Oulun matkakeskus
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Oulu tar­vit­see ki­peäs­ti mat­ka­kes­kuk­sen

11.05.2021 03:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pari sanaa Oulun kes­kus­tan elä­vöit­tä­mi­ses­tä

07.05.2021 05:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ei mar­ke­ty­lio­pis­tol­le, mat­ka­kes­kus ra­ken­teil­le

25.04.2021 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kaksi ky­sy­mys­tä Oulun kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le, mo­lem­mat liit­ty­vät Rak­si­laan

21.04.2021 06:15 3
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Syn­kis­te­lyl­lä­kin on rajansa – ter­ve­tu­loa Ouluun, kyllä täällä elämä sykkii!

27.02.2021 08:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Oulun ra­ken­ta­mis­ta vaivaa suu­ruu­den­hul­luus – tär­kein­tä näyttää olleen ny­kyi­sen ase­ma­po­loi­sen ym­pä­röi­mi­nen pil­ven­piir­tä­jil­lä

16.10.2020 07:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Satu muu­tos­ten her­ras­ta – pää­tet­tiin ju­lis­taa kan­sain­vä­li­nen suun­nit­te­lu­kil­pai­lu siitä, miten etä­mat­ka­kes­kus voi­tai­siin to­teut­taa

16.10.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mat­ka­kes­kuk­sel­la pää­kau­pun­ki­sar­jaan – olemme saaneet seurata Oulun ase­ma­seu­dun ke­hit­tä­mis­tä mieli apeana ja häpeää tuntien

13.10.2020 07:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ke­säi­nen aamu noin vuonna 2032 Oulussa

28.06.2020 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Jääkö Oulun mat­ka­kes­kus muiden hank­kei­den jal­koi­hin?

11.06.2020 08:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Asiat tär­keys­jär­jes­tyk­seen, eli Rak­si­lan ja aseman seutu kuntoon

30.05.2020 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mo­ni­puo­li­ses­ti pal­ve­le­va mat­ka­kes­kus pal­ve­lee paitsi mat­kai­li­joi­ta, myös Oulun asuk­kai­ta

28.05.2020 07:00 5
Tilaajille

Rak­si­lan puo­lei­sen Ase­man­seu­dun kaa­voi­tus al­ka­mas­sa – mo­ni­toi­mia­ree­na, näyt­te­ly­ti­lo­ja vai pelkkiä asun­to­ja? Katso video

23.02.2018 06:00 105
Tältä näyttää luonnos Oulun Ratapihan toteuttamisesta

Tältä näyttää luonnos Oulun Ra­ta­pi­han to­teut­ta­mi­ses­ta

23.02.2018 06:00 11

Mat­ka­kes­kus­kaa­va hy­väk­syt­tiin ilman tietoa mat­ka­kes­kuk­ses­ta

02.02.2016 07:10 75

Mat­ka­kes­kuk­sen tulo venyy ensi vuo­si­kym­me­nel­le

11.08.2015 22:12 31

Rak­si­lan puoli menee uusiksi - laatu ja len­nok­kuus ta­voit­tei­na

20.10.2014 06:04 66

Oulun mat­ka­kes­kus uusiksi - nyt suun­ni­tel­mis­sa tor­ni­ta­lo­ja

10.09.2013 17:14 265

Mat­ka­kes­kuk­sen koh­ta­lon hetket käsillä

30.08.2013 06:13 48

Mat­ka­kes­kuk­sen pää­ra­hoit­ta­ja ve­täy­tyi, vaa­te­kau­pat edel­leen si­tou­tu­nei­ta

03.01.2013 12:54 75