Keskustakampus
Lukijalta Mielipide Ville Salminen

Miten Oulun val­tuu­tet­tu­jen voidaan olettaa päät­tä­vän Rak­si­lan ase­ma­kaa­van koh­ta­los­ta, kun yli­opis­to on siir­ty­mäs­sä sekä osit­tain että ko­ko­naan?

12.07.2020 07:00 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Oulun yli­opis­ton etu on Oulun ja ou­lu­lais­ten etu

11.07.2020 07:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Pelkonen

Mihin Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen ”e­lä­vöit­tä­vä vai­ku­tus” pe­rus­tuu?

10.07.2020 07:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veli-Pekka Pelkonen

Asiat tär­keys­jär­jes­tyk­seen, eli Rak­si­lan ja aseman seutu kuntoon

30.05.2020 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Puuronen

Muutto ei rat­kai­se Oulun yli­opis­ton on­gel­mia – yli­opis­ton tu­li­si­kin laa­jen­taa op­pi­ai­ne­va­li­koi­maan­sa eri­tyi­ses­ti ali­edus­tet­tu­jen ih­mis­tie­tei­den osalta

29.05.2020 08:00 5
Tilaajille
Yliopisto ja kauppa sopisivat hulppeasti samalle alueelle Raksilassa – "Kyseessä on suuri ja merkittävä hanke, mutta ei valtava", sanoo keskustakampuksesta selvityksen tehnyt Rainer Mahlamäki

Yli­opis­to ja kauppa so­pi­si­vat hulp­peas­ti samalle alueel­le Rak­si­las­sa – "Ky­sees­sä on suuri ja mer­kit­tä­vä hanke, mutta ei val­ta­va", sanoo kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta sel­vi­tyk­sen tehnyt Rainer Mah­la­mä­ki

27.05.2020 19:15 62
Tilaajille