Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Kaleva hankki Oulun kes­key­te­tyn kau­pun­ki­pyö­rä­han­kin­nan tar­jou­sa­sia­kir­jat: Mukana kan­sain­vä­li­siä alan jät­te­jä, kau­pun­ki val­mis­te­li myös tal­vi­käy­tön ko­kei­lua

Syksyllä keskeytetyssä Oulun uuden kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnassa oli mukana useita alan isoja kansainvälisiä toimijoita. Niiden alustavat tarjoukset viiden vuoden hinnaksi vaihtelivat neljästä miljoonasta hieman yli kuuteen miljoonaan euroon.

Tiedot käyvät ilmi pyörähankintaan liittyvistä tarjous- ja päätösasiakirjoista, jotka kaupunki luovutti Kalevalle tietopyynnön perusteella.