Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Asemakeskus
Oulun asemakeskus toivottavasti ampaisee nyt liikkeelle – seuraavaksi katse kääntyy rakentajiin
Pääkirjoitus

Oulun ase­ma­kes­kus toi­vot­ta­vas­ti am­pai­see nyt liik­keel­le – seu­raa­vak­si katse kääntyy ra­ken­ta­jiin

26.10.2023 15:59 29
Oulun asemakeskus harppasi aimo loikan eteenpäin – 14 miljoonan euron maakauppa tarkoittaa, että rakentaminen voisi alkaa jo kahden tai kolmen vuoden päästä

Oulun ase­ma­kes­kus harp­pa­si aimo loikan eteen­päin – 14 mil­joo­nan euron maa­kaup­pa tar­koit­taa, että ra­ken­ta­mi­nen voisi alkaa jo kahden tai kolmen vuoden päästä

26.10.2023 15:27 143
Tilaajille
Oulun kaupunki ostaa Asemakeskuksen alueen Senaatilta –  kauppahinta 14 miljoonaa euroa

Oulun kau­pun­ki ostaa Ase­ma­kes­kuk­sen alueen Se­naa­til­ta –  kaup­pa­hin­ta 14 mil­joo­naa euroa

26.10.2023 09:55 78
Asemakeskusjumi on ikävä takaisku muttei kuolinisku
Pääkirjoitus

Ase­ma­kes­kus­ju­mi on ikävä ta­ka­is­ku muttei kuo­lin­is­ku

24.02.2023 22:51 26
Tilaajille
"Nyt pitää tehdä huolellinen analyysi" – Oulun asemakeskuksen lässähdys jättää monta avointa kysymystä, me kysyimme ne asianosaisilta

"Nyt pitää tehdä huo­lel­li­nen ana­lyy­si" – Oulun ase­ma­kes­kuk­sen läs­säh­dys jättää monta avointa ky­sy­mys­tä, me ky­syim­me ne asia­no­sai­sil­ta

23.02.2023 14:56 45
Tilaajille
Oulun asemakeskuksen kehittäminen tyssäsi: suunnittelukisassa ei saatu yhtään loppuun asti vietyä eh­do­tus­ta

Oulun ase­ma­kes­kuk­sen ke­hit­tä­mi­nen tys­sä­si: suun­nit­te­lu­ki­sas­sa ei saatu yhtään loppuun asti vietyä eh­do­tus­ta

23.02.2023 11:24 153
Oulun Asemakeskuksen toteuttaja selviää ensi keväänä, tuomaristo arvioi ehdotuksia parhaillaan

Oulun Ase­ma­kes­kuk­sen to­teut­ta­ja selviää ensi ke­vää­nä, tuo­ma­ris­to arvioi eh­do­tuk­sia par­hail­laan

22.12.2022 14:38 8
Oulun rautatieaseman remontin suunnittelu alkoi – aikomuksena rakentaa muun muassa toinen asematunneli

Oulun rau­ta­tie­ase­man re­mon­tin suun­nit­te­lu alkoi – ai­ko­muk­se­na ra­ken­taa muun muassa toinen ase­ma­tun­ne­li

03.10.2022 06:00 29
Tilaajille
Oulun asemakeskuksen suunnittelukisan takarajaa venytettiin kuukaudella – kilpailuun osallistuvat pitivät aikarajaa liian tiukkana, alueen kallioperästä lisätutkimusta

Oulun ase­ma­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu­ki­san ta­ka­ra­jaa ve­ny­tet­tiin kuu­kau­del­la – kil­pai­luun osal­lis­tu­vat pitivät ai­ka­ra­jaa liian tiuk­ka­na, alueen kal­lio­pe­räs­tä li­sä­tut­ki­mus­ta

28.09.2022 15:04 17
Tilaajille
Kaupunginhallitus jatkaa areenan selvityksiä  – "Keskiössä on kysymys siitä, miten tapahtuma- ja elämysareena vastaa tulevaisuuden keskustaympäristön kehittämistarpeisiin"

Kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa areenan sel­vi­tyk­siä – "Kes­kiös­sä on kysymys siitä, miten ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­na vastaa tu­le­vai­suu­den kes­kus­ta­ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mis­tar­pei­siin"

16.05.2022 21:39 56
Tapahtuma-areena voitaisiin mahdollisesti rakentaa oikeus- ja poliisitalon tontille – kaupunginhallitus jatkaa suunnittelua ensi viikolla

Ta­pah­tu­ma-aree­na voi­tai­siin mah­dol­li­ses­ti ra­ken­taa oikeus- ja po­lii­si­ta­lon ton­til­le – kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa suun­nit­te­lua ensi vii­kol­la

12.05.2022 11:36 62
Oulun elämysareenan tilanne etenee isoin harppauksin kolmen viikon päästä – Kaupunginhallitus päättää selvitysten vaihtoehdoista ja sijoituspaikoista

Oulun elä­mys­aree­nan tilanne etenee isoin harp­pauk­sin kolmen viikon päästä – Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää sel­vi­tys­ten vaih­to­eh­dois­ta ja si­joi­tus­pai­kois­ta

21.04.2022 18:00 92
Tilaajille
Oulun kaupunki kutsuu kaupunkilaiset kommentoimaan Asemakeskuksen suunnitelmia

Oulun kau­pun­ki kutsuu kau­pun­ki­lai­set kom­men­toi­maan Ase­ma­kes­kuk­sen suun­ni­tel­mia

11.04.2022 12:26 6
Oulun keskeneräisestä torista alkaa tulla jo mainehaitta
Pääkirjoitus

Oulun kes­ken­eräi­ses­tä torista alkaa tulla jo mai­ne­hait­ta

03.04.2022 20:00 42
Tilaajille
Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bändinnimi, mutta se on myös oululaisten vallitseva asenne kaikkea mahdollista uutta kehitystä kohtaan
Kolumni

Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bän­din­ni­mi, mutta se on myös ou­lu­lais­ten val­lit­se­va asenne kaikkea mah­dol­lis­ta uutta ke­hi­tys­tä kohtaan

23.03.2022 15:26 142
Tilaajille
Oulun tuleva asemakeskus puksuttaa kovaa vauhtia toteutusta kohti – hankkeesta allekirjoitettiin merkittäviä sopimuksia

Oulun tuleva ase­ma­kes­kus puk­sut­taa kovaa vauhtia to­teu­tus­ta kohti – hank­kees­ta al­le­kir­joi­tet­tiin mer­kit­tä­viä so­pi­muk­sia

21.03.2022 19:00 83
Tilaajille
Asemakeskus on saamassa sinetin: Oulun kaupunginhallitus hyväksyi sopimukset Senaatin kanssa

Ase­ma­kes­kus on saa­mas­sa si­ne­tin: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi so­pi­muk­set Se­naa­tin kanssa

14.03.2022 21:18 45
Tilaajille
Oulun asemakeskus nytkähtää jo nyt eteenpäin isoilla askelilla – Kaupunginhallituksella kolme isoa päätöstä pöydällä maanantaina

Oulun ase­ma­kes­kus nyt­käh­tää jo nyt eteen­päin isoilla as­ke­lil­la – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la kolme isoa pää­tös­tä pöy­däl­lä maa­nan­tai­na

14.03.2022 07:09 97
Tilaajille
Oulun keskustan liikennejärjestelyt pohdinnassa – asemakeskuksen tulolla iso vaikutus liikenteeseen

Oulun kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt poh­din­nas­sa – ase­ma­kes­kuk­sen tulolla iso vai­ku­tus lii­ken­tee­seen

02.03.2022 06:00 23
Tilaajille
Asemanseudun kehittäminen etenee – yhdyskuntalautakunta esitti yhteistoimintasopimusta alueiden luovuttamisesta Asemakeskuksen alueella hyväksyttäväksi

Ase­man­seu­dun ke­hit­tä­mi­nen etenee – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta esitti yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­ta aluei­den luo­vut­ta­mi­ses­ta Ase­ma­kes­kuk­sen alueel­la hy­väk­syt­tä­väk­si

22.02.2022 20:55 28
Tilaajille