Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Arvonlisävero
Numerohuutokauppa valtiontalouden sopeutustarpeesta nostaa esiin yhä vain karumpia lukemia
Pääkirjoitus

Nu­me­ro­huu­to­kaup­pa val­tion­ta­lou­den so­peu­tus­tar­pees­ta nostaa esiin yhä vain ka­rum­pia lukemia

05.02.2024 17:00 67
Suomen talous on taantumassa – edessä on menoleikkaukset ja verotuksen kiristäminen
Pääkirjoitus

Suomen talous on taan­tu­mas­sa – edessä on me­no­leik­kauk­set ja ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­nen

26.01.2024 17:00 81
Lääkelaskun nousua odotetaan pelolla – "En voi valita käytänkö lääkkeitä vai en", sanoo oululainen Ville-Veikko Kovanen, joka käyttää 200 euroa lääkkeisiin kuukausittain

Lää­ke­las­kun nousua odo­te­taan pelolla – "En voi valita käy­tän­kö lääk­kei­tä vai en", sanoo ou­lu­lai­nen Vil­le-Veik­ko Ko­va­nen, joka käyttää 200 euroa lääk­kei­siin kuu­kau­sit­tain

08.08.2023 07:00 56
Tilaajille
Ruoan arvonlisäveroa ei saa nostaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruoan ar­von­li­sä­ve­roa ei saa nostaa

10.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Oulun seudun liikenteen matkakortin arvolipusta poistettiin arvonlisävero maanantaina

Oulun seudun lii­ken­teen mat­ka­kor­tin ar­vo­li­pus­ta pois­tet­tiin ar­von­li­sä­ve­ro maa­nan­tai­na

23.01.2023 15:36 7
Tilaajille
Joukkoliikenteen alv-alennuksen vaikutusta vielä vaikea arvioida – Oulun seudun bussiliikenteen arvolippujen veron poistosta päätetään ensi viikolla

Jouk­ko­lii­ken­teen alv-alen­nuk­sen vai­ku­tus­ta vielä vaikea ar­vioi­da – Oulun seudun bus­si­lii­ken­teen ar­vo­lip­pu­jen veron pois­tos­ta pää­te­tään ensi vii­kol­la

13.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian yleinen ar­von­li­sä­ve­ro las­ket­ta­va kym­me­neen pro­sent­tiin

20.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Hallituksen esitys: Koronan kotitestit vapautetaan arvonlisäverosta vuodeksi 2022

Hal­li­tuk­sen esitys: Koronan ko­ti­tes­tit va­pau­te­taan ar­von­li­sä­ve­ros­ta vuo­dek­si 2022

20.12.2021 18:54 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaalit lä­hes­ty­vät ve­ro­alel­la

28.09.2021 04:30 1
Tilaajille
Britanniasta harrastelehden pojalle tilannut Tommi Rasila ällistyi uusia tullitoimia: "Tuli sananvapaus mieleen" – näin tullaat EU:n ulkopuolelta saapuvan irtonumeron

Bri­tan­nias­ta har­ras­te­leh­den pojalle ti­lan­nut Tommi Rasila äl­lis­tyi uusia tul­li­toi­mia: "Tuli sa­nan­va­paus mie­leen" – näin tullaat EU:n ul­ko­puo­lel­ta saa­pu­van ir­to­nu­me­ron

26.07.2021 14:20 3
Tilaajille
Postissa vältytty pahimmalta tullausruuhkalta – EU:n tulliuudistus otettu hyvin vastaan myös kuluttajien keskuudessa

Pos­tis­sa väl­tyt­ty pa­him­mal­ta tul­laus­ruuh­kal­ta – EU:n tul­li­uu­dis­tus otettu hyvin vastaan myös ku­lut­ta­jien kes­kuu­des­sa

14.07.2021 14:41 2
Tilaajille
Kotimaan turisti, jäitkö ilman vesipulloa tai suklaapatukkaa lentokentällä? – näin ongelma voitaisiin ratkaista

Ko­ti­maan tu­ris­ti, jäitkö ilman ve­si­pul­loa tai suk­laa­pa­tuk­kaa len­to­ken­täl­lä? – näin ongelma voi­tai­siin rat­kais­ta

16.06.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten hy­vin­voin­ti-Suo­mea ra­hoi­te­taan?

14.06.2021 04:15
Tilaajille
Tullattavia paketteja tulee heinäkuusta lähtien miljoonittain lisää, ja nettiostajan kannattaa varautua siihen jo nyt – "Kaikki ei välttämättä mene niin kuin Strömsössä"

Tul­lat­ta­via pa­ket­te­ja tulee hei­nä­kuus­ta lähtien mil­joo­nit­tain lisää, ja net­ti­os­ta­jan kan­nat­taa va­rau­tua siihen jo nyt – "Kaikki ei vält­tä­mät­tä mene niin kuin Ström­sös­sä"

29.05.2021 13:00 9
Tilaajille
Yhä useampi oululainen ikäihminen hyödyntää mahdollisuuden arvonlisäverottomaan siivoukseen – yrittäjän mukaan moni sairastunut työikäinen ei tiedä oikeudestaan etuun

Yhä useampi ou­lu­lai­nen ikä­ih­mi­nen hyö­dyn­tää mah­dol­li­suu­den ar­von­li­sä­ve­rot­to­maan sii­vouk­seen – yrit­tä­jän mukaan moni sai­ras­tu­nut työ­ikäi­nen ei tiedä oi­keu­des­taan etuun

14.12.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­te­taan ko­ti­maan mat­kai­lu vä­li­ai­kai­sel­la ve­ron­alen­nuk­sel­la – kun ala on pol­vil­laan, se ei kykene ti­lit­tä­mään val­tiol­le ta­val­lis­ta ar­von­li­sä­ve­ro­mää­rää

13.06.2020 06:00
Tilaajille