Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Tilaajille

Oulun kau­pun­ki­pyö­rien kil­pai­lu­tuk­sen kes­keyt­tä­mis­pää­tök­ses­tä har­ki­taan va­li­tus­ta mark­ki­na­oi­keu­teen – jos valitus on­nis­tuu, lau­ta­kun­nan päätös jou­du­taan pyör­tä­mään tai päätös pitää tehdä uu­del­leen

Yleensä kuntien hankinta-asioista tehdyt valitukset menevät harvoin läpi markkinaoikeudessa.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti keskeyttää kaupunkipyörien hankinnan kilpailutuksen pari viikkoa sitten. Nyt päätöksestä ollaan tekemässä valitusta sillä perusteella, että olisiko kaupunki rikkonut asiassa hankintalakia.

Sykkelit tulivat Ouluun ja olivat toiminnassa vain vähän aikaa loppukesällä 2019. Kesällä 2020 ne öllöttivät käyttämättöminä ja vietiin pois.
Sykkelit tulivat Ouluun ja olivat toiminnassa vain vähän aikaa loppukesällä 2019. Kesällä 2020 ne öllöttivät käyttämättöminä ja vietiin pois.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko kertoo, että hankintalain mukaan hankinta on mahdollista keskeyttää todellisista ja perustelluista syistä.