhteensä 3,5 kilometrin verran

Ouluun ra­ken­ne­taan kaksi uutta pol­ku­pyö­rä­baa­naa ensi vuonna – pu­nais­ta väylää tulee yh­teen­sä 3,5 ki­lo­met­rin verran

11.09.2023 14:36 142
Tilaajille
Hietasaaren Holstinsalmentie suljetaan syyskuun puolivälissä kuukaudeksi – pyörätie pysyy käytössä

Hie­ta­saa­ren Hols­tin­sal­men­tie sul­je­taan syys­kuun puo­li­vä­lis­sä kuu­kau­dek­si – pyö­rä­tie pysyy käy­tös­sä

06.09.2023 10:47 2
Oulun seudun matkailu halutaan maailmankartalle, ja sille aiotaan antaa lisää potkua

Oulun seudun mat­kai­lu ha­lu­taan maail­man­kar­tal­le, ja sille aiotaan antaa lisää potkua

14.08.2023 17:57 58
Tilaajille
Voimakas tuuli puhalsi uimapatjalla olleet lapset merelle Nallikarissa – pelastuslaitos haki lapset rantaan

Voi­ma­kas tuuli puhalsi ui­ma­pat­jal­la olleet lapset merelle Nal­li­ka­ris­sa – pe­las­tus­lai­tos haki lapset rantaan

08.08.2023 12:58 9
Rantaelämä Nallikarissa helpottuu, kun vessat ja suihkut valmistuvat – Mystiset isot hiekkakasat pysyvät paikoillaan toistaiseksi

Ran­ta­elä­mä Nal­li­ka­ris­sa hel­pot­tuu, kun vessat ja suihkut val­mis­tu­vat – Mys­ti­set isot hiek­ka­ka­sat pysyvät pai­koil­laan tois­tai­sek­si

14.07.2023 06:30 22
Tilaajille
Nallikarin vaijeriliukuyritys konkurssiin – Uusi toimija on haussa, mutta aikaisintaan ensi kesäksi

Nal­li­ka­rin vai­je­ri­liu­ku­yri­tys kon­kurs­siin – Uusi toimija on haussa, mutta ai­kai­sin­taan ensi kesäksi

13.07.2023 08:18 19
Tilaajille
Oulun kesän majoitustilanne näyttää hyvältä, mutta matkailijamäärissä ei ole odotettavissa suurta kasvua – erityisesti tapahtumat vetävät kesällä matkailijoita Ouluun

Oulun kesän ma­joi­tus­ti­lan­ne näyttää hy­väl­tä, mutta mat­kai­li­ja­mää­ris­sä ei ole odo­tet­ta­vis­sa suurta kasvua – eri­tyi­ses­ti ta­pah­tu­mat vetävät kesällä mat­kai­li­joi­ta Ouluun

10.07.2023 19:58 6
Tilaajille
Nallikarin parkkipaikat ovat nyt tiukassa – rannalle kannattaa mennä pyörällä, kävellen tai julkisella liikenteellä

Nal­li­ka­rin park­ki­pai­kat ovat nyt tiu­kas­sa – ran­nal­le kan­nat­taa mennä pyö­räl­lä, kä­vel­len tai jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä

29.06.2023 14:47 35
"Tuli ihan yllärinä tämä Oulun kylmyys" – Kolea kesäsää vaihtuu ensi viikolla lämpimään

"Tuli ihan yl­lä­ri­nä tämä Oulun kyl­myys" – Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

10.06.2023 19:35 7
Tilaajille
Rakennustyöt koettelevat Nallikarin idylliä eniten tänä kesänä – lue, mitä kaikkea rannalla tapahtuu

Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä eniten tänä kesänä – lue, mitä kaikkea ran­nal­la ta­pah­tuu

07.06.2023 06:30 34
Tilaajille
Nallikarin palvelutarjonta laajenee ensi vuonna – tulossa italialaisvivahteinen ravintola ja SUP-laudan vuokrausta

Nal­li­ka­rin pal­ve­lu­tar­jon­ta laa­je­nee ensi vuonna – tulossa ita­lia­lais­vi­vah­tei­nen ra­vin­to­la ja SUP-lau­dan vuok­raus­ta

07.06.2023 06:05 14
Aurinko yritti houkutella väkeä Oulussa rannan suuntaan, mutta uskaliaat uimarit olivat kalseassa vedessä vielä vähissä – "Kylymää se on"

Aurinko yritti hou­ku­tel­la väkeä Oulussa rannan suun­taan, mutta us­ka­liaat uimarit olivat kal­seas­sa vedessä vielä vähissä – "Ky­ly­mää se on"

20.05.2023 17:40 2
Tilaajille
Nallikaria uudistetaan isosti lähivuosina – katso kooste, mitä alueella tehdään tänä kesänä

Nal­li­ka­ria uu­dis­te­taan isosti lä­hi­vuo­si­na – katso kooste, mitä alueel­la tehdään tänä kesänä

10.05.2023 13:23 27
Tilaajille
Oulun Edenin tilanne surettaa Paavo Karjalaista, jonka ideasta kylpylähotelli aikoinaan perustettiin – "Talo on ollut luvalla sanoen huonolla hoidolla"

Oulun Edenin tilanne su­ret­taa Paavo Kar­ja­lais­ta, jonka ideasta kyl­py­lä­ho­tel­li ai­koi­naan pe­rus­tet­tiin – "Talo on ollut luvalla sanoen huo­nol­la hoi­dol­la"

04.05.2023 06:03 40
Nallikariin rakentuu uusi majoitus- ja liiketilarakennus – maatyöt on jo tehty ja ensimmäisen kerroksen seiniä pystytetty

Nal­li­ka­riin ra­ken­tuu uusi ma­joi­tus- ja lii­ke­ti­la­ra­ken­nus – ­maa­työt on jo tehty ja en­sim­mäi­sen ker­rok­sen seiniä pys­ty­tet­ty

06.04.2023 08:53 46
Tilaajille
Oulun torin ja Nallikarin välille on tulossa kesäksi vesitaksi – merellisen Oulun kehittäminen yrittäjien tavoitteena

Oulun torin ja Nal­li­ka­rin välille on tulossa kesäksi ve­si­tak­si – me­rel­li­sen Oulun ke­hit­tä­mi­nen yrit­tä­jien ta­voit­tee­na

30.03.2023 14:49 83
Tilaajille
Merinovillakalsarit, toppahousut ja muu lämmin vaatetus oli vaarassa lentää pois päältä Nallikarissa – "Tanssihommissa pitää vielä vähän skarpata"

Me­ri­no­vil­la­kal­sa­rit, top­pa­hou­sut ja muu lämmin vaa­te­tus oli vaa­ras­sa lentää pois päältä Nal­li­ka­ris­sa – "Tans­si­hom­mis­sa pitää vielä vähän skar­pa­ta"

04.03.2023 19:38 5
Tilaajille
Tässäkö Oulun omaleimaisin festari? Jäätynyt meri tarjoaa puitteet Frozen People -festivaalille – Katso, miten lauantaina pidettävä tapahtuma rakentuu Nallikarin jäälle

Tässäkö Oulun oma­lei­mai­sin fes­ta­ri? Jää­ty­nyt meri tarjoaa puit­teet Frozen People -fes­ti­vaa­lil­le – Katso, miten lauan­tai­na pi­det­tä­vä ta­pah­tu­ma ra­ken­tuu Nal­li­ka­rin jäälle

03.03.2023 14:32 1
Tilaajille
Laajennettu Vauhtipuisto aloittaa keväällä Hietasaaressa aivan uudessa, entistä paljon suuremmassa paikassa

Laa­jen­net­tu Vauh­ti­puis­to aloit­taa ke­vääl­lä Hie­ta­saa­res­sa aivan uu­des­sa, entistä paljon suu­rem­mas­sa pai­kas­sa

16.02.2023 18:00 19
Tilaajille