Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Kaksoissurma: Po­lii­sil­la on Vä­li­vai­nion sur­mis­sa käy­tet­ty ase hal­lus­saan

Huoltovarmuus: Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Asemanseutu
Mihin kummaan Oulun kaupunki tarvitsee hankejohtajan – taasko palkataan lisää uusia johtajia hallintoon?

Mihin kummaan Oulun kau­pun­ki tar­vit­see han­ke­joh­ta­jan – taasko pal­ka­taan lisää uusia joh­ta­jia hal­lin­toon?

25.05.2023 06:00 105
Tilaajille
Oulun monitoimiareenaan etsitään yhteistyökumppaneita ja otetaan mallia Tampereelta –rakentaminen voi alkaa viiden vuoden päästä

Oulun mo­ni­toi­mi­aree­naan et­si­tään yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ja otetaan mallia Tam­pe­reel­ta –ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa viiden vuoden päästä

10.11.2022 20:29 93
Tilaajille
Oulun Asemakeskuksen kilpailu etenee – tavoitteena on saada esisopimus allekirjoitettua tammikuun aikana

Oulun Ase­ma­kes­kuk­sen kil­pai­lu etenee – ta­voit­tee­na on saada esi­so­pi­mus al­le­kir­joi­tet­tua tam­mi­kuun aikana

01.11.2022 15:15 26
Raksilan markettien suunnittelu uudestaan käyntiin – yliopiston poistuttua kuvioista kaupat tulisivat nykyisten parkkipaikkojen alueelle

Rak­si­lan mar­ket­tien suun­nit­te­lu uu­des­taan käyn­tiin – yli­opis­ton pois­tut­tua ku­viois­ta kaupat tu­li­si­vat ny­kyis­ten park­ki­paik­ko­jen alueel­le

08.07.2022 06:00 62
Tilaajille
Oulun asemakeskus nytkähtää jo nyt eteenpäin isoilla askelilla – Kaupunginhallituksella kolme isoa päätöstä pöydällä maanantaina

Oulun ase­ma­kes­kus nyt­käh­tää jo nyt eteen­päin isoilla as­ke­lil­la – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la kolme isoa pää­tös­tä pöy­däl­lä maa­nan­tai­na

14.03.2022 07:09 97
Tilaajille
Tampereen uusi Nokia Arena on huippumoderni tapahtumakeskus, joka voi monessa toimia Oulun tapahtuma- ja elämysareenan suunnittelun apuna – "Me olemme tästä ylpeitä"

Tam­pe­reen uusi Nokia Arena on huip­pu­mo­der­ni ta­pah­tu­ma­kes­kus, joka voi monessa toimia Oulun ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­nan suun­nit­te­lun apuna – "Me olemme tästä yl­pei­tä"

20.02.2022 06:00 41
Tilaajille
Oulun asemakeskus etenee – kaupunginjohtaja: "Asemakeskuksen kehittäminen on välttämätöntä"

Oulun ase­ma­kes­kus etenee – kau­pun­gin­joh­ta­ja: "A­se­ma­kes­kuk­sen ke­hit­tä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä"

15.06.2021 15:42 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu, Suomen vii­den­nek­si suurin kau­pun­ki, tar­vit­see ar­voi­sen­sa ”si­sään­tu­loau­lan” – silmiä hi­ve­le­vän ase­man­seu­dun

06.03.2021 07:00 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­nas­ta­ko lääke Oulun ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen?

04.12.2020 05:45
Tilaajille
Oulun monitoimiareenan sijainti tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn: Vahvimmiksi vaihtoehdoiksi nousemassa poliisitalon tontti radan varressa ja Raksilan pesäpallostadionin paikka

Oulun mo­ni­toi­mi­aree­nan si­jain­ti tulossa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn: Vah­vim­mik­si vaih­to­eh­doik­si nou­se­mas­sa po­lii­si­ta­lon tontti radan var­res­sa ja Rak­si­lan pe­sä­pal­lo­sta­dio­nin paikka

21.10.2020 17:32 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­ka­kes­kuk­sel­la pää­kau­pun­ki­sar­jaan – olemme saaneet seurata Oulun ase­ma­seu­dun ke­hit­tä­mis­tä mieli apeana ja häpeää tuntien

13.10.2020 07:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen ”e­lä­vöit­tä­vä vai­ku­tus” pe­rus­tuu?

10.07.2020 07:00 26
Tilaajille
Oulun elämysareenan kaksi vaihtoehtoa työryhmän tarkassa puntarissa – sijoituspaikkavaihtoehtoina mietitään Raksilan urheilualuetta tai aseman seudun oikeus- ja poliisitalon tonttia

Oulun elä­mys­aree­nan kaksi vaih­to­eh­toa työ­ryh­män tar­kas­sa pun­ta­ris­sa – si­joi­tus­paik­ka­vaih­to­eh­toi­na mie­ti­tään Rak­si­lan ur­hei­lu­aluet­ta tai aseman seudun oikeus- ja po­lii­si­ta­lon tonttia

07.07.2020 06:00 14
Tilaajille
Raksilan marketalue, monitoimia-areena ja asemanseutu sekä Kiikelin löyly -hanke ja asuntomessut 2025 ovat Oulun elinvoimalle ratkaisevia kohteita
Kolumni

Rak­si­lan mar­ke­ta­lue, mo­ni­toi­mia-aree­na ja ase­man­seu­tu sekä Kii­ke­lin löyly -hanke ja asun­to­mes­sut 2025 ovat Oulun elin­voi­mal­le rat­kai­se­via koh­tei­ta

21.06.2020 14:00 12
Tilaajille