Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun matkakeskus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­ta­lon tontti Rak­si­las­sa on liian arvokas jää­kiek­ko­aree­nak­si

11.12.2023 08:00 50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuk­kuu­ko Oulu vuo­si­kym­men­ten ti­lai­suu­ten­sa ohi? – Kaksi au­to­mar­ket­tia Rak­si­las­sa eivät palvele alueen ke­hi­tys­tä par­haal­la tavalla

08.12.2023 08:00 14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hil­jai­suus val­lit­see Oulun mat­ka­kes­kuk­sen ym­pä­ril­lä

17.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uu­dis­tet­tu ase­man­seu­tu – nä­ke­vät­kö­hän lap­sen­lap­set?

27.05.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö nyt olisi oikea hetki kiin­nit­tää huomio Oulun ra­ken­ta­mi­ses­sa uuden aseman val­mis­tu­mi­seen

14.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­ta­lon tontti on liian arvokas ur­hei­lu­hal­lin pai­kak­si – ei tungeta areenaa Oulun mat­ka­kes­kuk­seen

18.12.2022 05:45 18
Tilaajille
Puheenaihe: Riittääkö pääomia Oulun kasvuaikeisiin?

Pu­hee­nai­he: Riit­tää­kö pääomia Oulun kas­vuai­kei­siin?

27.02.2022 08:00 19
Tilaajille
Villejä visioita ja katkeria pettymyksiä – keräsimme aikajanalle Oulun matkakeskushankkeen tärkeimmät käänteet

Villejä vi­sioi­ta ja kat­ke­ria pet­ty­myk­siä – ke­rä­sim­me ai­ka­ja­nal­le Oulun mat­ka­kes­kus­hank­keen tär­keim­mät kään­teet

22.03.2022 11:15 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki Oululla olla ny­ky­ai­kai­nen mat­ka­kes­kus vuonna 2026?

14.02.2022 03:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun torista ja ase­mas­ta

10.11.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun päät­tä­jät, nyt Kuo­pioon tu­tus­tu­maan

22.09.2021 16:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun mat­ka­kes­kus vai jotain muuta – aina on sal­kul­li­nen uusia ideoi­ta, mutta milloin tar­tu­taan to­del­li­seen?

17.09.2021 09:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­ka­kes­kus­han­ke to­teu­tet­ta­va pi­kai­ses­ti

16.09.2021 04:15 1
Tilaajille
Raksilan linja-autoasema on Oulun häpeäpilkku
Kolumni

Rak­si­lan lin­ja-au­to­ase­ma on Oulun hä­peä­pilk­ku

13.09.2021 06:00 133
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun uusi val­tuus­to, milloin mat­ka­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen alkaa?

29.08.2021 06:00 11
Tilaajille
Oulun asemakeskus menee nyt maaliin, uskovat kaupunki ja Senaatti – "Kiinnostuksen taso jopa ylitti odotukset"

Oulun ase­ma­kes­kus menee nyt maa­liin, uskovat kau­pun­ki ja Se­naat­ti – "Kiin­nos­tuk­sen taso jopa ylitti odo­tuk­set"

17.06.2021 19:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Raksila tar­vit­see? – eh­di­tään­kö inf­ra-asiat saada kuntoon ennen juh­la­vuot­ta

12.06.2021 18:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On suuri häpeä Ou­lul­le, jos mat­ka­kes­kus­ta ei saada ai­kai­sek­si ennen vuoden 2026 alkua

08.06.2021 04:30 3
Tilaajille
Oulun matkakeskuksesta, areenasta ja vähän kunnallisverotuksesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun mat­ka­kes­kuk­ses­ta, aree­nas­ta ja vähän kun­nal­lis­ve­ro­tuk­ses­ta

08.06.2021 02:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to­hai­hat­te­lu seis, mat­ka­kes­kus to­teu­tuk­seen

28.05.2021 07:00 17
Tilaajille