Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

kaupunkipyörät
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyö­räi­ly­kau­pun­ki Oulussa ei ole kau­pun­ki­pyö­riä – olisiko nyt päät­tä­jien aika harkita asiaa uu­des­taan?

15.06.2023 06:00 37
Tilaajille
Sähköpotkulautojen määrä tulee kasvamaan Oulussa, ja mahdollisesti myös ongelmat tulevat lisääntymään, arvioi kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala

Säh­kö­pot­ku­lau­to­jen määrä tulee kas­va­maan Ou­lus­sa, ja mah­dol­li­ses­ti myös on­gel­mat tulevat li­sään­ty­mään, arvioi kau­pun­gin lii­ken­ne­in­si­nöö­ri Harri Vaarala

13.05.2022 18:42 5
Tilaajille
Kaleva hankki Oulun keskeytetyn kaupunkipyörähankinnan tarjousasiakirjat: Mukana kansainvälisiä alan jättejä, kaupunki valmisteli myös talvikäytön kokeilua

Kaleva hankki Oulun kes­key­te­tyn kau­pun­ki­pyö­rä­han­kin­nan tar­jou­sa­sia­kir­jat: Mukana kan­sain­vä­li­siä alan jät­te­jä, kau­pun­ki val­mis­te­li myös tal­vi­käy­tön ko­kei­lua

14.01.2022 12:06 92
Tilaajille
Oulun kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus keskeytettiin syksyllä, kaupungin mukaan asiaa ei ole viety markkinaoikeuteen tai käräjille

Oulun kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­män kil­pai­lu­tus kes­key­tet­tiin syk­syl­lä, kau­pun­gin mukaan asiaa ei ole viety mark­ki­na­oi­keu­teen tai kä­rä­jil­le

15.12.2021 14:04 19
Tilaajille
Oulun kaupunkipyörien kilpailutuksen keskeyttämispäätöksestä harkitaan valitusta markkinaoikeuteen – jos valitus onnistuu, lautakunnan päätös joudutaan pyörtämään tai päätös pitää tehdä uudelleen

Oulun kau­pun­ki­pyö­rien kil­pai­lu­tuk­sen kes­keyt­tä­mis­pää­tök­ses­tä har­ki­taan va­li­tus­ta mark­ki­na­oi­keu­teen – jos valitus on­nis­tuu, lau­ta­kun­nan päätös jou­du­taan pyör­tä­mään tai päätös pitää tehdä uu­del­leen

27.10.2021 15:56 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tar­vit­see sekä säh­kö­pot­ku­lau­dat että kau­pun­ki­pyö­rät

26.10.2021 05:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­pyö­rät osaksi Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä – ver­rok­ki­na Kuopio, missä säh­kö­avus­tei­set pyörät on otettu hyvin vastaan ja toi­min­ta­tu­lot kat­ta­vat menot miltei ko­ko­naan

19.10.2021 06:00 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Paljon melua Oulun kau­pun­ki­pyö­ris­tä

19.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 166
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­rois­ta kaikki irti – myös kau­pun­ki­pyö­ris­sä

14.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Lautakunta hylkäsi Oulun kaupunkipyörät – "Tulkitsen tätä niin, että tällä valtuustokaudella hankinta voitaisiin kilpailuttaa uudelleen"

Lau­ta­kun­ta hylkäsi Oulun kau­pun­ki­pyö­rät – "Tul­kit­sen tätä niin, että tällä val­tuus­to­kau­del­la han­kin­ta voi­tai­siin kil­pai­lut­taa uu­del­leen"

12.10.2021 20:23 120
Tilaajille
Poliitikot erimielisiä kaupunkipyörien hankinnasta – yhdyskuntalautakunta mittauttaa, riittääkö tahto pyöräjärjestelmän kilpailutuksen jatkamiseen

Po­lii­ti­kot eri­mie­li­siä kau­pun­ki­pyö­rien han­kin­nas­ta – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta mit­taut­taa, riit­tää­kö tahto pyö­rä­jär­jes­tel­män kil­pai­lu­tuk­sen jat­ka­mi­seen

11.10.2021 06:00 55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­pyö­rät Ouluun – Oulu ei voi olla pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ki, jos täällä ei ole kau­pun­ki­pyö­riä

07.10.2021 07:00 21
Tilaajille
Sykkeleille sähkö­avusteiset seuraajat – kaupunki käynnistää neuvottelut viiden toimittajakandidaatin kanssa

Syk­ke­leil­le säh­kö­avus­tei­set seu­raa­jat – kau­pun­ki käyn­nis­tää neu­vot­te­lut viiden toi­mit­ta­ja­kan­di­daa­tin kanssa

02.06.2021 06:06 63
Sykkeleiden seuraajat haussa – alustava tarjouspyyntö tulossa julki toukokuussa

Syk­ke­lei­den seu­raa­jat haussa – alus­ta­va tar­jous­pyyn­tö tulossa julki tou­ko­kuus­sa

21.04.2021 06:12 69
Sykkelit katosivat Oulun katukuvasta, mutta vuokrattavan menopelin voi jatkossa löytää Nallikarista tai polkupyörämyymälästä

Syk­ke­lit ka­to­si­vat Oulun ka­tu­ku­vas­ta, mutta vuok­rat­ta­van me­no­pe­lin voi jat­kos­sa löytää Nal­li­ka­ris­ta tai pol­ku­pyö­rä­myy­mä­läs­tä

18.02.2021 20:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä kan­nat­taa yh­dis­tää osaksi Oulun jouk­ko­lii­ken­ne­tar­jon­taa

14.02.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hylätyt pyörät mak­sut­to­mik­si kau­pun­ki­pyö­rik­si Oulussa

11.02.2021 11:00 7
Tilaajille