Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Eu­rois­ta kaikki irti – myös kau­pun­ki­pyö­ris­sä

Oulun kaupungilla on vaikea taloudellinen tilanne. Velkamäärä kasvaa kasvamistaan. Jokaisen budjetoidun euron täytyy mennä sataprosenttisesti käyttöön edistämään oululaisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta. Keskusta äänesti yhdyskuntalautakunnassa sen puolesta, että kaupunkipyörähankintaa ei nykyisellä mallilla jatketa.

Käynnissä ollut kilpailutus olisi johtanut kustannuksiltaan epävarmoihin vaihtoehtoihin, joissa kaupungille koituva lopullinen kulu olisi käyttöasteesta ja mainosmyynnin onnistumisesta riippuen satoja tuhansia euroja vuodessa.