Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Nallikari
Viimeisin 24 tuntia
Nallikarissa runsaasti ulosteperäisiä enterokokkibakteereja, uintia on nyt syytä välttää

Nal­li­ka­ris­sa run­saas­ti ulos­te­pe­räi­siä en­te­ro­kok­ki­bak­tee­re­ja, uintia on nyt syytä välttää

25.06.2022 11:50 30
Vanhemmat
Nallikariin suunnitellaan uusia kulkuyhteyksiä, leikkipuistoa ja oleskelualueita – suunnitelmia voi kommentoida ensi maanantaista alkaen

Nal­li­ka­riin suun­ni­tel­laan uusia kul­kuyh­teyk­siä, leik­ki­puis­toa ja oles­ke­lu­aluei­ta – ­suun­ni­tel­mia voi kom­men­toi­da ensi maa­nan­tais­ta alkaen

14.05.2022 10:48 39
Nallikarin rantaan suunniteltu matkailurakennus sai rakennusluvan – suunnitelmissa lomahuoneistoja, ravintola ja liiketiloja: "Näkymät tulevat olemaan huikeat"

Nal­li­ka­rin rantaan suun­ni­tel­tu mat­kai­lu­ra­ken­nus sai ra­ken­nus­lu­van – suun­ni­tel­mis­sa lo­ma­huo­neis­to­ja, ra­vin­to­la ja lii­ke­ti­lo­ja: "Nä­ky­mät tulevat olemaan hui­keat"

14.04.2022 10:03 56
Frozen People -festivaaleilla nautittiin elektronisesta musiikista ja taiteesta auringon helliessä – "Ihan huippua, että tällainen talvifestivaali järjestettiin ja pääsee nauttimaan musiikista ulkona"

Frozen People -fes­ti­vaa­leil­la nau­tit­tiin elekt­ro­ni­ses­ta mu­sii­kis­ta ja tai­tees­ta au­rin­gon hel­lies­sä – "Ihan huip­pua, että täl­lai­nen tal­vi­fes­ti­vaa­li jär­jes­tet­tiin ja pääsee naut­ti­maan mu­sii­kis­ta ulkona"

12.03.2022 21:10 4
Tilaajille
Hyvät kengät ja retkeilyasenne ovat tärkeimmät varusteet talvifestivaalille – Frozen People kutsuu nauttimaan taiteesta ja musiikista Nallikarin jäälle lauantaina

Hyvät kengät ja ret­kei­ly­asen­ne ovat tär­keim­mät va­rus­teet tal­vi­fes­ti­vaa­lil­le – F­ro­zen People kutsuu naut­ti­maan tai­tees­ta ja mu­sii­kis­ta Nal­li­ka­rin jäälle lauan­tai­na

11.03.2022 11:38 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vie­ras­ve­ne­sa­ta­ma Nal­li­ka­rin nokalla lisäisi mat­kai­lua

11.03.2022 05:00 6
Tilaajille
Nallikarin Frozen People -festivaalilla tuotetaan sähköä omavaraisesti – taideteokset valaistaan yleisön pakaralihaksilla

Nal­li­ka­rin Frozen People -fes­ti­vaa­lil­la tuo­te­taan sähköä oma­va­rai­ses­ti – tai­de­teok­set va­lais­taan yleisön pa­ka­ra­li­hak­sil­la

02.03.2022 16:55 1
Tällainen on Nokian vasta uusittu kylpylä Eden, joka kukoistaa hyvien liikenneyhteyksien solmukohdassa – Oulussa kylpylään ja oman Rivieran vetovoimaan uskotaan yhä

Täl­lai­nen on Nokian vasta uusittu kylpylä Eden, joka ku­kois­taa hyvien lii­ken­ne­yh­teyk­sien sol­mu­koh­das­sa – Oulussa kyl­py­lään ja oman Ri­vie­ran ve­to­voi­maan us­ko­taan yhä

27.02.2022 06:00 12
Tilaajille
Talvikylästä tulee taas hieman isompi – lumityöt on Nallikarissa tehty, ja mäet, labyrintit ja talviset touhut odottavat yleisöä

Tal­vi­ky­läs­tä tulee taas hieman isompi – lu­mi­työt on Nal­li­ka­ris­sa tehty, ja mäet, la­by­rin­tit ja tal­vi­set touhut odot­ta­vat yleisöä

07.02.2022 06:03
Oululainen Kalle Komulainen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauhtipuistolleen käy: "Tiukkaa on ollut, mutta perhe on auttanut jaksamaan vaikeuksien yli"

Ou­lu­lai­nen Kalle Ko­mu­lai­nen odotti ja pelkäsi vuosia, miten hänen Vauh­ti­puis­tol­leen käy: "Tiuk­kaa on ollut, mutta perhe on aut­ta­nut jak­sa­maan vai­keuk­sien yli"

17.09.2021 08:00 12
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hammasmädän voi torjua

Vanha Kaleva: Ham­mas­mä­dän voi torjua

09.09.2021 10:00
Tilaajille
Matkailujohtaja uskoo kylpylähotelli Edenin jatkoon – "Tästä voi seurata hyviä uusia tuulia"

Mat­kai­lu­joh­ta­ja uskoo kyl­py­lä­ho­tel­li Edenin jatkoon – "Tästä voi seurata hyviä uusia tuulia"

25.08.2021 21:08 14
Tilaajille
Oulun Edenin omistava pääomasijoittaja Capman valmistelee kylpylähotellin peruskorjaamista

Oulun Edenin omis­ta­va pää­oma­si­joit­ta­ja Capman val­mis­te­lee kyl­py­lä­ho­tel­lin pe­rus­kor­jaa­mis­ta

25.08.2021 12:45 49
Tilaajille
Oulun Eden-kylpylähotellia operoiva S-ryhmän Sokotel lopettaa hotellin vuodenvaihteessa – neuvottelut talon jatkosta käynnissä

Oulun Eden-kyl­py­lä­ho­tel­lia ope­roi­va S-ryh­män Sokotel lo­pet­taa ho­tel­lin vuo­den­vaih­tees­sa – neu­vot­te­lut talon jat­kos­ta käyn­nis­sä

25.08.2021 09:57 86
Tilaajille
Suomen Tivoli pääsee ehkä Oulun Nallikariin, Kalevala-teemahuvipuiston paikalle

Suomen Tivoli pääsee ehkä Oulun Nal­li­ka­riin, Ka­le­va­la-tee­ma­hu­vi­puis­ton pai­kal­le

14.08.2021 06:00 25
Tilaajille
Kysyimme, kuinka korona vaikutti Oulun kesämatkailuun – "Suomen mittakaavalla Oulu on kotimaanmatkailun kärkipäässä"

Ky­syim­me, kuinka korona vai­kut­ti Oulun ke­sä­mat­kai­luun – "Suomen mit­ta­kaa­val­la Oulu on ko­ti­maan­mat­kai­lun kär­ki­pääs­sä"

10.08.2021 20:46 2
Tilaajille
Nallikarin kiipeilystadion viivästyy, koska merkittävä rahoittaja vetäytyi – "Rahoitus näyttää jälleen valoisammalta"

Nal­li­ka­rin kii­pei­ly­sta­dion vii­väs­tyy, koska mer­kit­tä­vä ra­hoit­ta­ja ve­täy­tyi – "Ra­hoi­tus näyttää jälleen va­loi­sam­mal­ta"

10.08.2021 16:30 2
Tilaajille
Nallikarin rannalla näköpiiristä kadonnut lapsi aiheutti pelastustehtävän

Nal­li­ka­rin ran­nal­la nä­kö­pii­ris­tä ka­don­nut lapsi ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän

27.07.2021 15:30
Nallikarin uimavesi  jälleen puhdasta – Oulun seudun ympäristötoimi: Uimaveden bakteerit ovat vähentyneet eikä sinilevää ole havaittu

Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­si jälleen puh­das­ta – Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi: Ui­ma­ve­den bak­tee­rit ovat vä­hen­ty­neet eikä si­ni­le­vää ole ha­vait­tu

23.07.2021 12:19
Veden laatua mitattiin: Nallikarista löytyi kohonnut määrä suolistobakteereja, mutta tilanne ei välttämättä ole huolestuttava

Veden laatua mi­tat­tiin: Nal­li­ka­ris­ta löytyi ko­hon­nut määrä suo­lis­to­bak­tee­re­ja, mutta tilanne ei vält­tä­mät­tä ole huo­les­tut­ta­va

15.07.2021 11:55