Oulun matkakeskus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun torista ja ase­mas­ta

10.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun päät­tä­jät, nyt Kuo­pioon tu­tus­tu­maan

22.09.2021 16:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun mat­ka­kes­kus vai jotain muuta – aina on sal­kul­li­nen uusia ideoi­ta, mutta milloin tar­tu­taan to­del­li­seen?

17.09.2021 09:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­ka­kes­kus­han­ke to­teu­tet­ta­va pi­kai­ses­ti

16.09.2021 04:15
Tilaajille
Raksilan linja-autoasema on Oulun häpeäpilkku
Kolumni

Rak­si­lan lin­ja-au­to­ase­ma on Oulun hä­peä­pilk­ku

13.09.2021 06:00 133
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uusi val­tuus­to, milloin mat­ka­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa?

29.08.2021 06:00 11
Tilaajille
Oulun asemakeskus menee nyt maaliin, uskovat kaupunki ja Senaatti – "Kiinnostuksen taso jopa ylitti odotukset"

Oulun ase­ma­kes­kus menee nyt maa­liin, uskovat kau­pun­ki ja Se­naat­ti – "Kiin­nos­tuk­sen taso jopa ylitti odo­tuk­set"

17.06.2021 19:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Raksila tar­vit­see? – eh­di­tään­kö inf­ra-asiat saada kuntoon ennen juh­la­vuot­ta

12.06.2021 18:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On suuri häpeä Ou­lul­le, jos mat­ka­kes­kus­ta ei saada ai­kai­sek­si ennen vuoden 2026 alkua

08.06.2021 04:30 3
Tilaajille
Oulun matkakeskuksesta, areenasta ja vähän kunnallisverotuksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun mat­ka­kes­kuk­ses­ta, aree­nas­ta ja vähän kun­nal­lis­ve­ro­tuk­ses­ta

08.06.2021 02:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to­hai­hat­te­lu seis, mat­ka­kes­kus to­teu­tuk­seen

28.05.2021 07:00 17
Tilaajille
Matkakeskus toisi kaivatun sysäyksen kohti vireämpää Oulua
Pääkirjoitus

Mat­ka­kes­kus toisi kai­va­tun sy­säyk­sen kohti vi­reäm­pää Oulua

26.05.2021 20:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tar­vit­see ki­peäs­ti mat­ka­kes­kuk­sen

11.05.2021 03:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pari sanaa Oulun kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­ses­tä

07.05.2021 05:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei mar­ke­ty­lio­pis­tol­le, mat­ka­kes­kus ra­ken­teil­le

25.04.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaksi ky­sy­mys­tä Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le, mo­lem­mat liit­ty­vät Rak­si­laan

21.04.2021 06:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syn­kis­te­lyl­lä­kin on rajansa – ter­ve­tu­loa Ouluun, kyllä täällä elämä sykkii!

27.02.2021 08:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ra­ken­ta­mis­ta vaivaa suu­ruu­den­hul­luus – tär­kein­tä näyttää olleen ny­kyi­sen ase­ma­po­loi­sen ym­pä­röi­mi­nen pil­ven­piir­tä­jil­lä

16.10.2020 07:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Satu muu­tos­ten her­ras­ta – pää­tet­tiin ju­lis­taa kan­sain­vä­li­nen suun­nit­te­lu­kil­pai­lu siitä, miten etä­mat­ka­kes­kus voi­tai­siin to­teut­taa

16.10.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­ka­kes­kuk­sel­la pää­kau­pun­ki­sar­jaan – olemme saaneet seurata Oulun ase­ma­seu­dun ke­hit­tä­mis­tä mieli apeana ja häpeää tuntien

13.10.2020 07:00 29
Tilaajille