Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kaupungin talous
Kaupunginvaltuusto aloitti Oulun talousarvion puinnin harvinaisen yksimielisenä – tällaisia muutosehdotuksia budjettiin esitettiin

Kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti Oulun ta­lous­ar­vion puinnin har­vi­nai­sen yk­si­mie­li­se­nä – täl­lai­sia muu­tos­eh­do­tuk­sia bud­jet­tiin esi­tet­tiin

28.11.2023 08:40 36
Tilaajille
Asuntomessualueen rakentamisen kustannukset ylittyvät 3,1 miljoonalla eurolla – kustannukset eivät ole nousseet, vaan työt ovat edenneet etuajassa

Asun­to­mes­su­alueen ra­ken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set ylit­ty­vät 3,1 mil­joo­nal­la eu­rol­la – ­kus­tan­nuk­set eivät ole nous­seet, vaan työt ovat eden­neet etu­ajas­sa

30.10.2023 20:13 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lun­kin ta­lout­ta on ta­sa­pai­no­tet­ta­va, tai edessä on paluu vel­ka­ral­liin

20.10.2022 05:45 2
Tilaajille
Hyvin menee mutta menköön – väliaikaista se kaikki on vain
Kolumni

Hyvin menee mutta menköön – vä­li­ai­kais­ta se kaikki on vain

19.10.2022 06:00 1
Tilaajille
Hyvinvointialue leikkaa Oulun kuntaveroa ennakoitua enemmän –  Oulun tuloveroprosentti  voi jatkossa olla  jopa vuosien ajan 7,86

Hy­vin­voin­ti­alue leikkaa Oulun kun­ta­ve­roa en­na­koi­tua enemmän – Oulun tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti voi jat­kos­sa olla jopa vuosien ajan 7,86

28.05.2022 06:00 25
Tilaajille
Oulun kaupungin talous mennyt alkuvuonna parempaa kohti – verotulot ovat kehittyneet paremmin kuin viime vuonna

Oulun kau­pun­gin talous mennyt al­ku­vuon­na pa­rem­paa kohti – ve­ro­tu­lot ovat ke­hit­ty­neet pa­rem­min kuin viime vuonna

26.04.2022 14:25 9
Tilaajille
Oulun tilinpäätös 28 miljoonaa euroa plussalla – tulosta kirittivät valtion koronatuet ja verotulojen kasvu

Oulun ti­lin­pää­tös 28 mil­joo­naa euroa plus­sal­la – tulosta ki­rit­ti­vät valtion ko­ro­na­tuet ja ve­ro­tu­lo­jen kasvu

21.03.2022 06:00 39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Verojen ko­ro­tuk­set eivät pelasta Oulun kau­pun­gin ta­lout­ta

28.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Analyysi: Tutut talousongelmat odottavat koronan jälkeen Oulua – kasvu antaa eväät parempaan

Ana­lyy­si: Tutut ta­lous­on­gel­mat odot­ta­vat koronan jälkeen Oulua – kasvu antaa eväät pa­rem­paan

23.05.2021 07:00 14
Tilaajille
Oulu tarvitsee järkevää varojen käyttöä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tar­vit­see jär­ke­vää varojen käyttöä

20.05.2021 02:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­nas­ta­ko lääke Oulun ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen?

04.12.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarkka ta­lou­den­pi­to antaa Oululle mah­dol­li­suuk­sia pitää kau­pun­kiam­me kaikin puolin kun­nos­sa

20.11.2020 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu hen­git­tää hen­gi­tys­ko­neel­la – tu­lo­ra­hoi­tus jä­te­tään tie­toi­ses­ti ram­mak­si, vaikka toi­min­ta on ajau­tu­nut kriit­ti­seen ti­lan­tee­seen

30.10.2020 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sääs­tö­pää­tök­sis­tä huo­li­mat­ta Oulun ikä­ih­mis­ten pal­ve­lui­ta ke­hi­te­tään kan­sal­li­sen lain­sää­dän­nön ja laa­tu­suo­si­tuk­sen mu­kai­ses­ti

23.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu haluaa turvata pal­ve­lut kun­ta­lai­sil­le

20.10.2020 05:30 1
Tilaajille