Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Nallikari
Merinovillakalsarit, toppahousut ja muu lämmin vaatetus oli vaarassa lentää pois päältä Nallikarissa – "Tanssihommissa pitää vielä vähän skarpata"

Me­ri­no­vil­la­kal­sa­rit, top­pa­hou­sut ja muu lämmin vaa­te­tus oli vaa­ras­sa lentää pois päältä Nal­li­ka­ris­sa – "Tans­si­hom­mis­sa pitää vielä vähän skar­pa­ta"

04.03.2023 19:38 5
Tilaajille
Tässäkö Oulun omaleimaisin festari? Jäätynyt meri tarjoaa puitteet Frozen People -festivaalille – Katso, miten lauantaina pidettävä tapahtuma rakentuu Nallikarin jäälle

Tässäkö Oulun oma­lei­mai­sin fes­ta­ri? Jää­ty­nyt meri tarjoaa puit­teet Frozen People -fes­ti­vaa­lil­le – Katso, miten lauan­tai­na pi­det­tä­vä ta­pah­tu­ma ra­ken­tuu Nal­li­ka­rin jäälle

03.03.2023 14:32 1
Tilaajille
Laajennettu Vauhtipuisto aloittaa keväällä Hietasaaressa aivan uudessa, entistä paljon suuremmassa paikassa

Laa­jen­net­tu Vauh­ti­puis­to aloit­taa ke­vääl­lä Hie­ta­saa­res­sa aivan uu­des­sa, entistä paljon suu­rem­mas­sa pai­kas­sa

16.02.2023 18:00 19
Tilaajille
Huvipuisto-viihdekeskus suunnitteilla Hietasaareen samaan paikkaan, johon suunniteltiin huvipuistoa kymmenen vuoden ajan

Hu­vi­puis­to-viih­de­kes­kus suun­nit­teil­la Hie­ta­saa­reen samaan paik­kaan, johon suun­ni­tel­tiin hu­vi­puis­toa kym­me­nen vuoden ajan

12.02.2023 18:00 123
Tilaajille
Nallikarin Talvikylä avautuu jälleen – tänä vuonna alueella on myös kahvila

Nal­li­ka­rin Tal­vi­ky­lä avautuu jälleen – tänä vuonna alueel­la on myös kahvila

07.02.2023 10:16 1
Mahtuvatko Hietasaareen sekä bisnes että luonto, Sunnuntaikäräjät pohtii

Mah­tu­vat­ko Hie­ta­saa­reen sekä bisnes että luonto, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

05.02.2023 08:00
Tilaajille
Teatrian Nallikarin suunnitelmat seisovat – tonttivaraus päättyi jo kesäkuussa eikä rakennushankkeen etenemisestä ole kerrottu

Teat­rian Nal­li­ka­rin suun­ni­tel­mat sei­so­vat – tont­ti­va­raus päättyi jo ke­sä­kuus­sa eikä ra­ken­nus­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ole ker­rot­tu

01.02.2023 06:10 37
Golf-kenttä pullahti pois Hietasaaren suunnitelmasta – mittava hotellihanke on kuitenkin etenemässä

Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta – mittava ho­tel­li­han­ke on kui­ten­kin ete­ne­mäs­sä

30.01.2023 06:00 88
Tilaajille
Nallikarin kylpylähotelli voi saada naapurikseen uuden 8-kerroksisen hotellin, myös pientä golfkenttää harkitaan

Nal­li­ka­rin kyl­py­lä­ho­tel­li voi saada naa­pu­rik­seen uuden 8-ker­rok­si­sen ho­tel­lin, myös pientä golf­kent­tää har­ki­taan

18.01.2023 09:47 112
Tilaajille
Nallikarissa alkaa katujen rakentamisen ensimmäinen vaihe – kävelyyn, pyöräilyyn ja oleskeluun tarkoitetut alueet lisääntyvät

Nal­li­ka­ris­sa alkaa katujen ra­ken­ta­mi­sen en­sim­mäi­nen vaihe – kä­ve­lyyn, pyö­räi­lyyn ja oles­ke­luun tar­koi­te­tut alueet li­sään­ty­vät

25.11.2022 12:25 11
Oululainen pyroteknikko puuhaa Nallikariin suurta uudenvuoden ilotulitusta – "Ihmiset haluavat nähdä raketteja"

Ou­lu­lai­nen py­ro­tek­nik­ko puuhaa Nal­li­ka­riin suurta uu­den­vuo­den ilo­tu­li­tus­ta – "Ih­mi­set ha­lua­vat nähdä ra­ket­te­ja"

23.11.2022 06:00 60
Nallikarin Lomakylässä on menossa ennätyksellisen vilkas vuosi – uusi majoitus- ja liikerakennus valmistuu reilun vuoden päästä

Nal­li­ka­rin Lo­ma­ky­läs­sä on menossa en­nä­tyk­sel­li­sen vilkas vuosi – uusi ma­joi­tus- ja lii­ke­ra­ken­nus val­mis­tuu reilun vuoden päästä

17.10.2022 11:15 11
Tilaajille
Nallikarin rantaan nousee kolmikerroksinen majoitus- ja liikerakennus – peruskivi muurattiin maanantaina

Nal­li­ka­rin rantaan nousee kol­mi­ker­rok­si­nen ma­joi­tus- ja lii­ke­ra­ken­nus – pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin maa­nan­tai­na

03.10.2022 15:07 24
Tilaajille
Pohton entisille tiloille Nallikarissa haetaan purkulupaa – purkaminen mahdollistaa uudisrakentamisen

Pohton en­ti­sil­le ti­loil­le Nal­li­ka­ris­sa haetaan pur­ku­lu­paa – pur­ka­mi­nen mah­dol­lis­taa uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen

27.09.2022 06:00 15
Tilaajille
Miksi Nallikarin vedessä oli liikaa bakteereja kesällä 2022? Oulun seudun ympäristötoimi aloittaa mittavan selvityksen – näytteistä ei löytynyt viitteitä hevosten tai koirien ulosteista

Miksi Nal­li­ka­rin vedessä oli liikaa bak­tee­re­ja kesällä 2022? Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi aloit­taa mit­ta­van sel­vi­tyk­sen – näyt­teis­tä ei löy­ty­nyt viit­tei­tä he­vos­ten tai koirien ulos­teis­ta

19.09.2022 11:44 19
Tilaajille
Puheenaihe: Onko Oulussa riittävästi majoituspalveluja, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Onko Oulussa riit­tä­väs­ti ma­joi­tus­pal­ve­lu­ja, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

28.08.2022 08:00
Tilaajille
Nallikarin vedenlaatu on edelleen hyvä

Nal­li­ka­rin ve­den­laa­tu on edel­leen hyvä

05.08.2022 14:40 5
Nallikarissa vesiliikenneonnettomuus, kaksi henkilöä toimitettiin sairaalahoitoon

Nal­li­ka­ris­sa ve­si­lii­ken­neon­net­to­muus, kaksi hen­ki­löä toi­mi­tet­tiin sai­raa­la­hoi­toon

21.07.2022 18:14 16
Nallikarin vesi täytti laatuvaatimukset – myrkkykeisosta varoitetaan Lumijoella, järvisyyhystä Rajahaudassa

Nal­li­ka­rin vesi täytti laa­tu­vaa­ti­muk­set – myrk­ky­kei­sos­ta va­roi­te­taan Lu­mi­joel­la, jär­vi­syy­hys­tä Ra­ja­hau­das­sa

15.07.2022 15:37 7