Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun Ase­ma­kes­kuk­sen kil­pai­lu etenee – ta­voit­tee­na on saada esi­so­pi­mus al­le­kir­joi­tet­tua tam­mi­kuun aikana

Kilpailuehdotuksia arvioitaessa otetaan huomioon kilpailuehdotuksen arkkitehtuuri, taloudellinen ja tekninen toteutettavuus sekä toiminnallisuus.
Kilpailuehdotuksia arvioitaessa otetaan huomioon kilpailuehdotuksen arkkitehtuuri, taloudellinen ja tekninen toteutettavuus sekä toiminnallisuus.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun Asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ensimmäisen kilpailuvaiheen ehdotukset  on otettu vastaan, kertoo Senaatti-kiinteistöt.

Kilpailun tuomaristo aloittaa ehdotusten vaiheittaisen arvioinnin marraskuun aikana.

Tuomaristo arvioi kilpailuehdotukset, minkä jälkeen ehdotusten jättäneiden tahojen kanssa käydään jatkokeskustelut.

Kilpailijat toteuttavat päivitetyn kilpailuehdotuksen tuomariston kanssa käytyjen keskustelujen ja annetun palautteen pohjalta.

Kilpailun voittaja valitaan toisen arviointikierroksen perusteella sekä solmitaan kiinteistökaupan esisopimus.

Tavoitteena on saada esisopimus allekirjoitettua tammikuun 2023 aikana.

Kilpailun tuomaristo koostuu Senaatin Asema-alueet Oy:n, Oulun kaupungin ja Verstas Arkkitehdit Oy:n edustajista. Kilpailuehdotuksia arvioitaessa otetaan huomioon kilpailuehdotuksen arkkitehtuuri, taloudellinen ja tekninen toteutettavuus sekä toiminnallisuus.

Näiden lisäksi laaditaan myös arvio kilpailuehdotusten kestävyystavoitteiden toteutumisesta.

Suunnittelukilpailun takarajaa päädyttiin siirtämään syyskuussa kuukaudella eteenpäin lokakuun loppuun. Lykkäyksen taustalla olivat kilpailuun osallistuneilta toimijoilta saatu palaute ja toisaalta se, että alueella tehtiin kallioperätutkimus, jonka tulokset tulivat lisätietona osallistujille kesän aikana.